English version of this page

Undervisningsvalitet

Quint studerer undervisningskvalitet på tvers av fag og læringssituasjoner.

Elever i klasserom

Hvilken sammenheng er det mellom lærernes undervisning i klasserommet og elevenes læring?

Finnes det fagspesifikke eller spesifikke nordiske tradisjoner og mønstre? Hvordan håndteres digitalisering – bruk av teknologi i klasserommet i de ulike nordiske land? Og hva med elevsammensetning og flerspråklige utfordringer?

I QUINT vil vi systematisk studere disse spørsmålene med særlig vekt på:

  • Undervisningspraksis innen og på tvers av de tre fagene matematikk, norsk (svensk, dansk, finsk og islandsk) og samfunnsfag
  • Elevengasjement og lærer-elev interaksjon på tvers av fag og land
  • Hvordan digitalisering påvirker interaksjon– og arbeidsformer i klasserommet
  • Hvordan klasseromsklima, elevsammensetning samt inkluderende og flerspråklige klasserom påvirker elevenes læring

Et sentralt forskningsspørsmål vil være elevengasjement og lærer-elevinteraksjon i de ulike landene, og hvordan dette bidrar til å fremme elevenes læring

Publisert 5. juni 2018 15:32 - Sist endret 12. mars 2019 10:01