Utdanningskvalitet i Nordiske klasserom

Åpningsslide fra webinaret med ordene "kvalitet i undervisningen", logoene til SDU, NordForsk og QUINT

Hva er det egentlig utdanningskvalitet og hvorfor er det viktig? Disse spørsmålene dannet utgangspunktet for et webinar 10. mars i regi av danske Center for Grundskoleforskning ved QUINTs partneruniversitet, Syddanske Universitet. Her presenterte de to QUINT-prosjektene QUISST (Quality in Social Science Teaching) og Connected Classroom Nordic (CCN) sine forskningsfunn. 

Definere utdanningskvalitet

Utdanningskvalitet er et vidt begrep som det er vanskelig å presisere, men det er viktig for utdanningsforskningen å gjøre nettopp dette for å forstå helheten av hva som foregår i klasserommet. QUINT forsker Anders Stig Christensen (UCL) og QUISST har presentert resultater fra en pågående studie av samfunnsfaglig grunnskoleutdannelse i flere Nordiske land (presentasjonen i PDF, eksterne nettsider).

Digitaliseringen av klasserommet

Den gjennomgående digitaliseringen av samfunnet har endret Nordiske klasserom. Lærer og elev har fått nye digitale hjelpemidler samtidig som mye av den kommunikasjonen som før fant sted «menneske til menneske», nå foregår digitalt. Hva betyr dette for undervisningen og kvaliteten av undervisningen? QUINT forsker Marie Nilsberth (Karlstad Universitet) og CCN-prosjektet tar for seg den dyptgripende digitale utviklingen og hva den betyr for Nordiske klasserom (presentasjonen i PDF, eksterne nettsider).

 Disse og andre presentasjonene er også tilgjengelig i opptak på SDU’s hjemmesider.

Av Espen Haakstad
Publisert 15. mars 2021 17:32 - Sist endret 2. aug. 2021 10:09