English version of this page

Infrastruktur for å bygge opp et videobibliotek

Hvordan kan vi bygge opp en fleksibel infrastruktur og et lagringssystem for videodata som støtter flerbruk og gjenbruk av data, ivaretar sikker lagring og understøtter felles analyser?

Bilde av PCskjerm, med video av klasseromssituasjoner. foto

Hvordan kan videodata fra klasserommet være et empirisk og teknologisk grunnlag for systematisk forskning på undervisningskvalitet?

Hvordan skaper bruk av videodokumentasjon et potensial for nye samarbeidsformer mellom forskere, lærerutdannere og praktiserende lærere?

Videodata som ressurs

QUINT bruker videodata som en nyskapende ressurs for å legge til rette for produktive dialoger mellom lærere, elever, forskere og lærerutdannere for å styrke et mangfold av måter å studere undervisningskvalitet på.

Vi undersøker spesielt:

  • Teknologiske løsninger for å bygge opp et arkiv for videodata, som muliggjør felles analyser, lagringsløsninger og programvare for å analysere videodata, og som kan inngå i en virtuell videolab for felles analyser
  • Validering og utprøving av ulike analytiske og teoretiske rammeverk og instrumenter (for eksempel observasjonsprotokoller) for å analysere kvalitet i undervisning og læring på tvers av nordiske kontekster
  • Bruk av videodata som utgangspunkt for lærernes faglige utvikling – samt utvikling av et nordisk brukervennlig videobibliotek som muliggjør nye metoder for profesjonell læring
Publisert 5. juni 2018 15:27 - Sist endret 9. mai 2022 11:49