English version of this page

Nye kompetansekrav i offentlig sektor: Digitaliseringens konsekvenser for arbeid med ulik grad av spesialisering (CORPUS)

CORPUS-prosjektet vil utvikle ny kunnskap om hvordan digitaliseringen medfører nye krav til kompetanse og ekspertise i helsetjenestene

To sykehusansatte som ser på nettbrett. Foto.

Digitalisering er en viktig endringskraft i dagens arbeidsliv. Foto: Colourbox

Om prosjektet

Digitalisering er en viktig endringskraft i dagens arbeidsliv. Mer intensiv bruk av teknologi endrer blant annet måter å få tilgang til informasjon og koordinere arbeidet, måter å samarbeide med klienter eller brukere, og grunnlaget for å utøve profesjonelt skjønn. Selv om slike endringer er generelt beskrevet vet vi lite om hvordan digitalisering påvirker arbeidet i spesifikke arbeidskontekster, og hva dette innebærer for arbeidstakeres muligheter for deltakelse, læring og inkludering i arbeidslivet over tid.  CORPUS-prosjektet vil utvikle ny kunnskap om kompetansebehov og læring i helsesektoren ved å gjennomføre nærstudier av hvordan digitalisering fører til endringer i arbeidsorganisering og oppgavefordeling, hvilke kompetanser som trengs for å takle disse utfordringene, og hvilke læringsmuligheter som tilbys i det daglige arbeidet.

Prosjektet undersøker arbeid og læring i arbeidskontekster der ny teknologi for tjenestekoordinering og utføring av helsetjenestene nylig er designet, implementert eller videreutvikles for spesifikke formål. To digitaliseringstrender blir belyst; Datafisering, som omhandler registrering og bruk av data som grunnlag for beslutninger og automatisering, og plattform-trenden, som gjelder framveksten av nye former for koordinering og distribusjon av arbeid i digitale plattformer.

Bakgrunn

CORPUS-prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Instituttene for Pedagogikk og Informatikk ved Universitetet i Oslo. Prosjektet samarbeider med brukere og interessenter, samt med andre nordiske prosjekter. Prosjektet vil gi innsikt i hvordan inkludering og kontinuerlig læring kan støttes blant arbeidstakere med forskjellig bakgrunn, i helsetjenestene og mer generelt. Resultatene vil være nyttige for arbeidsorganisasjoner og for videreutviklingen av politikk for livslang læring.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom programmet Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)

  • Prosjektperiode: Juni 2019 – Mars 2024

Samarbeid

Prosjektet samarbeider med eksisterende projekter i Finland og Sverige.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Sadorge, Christopher; Nerland, Monika & Mäkitalo, Åsa (2021). Negotiating categories in design work. A study of a team developing a patient information system .
  • Sadorge, Christopher; Nerland, Monika & Mäkitalo, Åsa (2021). Categorisation work in the design of health information systems.
  • Brandenberger, Isabel Alexandra & Hasu, Mervi (2021). Implementing technologies as renegotiating of responsibilities: a study of the emerging work role of the welfare technology coordinator in municipal health care.
  • Dæhlen, Åsmund (2020). MECHANISMS OF DEMOCRATIC DESIGN - Rethinking large scale Participatory Design.
  • Nerland, Monika (2020). Reconfiguring relations between higher education and work: Knowledge practices and learning in the (post)digital era.
  • Sciuto, Katarina; Winsnes, Sigurd; Nerland, Monika & Hasu, Mervi (2021). Profesjonell agency i digitale arbeidskontekster. En kvalitativ intervjustudie blant ansatte i kommunehelsetjenesten. Universitetet i Oslo.
  • Hasu, Mervi & Kilander, Bendik Runesønn (2021). Velferdsteknologi og digital opplæring i helsesektoren. Pedagogiske aspekter og tilrettelegging rundt nettkurs på bydelsnivå i Oslo kommune. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2019 13:43 - Sist endret 6. jan. 2021 13:10