Åsa Mäkitalo

Bilde av Åsa Mäkitalo
English version of this page
Telefon +47 22855033
Rom 579
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Mäkitalo interesserer seg for hvordan mennesker utvikler kunnskap, hvordan de tar til seg, kollektivt opprettholder, og genererer ny kunnskap, og hvordan de forholder seg innenfor rammen av ulike oranisasjoner og institusjoner i samfunnet. Interessene hennes kan sammenfattes som følger:

 • Teknikkendringer og endring av profesjonell kompetanse
 • Sosial organisering av kunnskap og læring
 • Institusjonelle dokumentasjonsformer og minnepraksiser
 • Sosialt, moralsk og kognitivt ansvar i interaksjon
 • Former for detakelse og samproduksjon av kunnskap

Pågående aktiviteter

Fullførte prosjekter

 • Learning to engage with science and technoscientific issues in a digital landscape: The arrival of controversy mapping as a method for digital inquiry in Swedish upper secondary school. Finansiert av Swedish Research Council, 2015-2019.
 • Sea Change. Funded by EU H2020, 2015-2018.

Undervisning

Åsa underviser fortrinnsvis på masterprogrammet KULA. Hun har undervisningserfaring på alle nivåer, fremforalt innenfor sosiokulturell og dialogisk teoridannelse, metode og analysespørsmål, kommunikasjon, organisasjon og digitalisering, samt kunnskapsbygging og læring.

Bakgrunn

Mäkitalo har sin bakgrunn i personal, organisasjon og arbetslivstematikk. Hun disputerte ved Göteborgs universitet  i 2002 med avhandlingen ”Categorising Work: Knowing, arguing and social dilemmas in vocational guidance”. Hun ble docent i pedagogikk i 2005 og professor i 2011. Hun var en av forskningslederne i Linnémiljøet LinCS 2006-2018 (CoE) med midler fra Vetenskapsrådet. I 2008 ble hun koordinator for Styrkeområdet Lärande ved Göteborgs universitet og etablerte The University of Gothenburg LETStudio i 2010, et forskningsmiljø som interesserer seg for hvordan kunskap organiseres og omdannes i samfunnet.

Emneord: Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Arbeidslivslæring

Publikasjoner

 • Damsa, Crina I.; Erstad, Ola Andres; Sefton-Green, Julian; hillman, Thomas; Araos, Andres & Richter, Christoph [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2022). Platformization in and of education ̶Exploring a new research agenda . Computer-Supported Collaborative Learning Series (CSCL). ISSN 1573-4552.
 • Silseth, Kenneth; Hontvedt, Magnus & Mäkitalo, Åsa (2022). Teachers’ enactment of policy in classrooms: making students accountable through inscriptions from the curriculum in classroom interactions. European Journal of Psychology of Education. ISSN 0256-2928. doi: 10.1007/s10212-022-00610-3.
 • Cederberg, Matilda; Fors, Andreas; Ali, Lilas; Goulding, Anneli & Mäkitalo, Åsa (2022). The interactive work of narrative elicitation in person-centred care: Analysis of phone conversations between health care professionals and patients with common mental disorders. Health Expectations. ISSN 1369-6513. doi: 10.1111/hex.13440.
 • Mäkitalo, Åsa; Bivall, Ann-Charlotte & Säljö, Roger (2021). Our business is problem-solving: Learning, remembering and inscriptions at the IT helpdesk. I Gunther, Kress; Selander, Staffan; Säljö, Roger & Wulf, Christoph (Red.), Learning as Social Practice Beyond Education as an Individual Enterprise. Routledge. ISSN 9781003139188.
 • Wiszmeg, Andréa; Lundin, Susanne; Mäkitalo, Åsa; Widner, Håkan & Hansson, Kristofer (2021). Transforming trash to treasure Cultural ambiguity in foetal cell research. Philosophy Ethics and Humanities in Medicine. ISSN 1747-5341. 16, s. 1–12. doi: 10.1186/s13010-021-00104-y.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kumpulainen, Kristiina; Kajamaa, Anu; Erstad, Ola Andres; Mäkitalo, Åsa; Drotner, Kirsten & Jakobsdottir, Solveig (2022). Nordic Childhoods in the Digital Age. Insights into Contemporary Research on Communication, Learning and Education. Routledge. ISBN 978-0-367-70252-6. 217 s. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Mäkitalo, Åsa & Dalevi, Linn (2022). Mastering care? Welfare technologies in health care team decision practices.
 • Sadorge, Christopher; Nerland, Monika & Mäkitalo, Åsa (2022). New challenges for health professionals.
 • Lundin, Mona; Aanestad, Margunn; Mäkitalo, Åsa & Winthereik, Brit Ross (2021). Digital Services in the Nordic Welfare States: what about the Partially Digital User?
 • Sadorge, Christopher; Nerland, Monika & Mäkitalo, Åsa (2021). Negotiating categories in design work. A study of a team developing a patient information system .

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. aug. 2020 13:22 - Sist endret 4. aug. 2022 12:36