Terje Grønning

Bilde av Terje Grønning
English version of this page
Telefon +47 22855336
Rom 535
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Innovasjon og læring
 • Arbeidslivslæring
 • Organisasjonsstudier
 • Bioteknologi, farmasøytisk industri og bilindustri

Undervisning

 

PED4401: Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet: En innføring

PED4404: Læringskulturer, ledelsesformer og motivasjon i arbeidslivet

PED4405: Innsamling og analyse av feltdata i organisasjoner

PED4481: Praksis 1

PED4491: Masteroppgave - Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet

 

Administrative oppgaver

 • Medlem PFIs programråd

Bakgrunn

 • Cand.Mag. (1984) Universitet i Oslo, med fagene spansk, japansk og sosialantropologi
 • M.A. (1989) fra Ritsumeikan Universitet, Japan, i anvendt sosiologi
 • Ph.D. (1992) fra Ritsumeikan Universitet, Japan, i anvendt sosiologi

 

Emneord: Arbeidslivslæring, Entreprenørskap, Innovasjon, Organisasjonsteori, Organisasjonsutvikling

Publikasjoner

Grønning, Terje (2020). "A high-tech trajectory in a commodity-dependent economy: Modern biotechnology in Norway", Ch. 2, pp.  11-43, in Gråsjö, U, Karlsson, C. & Bernhard, I. (eds.) (2020). Diversity, Innovation and Clusters: Spatial Perspectives. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publ

Grønning, Terje,and Parisa Afshin (2019). "Interorganizational relations within innovation systems" in Chen, Jin, Alexander Brem, Eric Viardot & Poh Kam Wong (eds.) The Routledge Companion to Innovation Management.

Grønning, Terje (2017). "Co-existence of Bureaucracy and Post-bureaucracy: The Case of a Contract Research Organization”, in  Maimone, Fabrizio (ed.). Evolution of the Post-Bureaucratic Organization.

Grønning, Terje (2017). "Ideal Type", in Turner, Bryan S. (ed.) The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory.

Grønning, Terje (2017). "Cloning", in Turner, Bryan S. (ed.) The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory.

Grønning, T. (2016). “What Do Organizations Think Are Their Risks and Uncertainties? Risk Self-Assessments Within Securities Reports as a New Source for Entrepreneurship, Innovation and Technology Research”, in Berger, Elisabeth S.C., and Andreas Kuckertz (eds.) Complexity in Entrepreneurship, Innovation and Technology Research: Applications of Emergent and Neglected Methods. 

Grønning, Terje, and Siw M. Fosstenløkken (2015). "The Learning Concept Within Innovation Systems Theorizing: A Narrative Review of Selected Publications on National and Regional Innovation Systems", in Journal of the Knowledge Economy, Volume 6, Issue 2.

 • Grønning, Terje (2020). A high-tech trajectory in a commodity-dependent economy: Modern biotechnology in Norway, In Iréne Bernhard; Urban Gråsjö & Charlie Karlsson (ed.),  Diversity, Innovation and Clusters: Spatial Perspectives.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978 1 78990 257 0.  2.  s 11 - 43 Vis sammendrag
 • Grønning, Terje & Afshin, Parisa (2019). Interorganizational relations within innovation systems, In Jin Chen; Alexander Brem; Eric Viardot & Poh Kam Wong (ed.),  The Routledge Companion to Innovation Management.  Routledge.  ISBN 9781138244719.  Chapter 19. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2017). Co-Existence of Bureaucracy and Post-Bureaucracy: The Case of a Contract Research Organization, In Pierfranco Malizia; Chiara Cannavale & Fabrizio Maimone (ed.),  Evolution of the Post-Bureaucratic Organization.  IGI Global.  ISBN 9781522519836.  Chapter 6.  s 105 - 125 Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2016). What Do Organizations Think Are Their Risks and Uncertainties? Risk Self-Assessments Within Securities Reports as a New Source for Entrepreneurship, Innovation and Technology Research, In Elisabeth S.C. Berger & Andreas Kuckertz (ed.),  Complexity in Entrepreneurship, Innovation and Technology Research: Applications of Emergent and Neglected Methods.  Springer.  ISBN 9783319271064.  21.  s 439 - 458 Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2016). Working Without a Boss: Lattice Organization With Direct Person-to-Person Communication at W. L. Gore & Associates, Inc., In  Sage Business Cases.  Sage Publications.  ISBN 9781473947542.  Case on Organizational Behavioretc..
 • Grønning, Terje & FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2015). The learning concept within innovation systems theorizing: A narrative review of selected publications on national and regional innovation systems. Journal of the Knowledge Economy.  ISSN 1868-7865.  6(2), s 420- 436 . doi: 10.1007/s13132-014-0216-5 Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2013). Business Models and Innovation Activities Within New Industries: The Case of Medical Biotechnology, In Bing Ran (ed.),  Global Perspectives on Technological Innovation.  Information Age Publishing.  ISBN 9781623960599.  14.  s 437 - 461 Vis sammendrag
 • Fevolden, Arne Martin & Grønning, Terje (2010). Combining Innovation and Capacity Utilization in High Throughput Systems: Moving Beyond the Product Life Cycle Model by Introducing Second-Order Innovations. Industry and Innovation.  ISSN 1366-2716.  17(6), s 609- 628 . doi: 10.1080/13662716.2010.530840 Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2009). The Biotechnology Industry in Norway: A Marginal Sector or Future Core Activity?, In Jan Fagerberg; David Mowery & Hubertus Verspagen (ed.),  Innovation, path dependency and policy. The Norwegian case.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-955155-2.  9.  s 235 - 263
 • Grønning, Terje; Moen, Svein Erik & Olsen, Dorothy Sutherland (2008). Low innovation intensity, high growth and specialized trajectories: Norway, In Charles Edquist & Leif Hommen (ed.),  Small Country Innovation Systems: Globalization, Change and Policy in Asia and Europe.  Edward Elgar Publishing.  ISBN 978-1-84542-584-5.  Ch. 8.  s 281 - 318
 • Grønning, Terje (2006). Comparison of Selected Demand-side Factors, In Christien Enzing (ed.),  Innovation in Pharmaceutical Biotechnology: Comparing National Innovation Systems at the Sectoral Level.  OECD Publishing.  ISBN 92-64-01403-9.  Chapter 5.  s 131 - 146 Vis sammendrag
 • Grønning, Terje; Olsen, Dorothy Sutherland; Dobos, Eva; Knell, Mark Stephen & Veistein, Bjørg Kristin (2006). Summary of Country Studies - Norway, In Christien Enzing (ed.),  Innovation in Pharmaceutical Biotechnology: Comparing National Innovation Systems at the Sectoral Level.  OECD Publishing.  ISBN 92-64-01403-9.  Chapter 2.  s 86 - 95
 • Grønning, Terje (2005). Forord, I: Terje Grønning (red.),  Vinduer mot Japan: Perspektiver på samfunn, kultur og språk.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2046-9.  Forord.  s 5 - 5
 • Grønning, Terje (2005). Vinduer mot Japan, I: Terje Grønning (red.),  Vinduer mot Japan: Perspektiver på samfunn, kultur og språk.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2046-9.  Kapittel 1.  s 11 - 18
 • Grønning, Terje (2005). Økonomisk utvikling og bedriftsstrategier: Slutt på "den japanske modellen"?, I: Terje Grønning (red.),  Vinduer mot Japan: Perspektiver på samfunn, kultur og språk.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-2046-9.  Kapittel 10.  s 157 - 173
 • Grønning, Terje; Kristiansen, Morten & Bakkebråten, Wenche (2003). Fortellinger om informasjonssamfunnet: Visjoner og praksis innen norsk og svensk bredbåndspolitikk, I: Knut Lundby (red.),  Flyt og forførelse. Fortellinger om IKT.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31520-5.  1.  s 23 - 43
 • Grønning, Terje (2001). "Kanri to kyodo kettei" (Control and Co-determination), I: Takeshi Shinoda (red.),  Sweden no rodo to sangyo (Labour and Industry in Sweden).  Gakubunsha, Tokyo.  ISBN 4-7620-1010-3.  s 164 - 175
 • Grønning, Terje (1998). "Arbeidsintegrasjon og arbeidsdeling: et forslag til et mikro-institusjonelt analyseperspektiv". Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (No 3)
 • Grønning, Terje (1998). "On 'Shogun': An Anthropological Examination", In Zaidan Hojin Kyoto & Kokusai Bunka Kyokai (ed.),  Essays on Japan II.  Bunrikaku, Kyoto..  s 73 - 90

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Andresen, Finn Christian & Grønning, Terje (2018). Det handler om å bli kjent med folk: Om psykologiske kontrakter i et prosjekt.
 • Grønning, Terje (2017). Cloning, In Bryan S. Turner (ed.),  The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-43086-6.  Entry.
 • Grønning, Terje (2017). Ideal Type, In Bryan S. Turner (ed.),  The Wiley Blackwell Encyclopedia of Social Theory.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-43086-6.  Entry.
 • Grønning, Terje (2017). Læring bør være et kollektivt prosjekt: Det er ikke om å gjøre å bli ferdig med en sak raskest mulig, men å lære av erfaringene.. Sikkerhet.  ISSN 0805-6080.  63(4), s 26- 28
 • Grønning, Terje & Dalseide, Anne (2017). Kunnskapsdeling og kunnskapsgrenser i et tverrfaglig prosjekt.
 • Grønning, Terje & Kristoffer Strømnes, Dimakis (2017). “Du trenger ikke å skjønne alt det den andre gjør for å forstå nytten av det han gjør” - En studie om prosjektsamarbeid innen nanoteknologi og isolasjonsmaterialer.
 • Grønning, Terje (2016). “Astellas Pharma”, “Daiichi Sankyo”, “Eisai”, & “Takeda Pharmaceutical Co.”, In Sarah E. Boslaugh (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Pharmacology and Society.  Sage Publications.  ISBN 9781483350004.  Entries.
 • Grønning, Terje (2016, 26. mai). Karoshi - når stresset blir ordentlig farlig. [Radio].  NRK – Ekko - et aktuelt samfunnsprogram.
 • Grønning, Terje (2016). Nycomed, In Sarah E. Boslaugh (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Pharmacology and Society.  Sage Publications.  ISBN 9781483350004.  Entry.  s 990 - 992
 • Jelle, Bjørn Petter; Tilset, Bente Gilbu; Grandcolas, Mathieu; Gao, Tao; Løvvik, Ole Martin; Bohne, Rolf André & Grønning, Terje (2016). Mer effektiv varmeisolasjon med nanoporer. Byggeindustrien.  ISSN 0332-7086.  (9), s 42- 42
 • Grønning, Terje (2015). Ambidexterity in business models: Case studies from Kansai, Japan.
 • Grønning, Terje (2015). Artisanal Production, In Frederick Wherry & Juliet Schor (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Economics and Society.  Sage Publications.  ISBN 9781452226439.  Entry.
 • Grønning, Terje (2015). "Astellas Pharma (Japan)", "Daiichi Sankyo (Japan)", "Eisai (Japan)", "Ono Pharmaceutical (Japan)" & "Takeda Pharmaceutical (Japan)", In Graham A Colditz (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Cancer and Society, second edition.  Sage Publications.  ISBN 9781483345734.  Entries.
 • Grønning, Terje (2015). Competence ambidexterity: Challenges and opportunities when expanding a small organization’s competence domains. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2015). History of Cancer, In Graham A Colditz (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Cancer and Society, second edition.  Sage Publications.  ISBN 9781483345734.  Entry.
 • Grønning, Terje (2015). Just-In-Time Production, In Frederick Wherry & Juliet Schor (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Economics and Society.  Sage Publications.  ISBN 9781452226439.  Entry.
 • Grønning, Terje (2015). Pharmaceutical Industry, In Frederick Wherry & Juliet Schor (ed.),  The SAGE Encyclopedia of Economics and Society.  Sage Publications.  ISBN 9781452226439.  Entry.
 • Grønning, Terje (2014). Business model characteristics and evolution: A qualitative case study from biopharmaceuticals, 2002-2012, extending the Amit & Zott approach. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje & Tsuji, Katsuji (2014). Career Patterns within a “Lean” Organization: A Historical Case Study of Toyota Motor Manufacturing, Inc., 1948-2004. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2013). Creating and sustaining knowledge-intensive entrepreneurship. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427. . doi: 10.1093/scipol/sct081 Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2013). Hybrid business models in medical biotechnology: Combining activities differing in knowledge intensity.
 • Grønning, Terje (2013). Japanese Transplants, In Vicki Smith (ed.),  Sociology of Work: An Encyclopedia.  Sage Publications.  ISBN 9781452205069.  Entry.
 • Grønning, Terje (2013). Skilled Work, In Vicki Smith (ed.),  Sociology of Work: An Encyclopedia.  Sage Publications.  ISBN 9781452205069.  Entry.
 • Grønning, Terje & FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2013). The Learning Concept within Selected Innovation System Approaches.
 • Grønning, Terje & FOSSTENLØKKEN, Siw Marita (2013). The learning concept within selected innovation system approaches.
 • Grønning, Terje (2012). Business models and cluster activities in medical biotech: Examples from the Kansai region in Japan.
 • Grønning, Terje (2012). Geography of Innovation, Innovation in Low-tech Industries, Labor-Management Relations in Start-Ups, Location Strategy, Product Innovation & Service Innovation, In Matthew R. Marvel (ed.),  Encyclopedia of New Venture Management.  Sage Publications.  ISBN 9781412990813.  Entries.
 • Grønning, Terje (2012). Science, In Andrea L. Stanton; Edward Ramsamy; Peter J. Seybolt & Carolyn M. Elliott (ed.),  Cultural Sociology of the Middle East, Asia, and Africa.  Sage Publications.  ISBN 9781412981767.  Entry.
 • Grønning, Terje (2011). A learning at work-matrix: Analyzing learning at work in terms of tasks performed, required knowledge and persons involved in the work experience. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2011, 25. mars). Ikke nytt New Orelans i Japan.  Journalen, Høgskolen i Oslo.
 • Grønning, Terje (2011). Innovation and Commercialisation in the Biopharmaceutical Industry: Creating and Capturing Value. Science and Public Policy.  ISSN 0302-3427.  38(6), s 504- 505
 • Grønning, Terje (2011, 17. mars). Norgesglasset. [Radio].  NRK P1. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2011, 17. mars). Radioselskapet. [Radio].  NRK P2. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2011, 18. mars). Tohoku-regionen i Japan. [TV].  TV2 Nyhetskanalen.
 • Grønning, Terje; Brown, A.; Dæhlen, Marianne; Barnes, Sally-Anne Barnes; Bimrose, Jenny & Kirpal, Simone (2010). EACEA/2007/07 Changing patterns of working, learning and career development across Europe. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2009). Asian Tigers, In Charles Wankel (ed.),  Encyclopedia of Business in Today's World.  Sage Publications.  ISBN 978-1412964272.  Asia.  s 78 - 80
 • Grønning, Terje (2009). Education Allowance, In Charles Wankel (ed.),  Encyclopedia of Business in Today's World.  Sage Publications.  ISBN 978-1412964272.  Human Resource Management.
 • Grønning, Terje (2009). Læring og kreativitet innen evolusjonær økonomi.
 • Grønning, Terje (2009). Norway, In Charles Wankel (ed.),  Encyclopedia of Business in Today's World.  Sage Publications.  ISBN 978-1412964272.  Countries.
 • Grønning, Terje (2009). Research frontiers regarding practices in working life and new challenges for research design: Researching careers across space and time.
 • Grønning, Terje (2009). Sweden, In Charles Wankel (ed.),  Encyclopedia of Business in Today's World.  Sage Publications.  ISBN 978-1412964272.  Countries.
 • Andersen, Ragnhild & Grønning, Terje (2008, 01. februar). Karoshi - å jobbe seg ihjel.  Ukeavisen Ledelse.
 • Grønning, Terje (2008). Discovering the basis for learning-enabling work: A heuristic device for comparative analyses and policy formulation.
 • Grønning, Terje (2008). Institutions and innovation systems: The meanings and roles of the institution concept within systems of innovation approaches. Vis sammendrag
 • Olsen, Dorothy Sutherland; Moen, Anne; Ludvigsen, Sten Runar; Mørch, Anders Irving & Grønning, Terje (2008). KP-Lab report 27490. Report on case study: Interdisciplinary Knowledge Practices in Nanotechnology.
 • Grønning, Terje (2007). Hva skjer på jobben i kunnskapssamfunnet?.
 • Grønning, Terje (2007). Innovasjon og inter-organisatorisk læring.
 • Grønning, Terje (2007). Norway in Red, White and/or Blue? Biotechnology in Norway.
 • Grønning, Terje (2007). ‘Trialogical learning’ and organization theory: some methodological considerations. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje & Moen, Svein Erik (2007). Path creation and path dependence: The role of organizational agency in the case of "technological trajectories".
 • Grønning, Terje & Moen, Svein Erik (2007). Path creation, path dependence and the role of organizational agency: A framework for assessing national industrial paths. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2006). Degrees of Trialogical Learning.
 • Grønning, Terje (2006). Prosalong med Terje Grønning: Vinduer mot Japan.Kveldens vert: Jens Harald Eilertsen.
 • Grønning, Terje (2005). Globalisering av forskning og utvikling.
 • Grønning, Terje & Asdal, Fred Arthur (2005, 01. august). Et patriarkat i endring.  Tidsskriftet Henne.
 • Grønning, Terje & Kallerud, Egil (2005, 15. februar). En framtid for norsk bioteknologisk industri?.  Forskningspolitikk 1/2005.
 • Grønning, Terje; Moen, Svein Erik; Steinsland, Ingunn & Olsen, Dorothy Sutherland (2005). The Norwegian System of Innovation.
 • Grønning, Terje (2004). OECD Case studie i biofarmasi innovasjonssystemer: Norge.
 • Grønning, Terje (2004). OECD Case-studie i biofarmasi og marin bioteknologi innovasjonssystemer.
 • Grønning, Terje; Dahl, Ingeborg Frogner; Dobos, Eva; Johansson, Ovar Andreas; Knell, Mark Stephen & Olsen, Dorothy Sutherland (2004). CASE STUDY ON BIOTECH INNOVATION SYSTEMS NORWAY Vol. 2: Marine biotechnology. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje; Dobos, Eva; Knell, Mark Stephen; Veistein, Bjørg Kristin & Olsen, Dorothy Sutherland (2004). CASE STUDY ON BIOTECH INNOVATION SYSTEMS - NORWAY Vol. 1: Biopharmaceuticals.
 • Grønning, Terje & Lye, Tone Ellefsen (2004, 22. mars). Jobbjakt på japansk.  Under Dusken.
 • Grønning, Terje; Moen, Svein Erik; Olsen, Dorothy Sutherland & Steinsland, Ingunn (2004). The Norwegian System of Innovation.
 • Grønning, Terje (2003). ?ESST, Master of Arts, Society, Science and Technology?, et veletablert program ved Universitetet i Oslo.
 • Grønning, Terje; Castellacci, Fulvio; Wibe, Mona Domaas; Tranøy, Bent Sofus; Fevolden, Arne; Knell, Mark Stephen; Hildrum, Jarle & Herstad, Sverre Johan (2003). Globalisation as a challenge for national innovation systems and policy. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje; Dobos, Eva & Knell, Mark Stephen (2003). Case study on biotech innovation systems:Norway.
 • Grønning, Terje & Wibe, Mona Domaas (2003). Transnational sectoral systems of innovation: An emerging trend mainly for firms based in small open economies?.
 • Grønning, Terje; Wibe, Mona Domaas & Moen, Svein Erik (2003). Drivers of Globalization and Small National Systems of Innovation: Towards an Integrated Approach of Analysis.
 • Toft, Martin & Grønning, Terje (2003, 04. mars). Forskar på nyskaping i små land i Asia og Europa.  Uniforum.
 • Grønning, Terje (2002). Multidisciplinary, problem-based studies: Experiences from Norway.
 • Grønning, Terje (2001). Final Report: Policies for Sustainable Technological Innovation in the 21st Century - Lessons from Higher Education in Science, Technology and Society (POSTI). Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2001). Policies for Sustainable Technological Innovation in the 21st Century: Character and Results of a Project. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (2001). Towards the "integrated network" as an organisational mode for the globalization of R&D? A comparative study of the two Japanese pharmaceutical corporations Eisai and Chugai. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje & Fosstenløkken, Siw (2001). The learning concept within selected innovation system approaches.
 • Grønning, Terje (2000). "Control and Co-determination: As Assesment of Volvo's QDF System" in Comparative Studies on a New Industriel Model Between Sweden and Japan.
 • Elvebakk, Beate & Grønning, Terje (1999). Kunnskap, autoritet og kommunikasjonsteknologi. Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (1999). "Kanri taisei no iji, henbô oyobi fukyo" (Maintenance, transformation and diffusion of organisational control forms). Nihon Rodo Shakai Gakkai Nenpo (Annals of the Japanese Association for Labor Sociology).  ISSN 0919-7990.  Vol. 10
 • Grønning, Terje & Roedelé, Thierry (1999). "Methodology, preliminary findings and future course of the EU-funded project POSTI". Vis sammendrag
 • Grønning, Terje (1998). "The Chicken and the Egg". The American journal of economics and sociology.  ISSN 0002-9246.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2010 11:36 - Sist endret 31. mai 2020 12:49