2009

Christiansen, B., Carlsten, T. C., Jensen, K., (2009). Fagutviklingssykepleieren som brobygger mellom forskning og klinisk praksis. Sykepleien Forskning, 4 (2).

Moen, A. & Nes. S. (2009). Productive interactions for knowledge creation. In Karlgren, K. Damsa, C.I. (ed). D8.4 Research Report years 1-3. Cluster C: Productive Interaction. University of Helsinki, Helsinki
 

Published Sep. 9, 2010 1:53 PM - Last modified June 3, 2015 4:12 PM