Åsa Mäkitalo

Bilde av Åsa Mäkitalo
English version of this page
Telefon +47 22855033
Rom 579
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

Mäkitalo interesserer seg for hvordan mennesker utvikler kunnskap, hvordan de tar til seg, kollektivt opprettholder, og genererer ny kunnskap, og hvordan de forholder seg innenfor rammen av ulike oranisasjoner og institusjoner i samfunnet. Interessene hennes kan sammenfattes som følger:

  • Teknikkendringer og endring av profesjonell kompetanse
  • Sosial organisering av kunnskap og læring
  • Institusjonelle dokumentasjonsformer og minnepraksiser
  • Sosialt, moralsk og kognitivt ansvar i interaksjon
  • Former for detakelse og samproduksjon av kunnskap

Pågående aktiviteter

Fullførte prosjekter

  • Learning to engage with science and technoscientific issues in a digital landscape: The arrival of controversy mapping as a method for digital inquiry in Swedish upper secondary school. Finansiert av Swedish Research Council, 2015-2019.
  • Sea Change. Funded by EU H2020, 2015-2018.

Undervisning

Åsa underviser fortrinnsvis på masterprogrammet KULA. Hun har undervisningserfaring på alle nivåer, fremforalt innenfor sosiokulturell og dialogisk teoridannelse, metode og analysespørsmål, kommunikasjon, organisasjon og digitalisering, samt kunnskapsbygging og læring.

Bakgrunn

Mäkitalo har sin bakgrunn i personal, organisasjon og arbetslivstematikk. Hun disputerte ved Göteborgs universitet  i 2002 med avhandlingen ”Categorising Work: Knowing, arguing and social dilemmas in vocational guidance”. Hun ble docent i pedagogikk i 2005 og professor i 2011. Hun var en av forskningslederne i Linnémiljøet LinCS 2006-2018 (CoE) med midler fra Vetenskapsrådet. I 2008 ble hun koordinator for Styrkeområdet Lärande ved Göteborgs universitet og etablerte The University of Gothenburg LETStudio i 2010, et forskningsmiljø som interesserer seg for hvordan kunskap organiseres og omdannes i samfunnet.

Emneord: Pedagogikk, Arbeidslisvlæring, Profesjonskunnskap
Publisert 19. aug. 2020 13:22 - Sist endret 28. aug. 2020 11:54