Articles, papers, etc.

Hillestad, Annett. 2002. Hindrer grensesnittet brukerens forståelse? En diskusjon av forholdet mellom brukergrensesnittet og brukerens forståelse av den personlige datamaskinen. Hovedoppgave. Pedagogisk Forskningsinstitutt. Universitetet i Oslo. 

Hillestad, Annett. 2005. Educating interaction designers - how are new tools for design changing learning situations? Presented at "In the making" - the first Nordic Design Research Conference, May 29 - 31 2005, Copenhagen. 

Published Sep. 24, 2010 11:40 AM - Last modified Oct. 19, 2020 12:44 PM