English version of this page

QUINT - Undervisningskvalitet i de nordiske landene

QUINT retter søkelyset mot undervisningskvalitet i den nordiske grunnskolen og er bygget på et samarbeid mellom utdanningsforskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. 

  • Hvilken sammenheng er det mellom lærernes undervisning i klasserommet og elevenes læring? 
  • Finnes det spesifikke nordiske tradisjoner- og mønstre? Hvordan håndteres digitalisering og flerspråklige utfordringer i nordiske klasserom?
  • Hvordan kan videodokumentasjon fra klasserommet inngå i lærerutdanningen og også være en læringsressurs for lærernes faglige utvikling?
  • Kan videodokumentasjon fra skole og klasserom bidra til nye og innovative samarbeidsformer mellom forskere, lærerutdannere og praktiserende lærere?

Finnes det «en nordisk skolemodell»?

Den nordiske modellen for utdanning blir ofte beskrevet som å være relativt identisk og homogen. Studier fra nordiske klasserom indikerer imidlertid et vidt spekter av lærings – og interaksjonsformer mellom nordiske lærere og elever – og med interessante nasjonale og kulturelle forskjeller.

Det er behov for en systematisk og målrettet forskningsinnsats som studerer undervisning- og interaksjonsformer i lys av «den nordiske skolemodellen»:

  • Hvilken sammenheng er det mellom lærernes undervisningsaktiviteter og elevenes læring?
  • Hvordan håndteres digitalisering og bruk av teknologi i klasserommet i de ulike nordiske landene?
  • Hvilken innvirkning har elevsammensetning og andelen minoritetsspråklige elever?

QUINT retter søkelyset mot undervisningskvalitet i den nordiske grunnskolen og er bygget på et samarbeid mellom utdanningsforskere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.

Ved hjelp av videostudier av klasserom på mellomtrinnet og ungdomstrinnet - inkludert kartlegging av bruk av digital teknologi - får vi en unik mulighet til å bidra med ny innsikt i hva som karakteriserer kvalitet i undervisning i nordiske klasserom.

Finansiering

QUINT er finansiert av NordForsk og er organisert som et Nordic Center of Excellence innenfor programmet «Education for Tomorrow». Medfinansiører er: Finlands Akademi, Vetenskapsrådet (Sverige), Forskningsrådet (Norge), Departement for Utdanning, Vitenskap og Kultur (Island) og Utdannelses- og Forskningsministeriet (Danmark).

    Logo  Nordforsk

Kontakt

Senterleder: Professor Kirsti Klette, Universitetet i Oslo         

Administrativ leder: Maria Dikova, Universitetet i Oslo  

 

    Quint fagmerke

 

Publisert 5. juni 2018 15:44 - Sist endret 7. jan. 2022 09:29