English version of this page

Våre forskningsområder

QUINT retter søkelyset mot undervisningskvalitet i den nordiske grunnskolen og er bygget på et samarbeid mellom utdanningsforskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Videodokumentasjon fra nordiske klasserom vil gi forskerne et rikt bilde av ulike sider ved undervisningen, noe som muliggjør analyser på tvers, for eksempel interaksjons- og arbeidsformer på tvers av fag og aktiviteter, men også mer spesifikke og målrettede analyser som kvaliteten på skriveundervisningen, bruk av tilbakemeldinger, lærernes bruk av spørsmål, kvaliteten på klassediskusjonene og elevengasjement under ulike arbeidsformer.

Forskningen blir organisert i fire tematiske områder:

  • Studier av undervisningskvalitet på tvers av fag og læringssituasjoner
  • Infrastruktur for å bygge opp et Nordisk videobibliotek
  • Video for å støtte lærernes faglige og profesjonelle utvikling
  • Bruk av video i lærerutdanning

Publisert 5. juni 2018 20:34 - Sist endret 12. mars 2019 10:01