English version of this page

Video for å støtte læreres faglige og profesjonelle utvikling

Hvordan kan autentiske videoer fra klasserommet fungere som støttestrukturer for læreres faglige og profesjonelle utvikling?

Lærere studerer videopptak fra klasserom. Foto

Hvordan kan videoteknologi legge til rette for felles analyser og stimulere til diskusjoner om pedagogiske og didaktiske valg?

Genererer bruk av video og andre digitale ressurser nye muligheter for samarbeid mellom forskere og praksisfeltet?

QUINT undersøker hvordan videoopptak fra autentiske klasserom kan fungere som læringsressurser for lærere. Sentrale forskningstemaer vil være å bruke videoklipp for å:

  • diskutere pedagogiske muligheter og valg, samt fokusere på utvalgte pedagogiske metoder som lærerne selv ønsker å arbeide systematisk med (for eksempel klassediskusjoner, elevengasjement, lærernes tilbakemeldingspraksis, formidling av fag, bruk av IKT)
  • utvikle et felles fagspråk for lærere og forskere gjennom bruk av observasjonsprotokoller og andre teoretiske rammeverk som er relevante for å diskutere kvalitet i undervisning
  • utvikle nye og innovative muligheter for dialog mellom lærere og forskere, ved å bruke autentiske videoklipp fra klasserommet som utgangspunkt for felles refleksjon og analyser
Publisert 7. aug. 2018 09:23 - Sist endret 22. feb. 2021 20:00