Ratib Lekhal

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Ratib Lekhal
English version of this page
Telefon +47 22855528
Rom 528
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Betydningen av barnehage for barns utvikling
 • Sosioemosjonell utvikling
 • Sårbare barn
 • Småbarns læring og utvikling
 • Trivsel og læring
 • Spesialpedagogikk

Pågående aktiviteter

 • Trygg før tre
 • MoBaKinder

Undervisning

 • PED 2101 Utvikling, læring og motivasjon

Bakgrunn

 • 2013: PhD., Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
Emneord: Pedagogikk, Barnehage, Sosioemosjonell utvikling

Publikasjoner

 • Biele, Guido; Lekhal, Ratib; Øvergaard, Kristin Romvig; Wang, Mari Vaage; Brandlistuen, Ragnhild Eek & Friis, Svein [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). The effect of special educational assistance in early childhood education and care on psycho-social difficulties in elementary school children. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). ISSN 1753-2000. 16(1). doi: 10.1186/s13034-022-00442-5.
 • Nystad, Kathrin; Drugli, May Britt; Lydersen, Stian; Lekhal, Ratib & Buøen, Elisabet Solheim (2022). Change in toddlers' cortisol activity during a year in childcare. Associations with childcare quality, child temperament, well-being and maternal education. Stress. ISSN 1025-3890. 25(1), s. 156–165. doi: 10.1080/10253890.2022.2048371. Fulltekst i vitenarkiv
 • Buøen, Elisabet Solheim; Lekhal, Ratib; Lydersen, Stian; Berg-Nielsen, Turid Suzanne & Drugli, May Britt (2021). Promoting the Quality of Teacher-Toddler Interactions: A Randomized Controlled Trial of “Thrive by Three” In-Service Professional Development in 187 Norwegian Toddler Classrooms. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.778777. Fulltekst i vitenarkiv
 • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Rydland, Veslemøy & Buøen, Elisabet Solheim (2021). Validation of the Leiden Inventory for the Child’s Well-Being in Daycare (LICW-D) Questionnaire in Norwegian Early Childhood Education and Care Centers. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.767137. Fulltekst i vitenarkiv
 • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Rydland, Veslemøy; van Gils, Suzanne & Vermeer, Harriet J [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). The Association between Toddlers’ Temperament and Well-Being in Norwegian Early Childhood Education and Care, and the Moderating Effect of Center-Based Daycare Process Quality. Frontiers in Psychology. ISSN 1664-1078. 12. doi: 10.3389/fpsyg.2021.763682. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lekhal, Ratib & Karlsen, Lisa (2021). Bullying of students who receive special education services for learning and behaviour difficulties in Norway. International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. doi: 10.1080/13603116.2021.1991487. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wilhelmsen, Tiril; Lekhal, Ratib; Alexandersen, Nina; Brandlistuen, Ragnhild Eek & Wang, Mari Vaage (2021). Children’s temperament moderates the long-term effects of pedagogical practices in ECEC on children’s externalising problems. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. 29(2), s. 206–223. doi: 10.1080/1350293X.2021.1895273. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nystad, Kathrin; Drugli, May Britt; Lydersen, Stian; Lekhal, Ratib & Buøen, Elisabet Solheim (2021). Toddlers' stress during transition to childcare. European Early Childhood Education Research Journal. ISSN 1350-293X. 29(2), s. 157–182. doi: 10.1080/1350293X.2021.1895269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt; Berg-Nielsen, Turid Suzanne & Buøen, Elisabet Solheim (2020). A model of intervention and implementation of quality building and quality control in childcare centers to strengthen the mental health and development of 1-3-year olds: Protocol for a randomized controlled trial of thrive by three. JMIR Research Protocols. ISSN 1929-0748. 9(10), s. 1–12. doi: 10.2196/17726. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Lisa & Lekhal, Ratib (2019). Practitioner involvement and support in children’s learning during free play in two Norwegian kindergartens. Journal of Early Childhood Research. ISSN 1476-718X. 17(3), s. 233–246. doi: 10.1177/1476718X19856390. Fulltekst i vitenarkiv
 • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna & Lekhal, Ratib (2018). Promoting children's well-being in ECEC: A challenging goal. Journal of International Doctoral Research. ISSN 2328-0832. 7(1), s. 30–54.
 • Lekhal, Ratib (2018). Receiving extra support in Norwegian centre-based childcare: the role of children's language and socioemotional development. Early Child Development and Care. ISSN 0300-4430. s. 1–14. doi: 10.1080/03004430.2018.1485671.
 • Løken, Gro; Lekhal, Ratib & Haug, Peder (2018). Observasjon av kjønnsforskjeller og forskjeller mellom spesialundervisning og ordinær opplæring i det tilrettelagte klasserommet. I Smith, Kari (Red.), Norsk og internasjonal lærerutdanningsforskning : hvor er vi? hvor vil vi gå? hva skal vi gjøre nå?. Fagbokforlaget. ISSN 9788245022599. s. 153–175.
 • Lekhal, Ratib (2017). Does special education predict students’ math and language skills? European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. 33(4), s. 525–540. doi: 10.1080/08856257.2017.1373494. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lekhal, Ratib (2017). Elever med vedtak om spesialundervisning: Hva vet vi, hvordan har de det, og trives de på skolen? I Haug, Peder (Red.), Spesialundervisning – Innhald og funksjon. Det Norske Samlaget. ISSN 9788252194111. s. 368–385.
 • Løken, Gro; Lekhal, Ratib & Haug, Peder (2017). Lavt presterende elever og kjønnsforskjeller – hvem får og hvem får ikke spesialundervisning? I Haug, Peder (Red.), Spesialundervisning – Innhald og funksjon. Det Norske Samlaget. ISSN 9788252194111. s. 123–145.
 • Faldet, Ann-Cathrin & Lekhal, Ratib (2016). Voldelige jenters opplevelse av skolen som arena for læring og sosialt samspill. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. 81(3), s. 51–64.
 • Lekhal, Ratib & Mælan, Ellen Nesset (2015). Bokstaver, tall og geometriske figurer i barnehagen-preliminære resultater fra en pilotstudie i seks barnehager: En ny vurderingsmetode? Cepra-striben - tidsskrift for Evaluering i Praksis. ISSN 1903-8143. s. 22–29.
 • Lekhal, Ratib (2015). Er barnehage en risiko eller gevinst for barns utvikling? Paideia. ISSN 1904-9633. 10, s. 46–55.
 • Lekhal, Ratib (2015). What is the Best Way to Assess Quality in Childcare to Understand Its Influence on Children? Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives. ISSN 1314-7277. 13, s. 677–683.
 • Aasen, Ann Margareth; Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt & Nordahl, Thomas (2015). Kjønnsforskjeller i skolefaglige prestasjoner - forklaringer i elevenes holdninger til og væremåte i skolen, samt relasjonelle forhold. Paideia. ISSN 1904-9633. s. 76–89.
 • Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib; Aarø, Leif Edvard & Schjølberg, Synnve (2014). Co-occuring development of early childhood communication and motor skills: results from a population-based longitudinal study. Child: Care, Health and Development. ISSN 0305-1862. 40(1), s. 77–84. doi: 10.1111/cch.12003.
 • Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib; Aarø, Leif Edvard; Holte, Arne & Schjølberg, Synnve (2014). The developmental relationship between language and motor performance from 3 to 5 years of age: a prospective longitudinal population study. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 2. doi: 10.1186/s40359-014-0034-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Holte, Arne; Barry, Margaret M.; Bekkhus, Mona; Borge, Anne Inger Helmen; Bowes, Lucy & Casas, Ferran [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2014). Psychology of Child Well-Being. I Ben-Arieh, Asher; Casas, Ferran; Frønes, Ivar & Korbin, Jill E. (Red.), Handbook of child well-being : theories, methods and policies in global perspective. Springer. ISSN 978-90-481-9062-1. s. 555–631. doi: 10.1007/978-90-481-9063-8_13.
 • Lekhal, Ratib; Wang, Mari Vaage & Schjølberg, Synnve (2013). Sammenhengen mellom barns deltakelse i norske barnehager og utviklingen av språk og atferd i tidlig barndom. Resultater fra Den norske mor- og barn-undersøkelsen. I Holmseth, Sylvia (Red.), Utdanning 2013 - fra barnehage til doktorgrad. Statistisk sentralbyrå. ISSN 978-82-537-8821-0. s. 35–56.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Lekhal, Ratib & Toppelberg, Claudio O (2013). Little Evidence That Time in Child Care Causes Externalizing Problems During Early Childhood in Norway. Child Development. ISSN 0009-3920. 84(4), s. 1152–1170. doi: 10.1111/cdev.12040.
 • Lekhal, Ratib (2012). Do type of childcare and age of entry predict behavior problems during early childhood? Results from a large Norwegian longitudinal study. International Journal of Behavioral Development. ISSN 0165-0254. 36(3), s. 197–204. doi: 10.1177/0165025411431409.
 • Lekhal, Ratib; Soest, Tilmann M von; Wang, Mari Vaage; Aukrust, Vibeke Grøver & Schjølberg, Synnve (2012). Norway's High-Quality Center Care Reduces Late Talking in High- and Low-Risk Groups. Journal of Developmental and Behavioral Pediatrics. ISSN 0196-206X. 33(7), s. 562–569. doi: 10.1097/DBP.0b013e3182648727.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Lekhal, Ratib & Mykletun, Arnstein (2011). Hva gjør barnehagene med barna? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 48, s. 578–581.
 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Wang, Mari Vaage; Schjølberg, Synnve & Von Soest, Tilmann (2011). Does universally accessible child care protect children from late talking? Results from a Norwegian population-based prospective study. Early Child Development and Care. ISSN 0300-4430. 181(8), s. 1007–1019. doi: 10.1080/03004430.2010.508558.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Lekhal, Ratib & Schjølberg, Synnve (2010). Barnehage og psykisk helse hos sped- og småbarn. I Moe, Vibeke; Slinning, Kari & Hansen, Marit Bergum (Red.), Håndbok i sped- og småbarns psykiske helse. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39071-3. s. 770–783.
 • Lekhal, Ratib (2008). Atferdsprogrammet PALS i skolen. I Vestre, Svein Egil & Beck, Christian Watkin (Red.), Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler. Didakta Norsk Forlag A/S. ISSN 9788270560615. s. 173–193.

Se alle arbeider i Cristin

 • Drugli, May Britt; Lekhal, Ratib & Buøen, Elisabet Solheim (2020). Tilvenning og foreldresamarbeid: de yngste i barnehagen. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-66444-2. 136 s.
 • Lekhal, Samira; Slapø, Helena; Lekhal, Ratib & Drugli, May Britt (2019). Kosthold og fysisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-63892-4. 131 s.
 • Lekhal, Ratib; Drugli, May Britt & Buøen, Elisabet Solheim (2019). Små barns læring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978 82 02 58830 4. 151 s.
 • Drugli, May Britt & Lekhal, Ratib (2018). Livsmestring og psykisk helse. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978 82 02 58462 7. 165 s.
 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Det ved vi om: Betydningen af kvalitet i dagtilbud. Dafolo. ISBN 9788771601671. 80 s.
 • Lekhal, Ratib; Zachrisson, Henrik Daae; Solheim, Elisabet; Moser, Thomas & Drugli, May Britt (2016). Barnehagen: Betydningen av kvalitet i barnehagen. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205495982. 88 s.
 • Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Qvortrup, Lars; Skov Hansen, Line; Hansen, Ole & Lekhal, Ratib [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Hold ut og hold kursen. Resultater fra kartleggningsundersøkelse i Kristiansand Kommune 2015. Aalborg Universitetsforlag. ISBN 978-87-7112-541-2. 119 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Lisa-Marie; Lekhal, Ratib; Rydland, Veslemøy & Buøen, Elisabet Solheim (2022). Play practices and the applicability of a new play assessment tool in Norwegian preschools.
 • Karlsen, Lisa-Marie; Lekhal, Ratib; Rydland, Veslemøy & Buøen, Elisabet Solheim (2022). Play practices and the applicability of a new play assessment tool in Norwegian preschools.
 • Lekhal, Ratib (2021). Samtale over temaet; Kvalitet i barnehagen.
 • Lekhal, Ratib (2021). Kvalitet i barnehagen.
 • Lekhal, Ratib (2021). Ny i barnehagen - Tilvenning og foreldresamarbeid.
 • Lekhal, Ratib (2021). Kvalitet i barnehagen- betydningen av gode relasjoner.
 • Rydland, Veslemøy & Lekhal, Ratib (2021). Språksterk. Et utviklings og forskningsprosjekt i flerspråklige barnehager i Oslo.
 • Drugli, May Britt & Lekhal, Ratib (2019). 4 faktorer som fremmer barns livsmestring. Utdanningsnytt.no.
 • Drugli, May Britt & Lekhal, Ratib (2019). 4 faktorer som fremmer barns livsmestring. Første steg. ISSN 1504-1891. s. 50–53.
 • Van Trijp, Catharina Petronella Johanna & Lekhal, Ratib (2019). The influence of ECEC quality on toddlers’ development and well-being in Norwegian ECEC. How to measure these concepts with instruments from the Thrive by 3 intervention? .
 • Hansen, Ole; Lekhal, Ratib; Nordahl, Thomas; Norlund, Anita; Persson, Bengt & Qvortrup, Lars (2015). Temanummer om synlig læring. Paideia. ISSN 1904-9633. 9, s. 4–8.
 • Lekhal, Ratib; Nordahl, Thomas; Norlund, Anita; Persson, Bengt; Qvortrup, Lars & Hansen, Ole (2015). Målrettede indsatser og forbedringer i skole og dagtilbud. Paideia. ISSN 1904-9633. 10, s. 4–6.
 • Lekhal, Ratib (2015). Norges viktigste jobb. [Fagblad]. Barnehage.no.
 • Lekhal, Ratib (2015). Mental health problems and grades among minority children: Does high-quality school environment buffers the relationship?
 • Lekhal, Ratib (2015). Evaluering av LP-modellen med hensyn til barns utvikling og læring i daginstitusjonene. LP-modellen.dk.
 • Lekhal, Ratib (2014). Leker for livet. [Avis]. Kommunal rapport.
 • Lekhal, Ratib; Løken, Gro & Knudsmoen, Hege (2014). Students with behaviour problems in school. Preliminary results from our SPEED study.
 • Vartun, Marika; Helland, Siri Saugestad; Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib & Schjølberg, Synnve (2012). Noen resultater fra Barnehageundersøkelsen: En barnehage preget av kompetanse og trivsel. Første steg. ISSN 1504-1891. s. 32–33.
 • Saugestad Helland, Siri; Varatun, Marika; Melkevik, Ole; Lekhal, Ratib & Schjølberg, Synnve (2012). Barnehagen som arena for vekst og trivsel. Første steg. ISSN 1504-1891. 2, s. 30–34.
 • Varatun, Marika; Saugestad Helland, Siri; Wang, Mari Vaage; Lekhal, Ratib & Schjølberg, Synnve (2012). En barnehage preget av kompetanse og trivsel. Første steg. ISSN 1504-1891. 3, s. 32–34.
 • Lekhal, Ratib (2011). Færre pedagoger i barnehagen. Utdanning.no.
 • Zachrisson, Henrik Daae; Dearing, Eric; Toppelberg, Claudio O & Lekhal, Ratib (2011). Child Care Quantity and Early Childhood Aggression in a Large Norwegian Cohort.
 • Lekhal, Ratib (2011). The relation between child care and language development, Results from the Norwegian Mother and Child Cohort Study.
 • Lekhal, Ratib (2009). Barnehage og språkutvikling.
 • Lekhal, Ratib & Vigmostad, Inger (2014). Trivsel og kvalitet i barnehagen. Høgskolen i Hedmark. ISSN 978-82-7671-932-1.
 • Engvik, Maria; Evensen, Laura Aniko; Gustavson, Kristin; Jin, Fufen; Johansen, Rune & Lekhal, Ratib [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2014). Sammenhenger mellom barnehagekvalitet og barns fungering ved 5 år. Folkehelseinstituttet. ISSN 9788280826077. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lekhal, Ratib; Kostøl, Anne Kristoffersen; Nordahl, Thomas; Sunnevåg, Anne-Karin; Løken, Gro & Vigmostad, Inger [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte. En kvantitativ og kvalitativ evaluering av prosjektet: «Klasseledelse, lærerautoritet og læringsutbytte» i videregående opplæring, 2010–2013. Høgskolen i Hedmark. ISSN 978-82-7671-921-5.
 • Ratib, Lekhal (2013). The relationship between children's attendance in Norwegian childcare centers and language and behavioral development during early childhood. Universitetet i Oslo. ISSN 1501-8962.
 • Ratib, Lekhal; Vartun, Marika; Gustavson, Kristin Brun; Helland, Siri Saugestad; Wang, Mari Vaage & Schjølberg, Synnve (2013). Den norske mor og barn-undersøkelsen. Variasjon i barnehagekvalitet : beskrivelser fra første datainnsamling fra barnehagene. Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon for psykisk helse. ISSN 9788280825391. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schjølberg, Synnve; Lekhal, Ratib; Vartun, Marika; Helland, Siri Saugestad & Mathiesen, Kristin Schjelderup (2011). Barnepass fram til 18 måneder. Sammenhenger mellom barnepass fram til 18 måneder og språklige ferdigheter og psykisk fungering ved 5 år. Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 978-82-8082-470-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schjølberg, Synnve; Lekhal, Ratib; Wang, Mari Vaage; Zambrana, Imac Maria; Mathiesen, Kristin Schjelderup & Magnus, Per [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Forsinket språkutvikling. En foreløpig oversikt basert på data fra Den norske mor og barn undersøkelsen. Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN 978-82-8082-280-2. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 25. sep. 2020 13:32 - Sist endret 25. sep. 2020 13:32

Prosjekter

Forskergrupper