English version of this page

Organisering

QUINT Nordic Center of Excellence (NCoE) koordineres av Institutt for Lærerutdanning og Skoleforskning (ILS) ved Universitet i Oslo.

Senterets aktiviteter er organisert rundt de fire tematiske områdene og lederne for disse har et hovedansvar for den vitenskapelige og administrative koordineringen av senterets aktiviteter.

Senterleder er ansvarlig for QUINTs vitenskapelige kvalitet og overordnende ambisjon, og har en strategisk rolle i beslutninger om budsjett, ressursallokeringer, prosjektakkvisisjon, o.s.v.  Hun jobber tett med administrativ leder som har hovedansvaret for den praktiske organiseringen av senterets aktiviteter det være seg forskeropplæring og forsker-mobilitetsprogrammet, møter, konferanser og work-shops i regi av senteret, og kontakt med samarbeidende skoler og lærere.

Ledelse

Senterets ledelse består av senterleder og lederne fra de fire tematiske områdene, og representerer alle deltakende institusjonene. Forskere fra alle deltagende nordiske land er dermed representert i ledergruppen som er ansvarlig for gjennomføringen av forskningen, forskeropplæringen og den overordnede planleggingen av QUINT seminarer / konferanser.

Ledelsesgruppen har en strategisk funksjon i forhold til de overordnede målene for og oppfølgingen av NCoE og representerer alle partnerinstitusjonene.

Programkomite

Program komiteen er utnevnt av NordForsk, og er et internasjonalt sammensatt rådgivende organ som skal legge til rette for senterets vitenskapelige kvalitet og ambisjoner.

Publisert 24. sep. 2018 18:05 - Sist endret 9. mai 2022 11:48