Terje Grønning

Image of Terje Grønning
Norwegian version of this page
Phone +47 22855336
Room 535
Available hours By appointment
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postal address Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Academic Interests

 • Innovation and learning
 • Workplace learning
 • Organization studies
 • Biotechnology, pharmaceutical and automobile industries

Teaching

 

PED4401: Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet: En innføring

PED4404: Læringskulturer, ledelsesformer og motivasjon i arbeidslivet

PED4405: Innsamling og analyse av feltdata i organisasjoner

PED4481: Praksis 1

PED4491: Masteroppgave - Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet

Higher education history

 • Cand.Mag. (1984) University of Oslo with the subjects Spanish, Japanese and Social Anthropology.
 • M.A. (1989) from Ritsumeikan University, Japan, in applied sociology.
 • Ph.D. (1992) from Ritsumeikan University, Japan, in applied sociology.
Tags: Education, Workplace learning, Japan

Publications

Grønning, Terje (2021). "Non-metropolitan Science and Innovation Initiatives in Japan: A Multi-dimensional Analysis". The Australia-Japan Forum on The Innovation-Hub Ecosystem, 29 November, 2021.   

Grønning, Terje (2020). "A high-tech trajectory in a commodity-dependent economy: Modern biotechnology in Norway", Ch. 2, pp.  11-43, in Gråsjö, U, Karlsson, C. & Bernhard, I. (eds.) (2020). Diversity, Innovation and Clusters: Spatial Perspectives. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publ

Grønning, Terje,and Parisa Afshin (2019). "Interorganizational relations within innovation systems" in Chen, Jin, Alexander Brem, Eric Viardot & Poh Kam Wong (eds.) The Routledge Companion to Innovation Management.

Grønning, Terje (2017). "Co-existence of Bureaucracy and Post-bureaucracy: The Case of a Contract Research Organization”, in  Maimone, Fabrizio (ed.). Evolution of the Post-Bureaucratic Organization.

Grønning, Terje (2017). "Ideal Type", in Turner, Bryan S. (ed.) The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory.

Grønning, Terje (2017). "Cloning", in Turner, Bryan S. (ed.) The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory.

Grønning, T. (2016). “What Do Organizations Think Are Their Risks and Uncertainties? Risk Self-Assessments Within Securities Reports as a New Source for Entrepreneurship, Innovation and Technology Research”, in Berger, Elisabeth S.C., and Andreas Kuckertz (eds.) Complexity in Entrepreneurship, Innovation and Technology Research: Applications of Emergent and Neglected Methods. 

Grønning, Terje, and Siw M. Fosstenløkken (2015). "The Learning Concept Within Innovation Systems Theorizing: A Narrative Review of Selected Publications on National and Regional Innovation Systems", in Journal of the Knowledge Economy, Volume 6, Issue 2.

 • Grønning, Terje (2020). A high-tech trajectory in a commodity-dependent economy: Modern biotechnology in Norway . In Bernhard, Iréne; Gråsjö, Urban & Karlsson, Charlie (Ed.), Diversity, Innovation and Clusters: Spatial Perspectives. Edward Elgar Publishing. ISSN 978 1 78990 257 0. p. 11–43. doi: 10.4337/9781789902587.00006.
 • Grønning, Terje & Afshin, Parisa (2019). Interorganizational relations within innovation systems. In Chen, Jin; Brem, Alexander; Viardot, Eric & Wong, Poh Kam (Ed.), The Routledge Companion to Innovation Management. Routledge. ISSN 9781138244719. doi: 10.4324/9781315276670-19.
 • Grønning, Terje (2017). Co-Existence of Bureaucracy and Post-Bureaucracy: The Case of a Contract Research Organization. In Malizia, Pierfranco; Cannavale, Chiara & Maimone, Fabrizio (Ed.), Evolution of the Post-Bureaucratic Organization. IGI Global. ISSN 9781522519836. p. 105–125. doi: 10.4018/978-1-5225-1983-6.ch006.
 • Grønning, Terje (2016). What Do Organizations Think Are Their Risks and Uncertainties? Risk Self-Assessments Within Securities Reports as a New Source for Entrepreneurship, Innovation and Technology Research. In Berger, Elisabeth S.C. & Kuckertz, Andreas (Ed.), Complexity in Entrepreneurship, Innovation and Technology Research: Applications of Emergent and Neglected Methods. Springer. ISSN 9783319271064. p. 439–458. doi: 10.1007/978-3-319-27108-8_21.
 • Grønning, Terje & FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2015). The learning concept within innovation systems theorizing: A narrative review of selected publications on national and regional innovation systems. Journal of the Knowledge Economy. ISSN 1868-7865. 6(2), p. 420–436. doi: 10.1007/s13132-014-0216-5.
 • Grønning, Terje (2013). Business Models and Innovation Activities Within New Industries: The Case of Medical Biotechnology. In Ran, Bing (Eds.), Global Perspectives on Technological Innovation. Information Age Publishing. ISSN 9781623960599. p. 437–461.
 • Fevolden, Arne Martin & Grønning, Terje (2010). Combining Innovation and Capacity Utilization in High Throughput Systems: Moving Beyond the Product Life Cycle Model by Introducing Second-Order Innovations. Industry and Innovation. ISSN 1366-2716. 17(6), p. 609–628. doi: 10.1080/13662716.2010.530840.
 • Grønning, Terje (2009). The Biotechnology Industry in Norway: A Marginal Sector or Future Core Activity? In Fagerberg, Jan; Mowery, David & Verspagen, Hubertus (Ed.), Innovation, path dependency and policy. The Norwegian case. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-955155-2. p. 235–263.
 • Grønning, Terje; Moen, Svein Erik & Olsen, Dorothy Sutherland (2008). Low innovation intensity, high growth and specialized trajectories: Norway. In Edquist, Charles & Hommen, Leif (Ed.), Small Country Innovation Systems: Globalization, Change and Policy in Asia and Europe. Edward Elgar Publishing. ISSN 978-1-84542-584-5. p. 281–318.
 • Grønning, Terje (2006). Comparison of Selected Demand-side Factors. In Enzing, Christien (Eds.), Innovation in Pharmaceutical Biotechnology: Comparing National Innovation Systems at the Sectoral Level. OECD Publishing. ISSN 92-64-01403-9. p. 131–146.
 • Grønning, Terje; Olsen, Dorothy Sutherland; Dobos, Eva; Knell, Mark Stephen & Veistein, Bjørg Kristin (2006). Summary of Country Studies - Norway. In Enzing, Christien (Eds.), Innovation in Pharmaceutical Biotechnology: Comparing National Innovation Systems at the Sectoral Level. OECD Publishing. ISSN 92-64-01403-9. p. 86–95.
 • Grønning, Terje (2005). Økonomisk utvikling og bedriftsstrategier: Slutt på "den japanske modellen"? In Grønning, Terje (Eds.), Vinduer mot Japan: Perspektiver på samfunn, kultur og språk. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2046-9. p. 157–173.
 • Grønning, Terje (2005). Vinduer mot Japan. In Grønning, Terje (Eds.), Vinduer mot Japan: Perspektiver på samfunn, kultur og språk. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2046-9. p. 11–18.
 • Grønning, Terje (2005). Forord. In Grønning, Terje (Eds.), Vinduer mot Japan: Perspektiver på samfunn, kultur og språk. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 82-519-2046-9. p. 5–5.
 • Grønning, Terje; Kristiansen, Morten & Bakkebråten, Wenche (2003). Fortellinger om informasjonssamfunnet: Visjoner og praksis innen norsk og svensk bredbåndspolitikk. In Lundby, Knut (Eds.), Flyt og forførelse. Fortellinger om IKT. Gyldendal Akademisk. ISSN 82-05-31520-5. p. 23–43.
 • Grønning, Terje (2001). "Kanri to kyodo kettei" (Control and Co-determination). In Shinoda, Takeshi (Eds.), Sweden no rodo to sangyo (Labour and Industry in Sweden). Gakubunsha, Tokyo. ISSN 4-7620-1010-3. p. 164–175.
 • Grønning, Terje (1998). "On 'Shogun': An Anthropological Examination". In Kyoto, Zaidan Hojin & Kyokai, Kokusai Bunka (Ed.), Essays on Japan II. Bunrikaku, Kyoto.. p. 73–90.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Grønning, Terje (2021). Non-metropolitan Science and Innovation Initiatives in Japan: A Multi-dimensional Analysis.
 • Grønning, Terje (2017). Ideal Type. In Turner, Bryan S. (Eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-118-43086-6.
 • Grønning, Terje (2017). Cloning. In Turner, Bryan S. (Eds.), The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-118-43086-6.
 • Grønning, Terje (2017). Læring bør være et kollektivt prosjekt: Det er ikke om å gjøre å bli ferdig med en sak raskest mulig, men å lære av erfaringene. Sikkerhet. ISSN 0805-6080. 63(4), p. 26–28.
 • Grønning, Terje (2016). Karoshi - når stresset blir ordentlig farlig. [Radio]. NRK – Ekko - et aktuelt samfunnsprogram.
 • Jelle, Bjørn Petter; Tilset, Bente Gilbu; Grandcolas, Mathieu; Gao, Tao; Løvvik, Ole Martin & Bohne, Rolf André [Show all 7 contributors for this article] (2016). Mer effektiv varmeisolasjon med nanoporer. Byggeindustrien. ISSN 0332-7086. p. 42–42.
 • Grønning, Terje (2016). Nycomed. In Boslaugh, Sarah E. (Eds.), The SAGE Encyclopedia of Pharmacology and Society. Sage Publications. ISSN 9781483350004. p. 990–992.
 • Grønning, Terje (2016). “Astellas Pharma”, “Daiichi Sankyo”, “Eisai”, & “Takeda Pharmaceutical Co.”. In Boslaugh, Sarah E. (Eds.), The SAGE Encyclopedia of Pharmacology and Society. Sage Publications. ISSN 9781483350004.
 • Grønning, Terje (2015). Ambidexterity in business models: Case studies from Kansai, Japan.
 • Grønning, Terje (2015). Competence ambidexterity: Challenges and opportunities when expanding a small organization’s competence domains.
 • Grønning, Terje (2015). History of Cancer. In Colditz, Graham A (Eds.), The SAGE Encyclopedia of Cancer and Society, second edition. Sage Publications. ISSN 9781483345734. doi: 10.4135/9781483345758.n261.
 • Grønning, Terje (2015). Pharmaceutical Industry. In Wherry, Frederick & Schor, Juliet (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Economics and Society. Sage Publications. ISSN 9781452226439.
 • Grønning, Terje (2015). Just-In-Time Production. In Wherry, Frederick & Schor, Juliet (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Economics and Society. Sage Publications. ISSN 9781452226439.
 • Grønning, Terje (2015). Artisanal Production. In Wherry, Frederick & Schor, Juliet (Ed.), The SAGE Encyclopedia of Economics and Society. Sage Publications. ISSN 9781452226439.
 • Grønning, Terje (2015). "Astellas Pharma (Japan)", "Daiichi Sankyo (Japan)", "Eisai (Japan)", "Ono Pharmaceutical (Japan)" & "Takeda Pharmaceutical (Japan)". In Colditz, Graham A (Eds.), The SAGE Encyclopedia of Cancer and Society, second edition. Sage Publications. ISSN 9781483345734.
 • Grønning, Terje & Tsuji, Katsuji (2014). Career Patterns within a “Lean” Organization: A Historical Case Study of Toyota Motor Manufacturing, Inc., 1948-2004.
 • Grønning, Terje (2014). Business model characteristics and evolution: A qualitative case study from biopharmaceuticals, 2002-2012, extending the Amit & Zott approach.
 • Grønning, Terje & FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2013). The Learning Concept within Selected Innovation System Approaches.
 • Grønning, Terje (2013). Creating and sustaining knowledge-intensive entrepreneurship. Science and Public Policy. ISSN 0302-3427. doi: 10.1093/scipol/sct081.
 • Grønning, Terje & FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2013). The learning concept within selected innovation system approaches.
 • Grønning, Terje (2013). Hybrid business models in medical biotechnology: Combining activities differing in knowledge intensity.
 • Grønning, Terje (2013). Japanese Transplants. In Smith, Vicki (Eds.), Sociology of Work: An Encyclopedia. Sage Publications. ISSN 9781452205069.
 • Grønning, Terje (2013). Skilled Work. In Smith, Vicki (Eds.), Sociology of Work: An Encyclopedia. Sage Publications. ISSN 9781452205069.
 • Grønning, Terje (2012). Business models and cluster activities in medical biotech: Examples from the Kansai region in Japan.
 • Grønning, Terje (2012). Science. In Stanton, Andrea L.; Ramsamy, Edward; Seybolt, Peter J. & Elliott, Carolyn M. (Ed.), Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa. Sage Publications. ISSN 9781412981767.
 • Grønning, Terje (2012). Geography of Innovation, Innovation in Low-tech Industries, Labor-Management Relations in Start-Ups, Location Strategy, Product Innovation & Service Innovation. In Marvel, Matthew R. (Eds.), Encyclopedia of New Venture Management. Sage Publications. ISSN 9781412990813.
 • Grønning, Terje (2011). Innovation and Commercialisation in the Biopharmaceutical Industry: Creating and Capturing Value. Science and Public Policy. ISSN 0302-3427. 38(6), p. 504–505.
 • Grønning, Terje (2011). A learning at work-matrix: Analyzing learning at work in terms of tasks performed, required knowledge and persons involved in the work experience.
 • Grønning, Terje (2011). Ikke nytt New Orelans i Japan. [Newspaper]. Journalen, Høgskolen i Oslo.
 • Grønning, Terje (2011). Tohoku-regionen i Japan. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Grønning, Terje (2011). Norgesglasset. [Radio]. NRK P1.
 • Grønning, Terje (2011). Radioselskapet. [Radio]. NRK P2.
 • Grønning, Terje (2009). Education Allowance. In Wankel, Charles (Eds.), Encyclopedia of Business in Today's World. Sage Publications. ISSN 978-1412964272.
 • Grønning, Terje (2009). Norway. In Wankel, Charles (Eds.), Encyclopedia of Business in Today's World. Sage Publications. ISSN 978-1412964272.
 • Grønning, Terje (2009). Sweden. In Wankel, Charles (Eds.), Encyclopedia of Business in Today's World. Sage Publications. ISSN 978-1412964272.
 • Grønning, Terje (2009). Asian Tigers. In Wankel, Charles (Eds.), Encyclopedia of Business in Today's World. Sage Publications. ISSN 978-1412964272. p. 78–80.
 • Andersen, Ragnhild & Grønning, Terje (2008). Karoshi - å jobbe seg ihjel. [Newspaper]. Ukeavisen Ledelse.
 • Grønning, Terje (2008). Institutions and innovation systems: The meanings and roles of the institution concept within systems of innovation approaches.
 • Grønning, Terje (2008). Discovering the basis for learning-enabling work: A heuristic device for comparative analyses and policy formulation.
 • Grønning, Terje (2007). ‘Trialogical learning’ and organization theory: some methodological considerations.
 • Grønning, Terje & Moen, Svein Erik (2007). Path creation, path dependence and the role of organizational agency: A framework for assessing national industrial paths.
 • Grønning, Terje (2007). Innovasjon og inter-organisatorisk læring.
 • Grønning, Terje (2006). Degrees of Trialogical Learning.
 • Grønning, Terje (2006). Prosalong med Terje Grønning: Vinduer mot Japan.Kveldens vert: Jens Harald Eilertsen.
 • Grønning, Terje (2005). Globalisering av forskning og utvikling.
 • Grønning, Terje & Kallerud, Egil (2005). En framtid for norsk bioteknologisk industri? [Newspaper]. Forskningspolitikk 1/2005.
 • Grønning, Terje & Asdal, Fred Arthur (2005). Et patriarkat i endring. [Newspaper]. Tidsskriftet Henne.
 • Grønning, Terje; Moen, Svein Erik; Steinsland, Ingunn & Olsen, Dorothy Sutherland (2005). The Norwegian System of Innovation.
 • Grønning, Terje & Lye, Tone Ellefsen (2004). Jobbjakt på japansk. [Newspaper]. Under Dusken.
 • Grønning, Terje; Moen, Svein Erik; Olsen, Dorothy Sutherland & Steinsland, Ingunn (2004). The Norwegian System of Innovation.
 • Grønning, Terje (2004). OECD Case-studie i biofarmasi og marin bioteknologi innovasjonssystemer.
 • Grønning, Terje (2004). OECD Case studie i biofarmasi innovasjonssystemer: Norge.
 • Toft, Martin & Grønning, Terje (2003). Forskar på nyskaping i små land i Asia og Europa. [Newspaper]. Uniforum.
 • Grønning, Terje; Dobos, Eva & Knell, Mark Stephen (2003). Case study on biotech innovation systems:Norway.
 • Grønning, Terje & Wibe, Mona Domaas (2003). Transnational sectoral systems of innovation: An emerging trend mainly for firms based in small open economies?
 • Grønning, Terje (2001). Policies for Sustainable Technological Innovation in the 21st Century: Character and Results of a Project.
 • Grønning, Terje (2001). Towards the "integrated network" as an organisational mode for the globalization of R&D? A comparative study of the two Japanese pharmaceutical corporations Eisai and Chugai.
 • Grønning, Terje & Fosstenløkken, Siw (2001). The learning concept within selected innovation system approaches.
 • Grønning, Terje (1999). "Kanri taisei no iji, henbô oyobi fukyo" (Maintenance, transformation and diffusion of organisational control forms). Nihon Rodo Shakai Gakkai Nenpo (Annals of the Japanese Association for Labor Sociology). ISSN 0919-7990. Vol. 10.
 • Grønning, Terje & Roedelé, Thierry (1999). "Methodology, preliminary findings and future course of the EU-funded project POSTI".
 • Grønning, Terje (1998). "The Chicken and the Egg". The American journal of economics and sociology. ISSN 0002-9246.
 • Andresen, Finn Christian & Grønning, Terje (2018). Det handler om å bli kjent med folk: Om psykologiske kontrakter i et prosjekt. Universitetet i Oslo.
 • Grønning, Terje & Dalseide, Anne (2017). Kunnskapsdeling og kunnskapsgrenser i et tverrfaglig prosjekt. Universitetet i Oslo.
 • Grønning, Terje & Kristoffer Strømnes, Dimakis (2017). “Du trenger ikke å skjønne alt det den andre gjør for å forstå nytten av det han gjør” - En studie om prosjektsamarbeid innen nanoteknologi og isolasjonsmaterialer. Universitetet i Oslo.
 • Grønning, Terje; Brown, A.; Dæhlen, Marianne; Barnes, Sally-Anne Barnes; Bimrose, Jenny & Kirpal, Simone (2010). EACEA/2007/07 Changing patterns of working, learning and career development across Europe. EACEA.
 • Olsen, Dorothy Sutherland; Moen, Anne; Ludvigsen, Sten Runar; Mørch, Anders Irving & Grønning, Terje (2008). KP-Lab report 27490. Report on case study: Interdisciplinary Knowledge Practices in Nanotechnology. KP-Lab.
 • Grønning, Terje; Dobos, Eva; Knell, Mark Stephen; Veistein, Bjørg Kristin & Olsen, Dorothy Sutherland (2004). CASE STUDY ON BIOTECH INNOVATION SYSTEMS - NORWAY Vol. 1: Biopharmaceuticals. OECD Publishing.
 • Grønning, Terje; Dahl, Ingeborg Frogner; Dobos, Eva; Johansson, Ovar Andreas; Knell, Mark Stephen & Olsen, Dorothy Sutherland (2004). CASE STUDY ON BIOTECH INNOVATION SYSTEMS NORWAY Vol. 2: Marine biotechnology. OECD Publishing.
 • Grønning, Terje; Castellacci, Fulvio; Wibe, Mona Domaas; Tranøy, Bent Sofus; Fevolden, Arne & Knell, Mark Stephen [Show all 8 contributors for this article] (2003). Globalisation as a challenge for national innovation systems and policy. UiO, S. for teknologi, innovasjon og kult..
 • Grønning, Terje; Wibe, Mona Domaas & Moen, Svein Erik (2003). Drivers of Globalization and Small National Systems of Innovation: Towards an Integrated Approach of Analysis. UiO, S. for teknologi, innovasjon og kult..
 • Grønning, Terje (2001). Final Report: Policies for Sustainable Technological Innovation in the 21st Century - Lessons from Higher Education in Science, Technology and Society (POSTI). European Commission - DG Research.
 • Grønning, Terje (2000). "Control and Co-determination: As Assesment of Volvo's QDF System" in Comparative Studies on a New Industriel Model Between Sweden and Japan. Ritsumeikan University.
 • Elvebakk, Beate & Grønning, Terje (1999). Kunnskap, autoritet og kommunikasjonsteknologi. KTK.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2010 9:29 AM - Last modified Nov. 29, 2021 11:11 AM