Sensur på masteroppgaven

Masteroppgaven skal leveres i studiets fjerde semester hvis du ikke har søkt om utsettelse eller har hatt permisjon i løpet av studietiden. 

Eksamen består av to deler: 

  • Masteroppgaven 
  • Muntlig: En faglig diskusjon på ca. 45 minutter om ulike sider ved masteroppgaven 

Masteroppgaven 

Masteroppgaven skal være mellom 23000 og 30000 ord, eksklusiv litteraturliste og eventuelle vedlegg. Hvis to studenter skriver sammen, skal oppgaven være mellom 28000 og 37000 ord eksklusiv litteraturliste og eventuelle vedlegg.

Frist for innlevering: 1. juni 

Sensur og muntlig eksamen

Sensur og muntlig eksamen holdes normalt i august. Hvis du ønsker sensur før utgangen av vårsemesteret må oppgaven leveres innen 2. mai.

Kommisjonen består av to sensorer, hvorav minst én er ekstern. Veileder kan ikke være en av sensorene, men skal være tilgengelig for kommisjonen i sensurarbeidet.

Sensorene setter en foreløpig karakter på oppgaven og muntlig har en justerende funksjon. Du får en samlet karakter etter at muntlig eksamen er ferdig. Masteroppgaven veier tyngst i den samlede karakteren. Karakteren som blir gitt din muntlige eksamen kan variere kun med en karakter; opp eller ned fra karakteren på masteroppgaven. 

Den skriftlige oppgaven må være bestått for at du skal kunne ta muntlig eksamen. Begge eksamensdelene må bestås for at eksamen skal bli bestått.

Studenter som skriver masteroppgave sammen, gjennomfører individuell muntlig eksamen.

Publisert 18. nov. 2019 15:07 - Sist endret 10. juni 2021 11:27