English version of this page

Bruk av video i lærerutdanning

Videoopptak fra autentiske klassesituasjoner har vist seg å være effektive ressurser for lærerstudenters læring.

Tre lærerstudenter som ser på opptak fra klasserom. Foto

Hvordan kan videoer fra autentiske klasserom brukes for å utvikle lærerstudentenes undervisningsreportoar?

I dette tematiske området vil vi undersøke hvordan eksempelvideoer fra autentiske klasserom kan brukes for å utvikle lærerstudentenes profesjonelle ekspertise og undervisningsrepertoar.

QUINT vil ved bruk av video i lærerutdanningen fokusere spesielt på:

  • effekten av videobasert opplæring for utvikling av lærerstudentenes bruk av læringsfremmende tilbakemeldinger, modellering og strategiundervisning
  • bruk av video fra reelle klassesamtaler for å utvikle lærerstudentenes ekspertise og repertoar i å organisere klassediskusjoner som bidrar til høy grad av elevdeltagelse og elevengasjement
  • bruk av videoopptak fra lærerstudentenes praksisperioder for å utvikle studentenes evne til å reflektere over og analysere det komplekse samspillet mellom undervisningsaktiviteter, interaksjonsmønstre, elevsammensetning og elevenes læring
Publisert 7. aug. 2018 09:25 - Sist endret 27. jan. 2022 20:27