Veiledninger for bruk av Zoom/Diktafon for røde data

Veiledninger for bruk av Zoom/diktafon til intervju i prosjekter med røde data

Lydopptak, lagring i TSD og avspilling

Du kan gjøre lydopptak med Nettskjema, se veiledning om lydopptak og om Nettskjema-diktafon.

Lydopptak fra nettskjema-diktafon-appen er i .mp4a format. Du kan åpne dem i programmet VLC: Dobbeltklikk på fila -> More options -> VLC Media Player. 

Bruk av Zoom og lagring i TSD

 • Sørg for at du følger Rutine for bruk av Zoom for røde data ved UiO
 • Hvis du ikke har stabil nett-tilgang hjemme, du ikke har en datamaskin med kamera og mikrofon, eller du av andre grunner ikke ønsker å gjennomføre Zoom-intervju hjemmefra, kan du bestille tid på IPED og bruke en PC i åpningstidene. 
 • Hvis du har stabil nett-tilgang hjemme og en datamaskin med kamera og mikrofon, kan du gjennomføre intervjuet hjemmefra ved å følge instruksjonene under. Dette krever at du allerede har fått TSD-tilgang, og at du har logget deg inn på TSD minst én gang. NB! Øv deg flere ganger, og sjekk at du får inn test-lyd/videofiler på TSD før du gjennomfører ekte intervjuer. 
  • Gå inn på view.uio.no og logg inn med UiO-brukernavn og -passord.
  • Klikk på knappen som er merket "UiO Windows Desktop" (Ikke de andre).
  • Du skal etterhvert få frem en versjon av "UiO PC skrivebordet ditt" i nettleseren. Start Zoom ved å søke frem Zoom i feltet "Type here to search".
  • Klikk "Sign In" og klikk "Sign In with SSO".
  • Skriv inn UiO og klikk Continue.
  •  Skriv inn ditt UiO brukernavn og passord. Klikk "Open" eller "Launch Zoom" i vinduet etter det.
  • Du skal nå være logget inn i Zoom på "UiO Windows Desktop".
  • Sett opp innstillinger for video-opptak. Det må gjøres hver gang: 
   • Klikk på settings (lite tannhjul til høyre)
   • Klikk "Recording"
   • Under "Store my recording at" klikk "Change".
   • Klikk på "Windows (C:)", Users, og deretter ditt UiO-brukernavn. Klikk ok.
   • NB! All data du lagrer under "Windows (C:)" vil forsvinne når du logger ut av "UiO Windows Desktop". Det er derfor viktig at du laster opp opptaket på TSD med én gang etter Zoom intervjuet (instrukser følger). 
   • NB! Har du kun gule data som ikke skal lastes opp til TSD, kan du istedet velge å lagre opptaket permanent et sted på hjemmeområdet ditt (M:).
   • Huk av for "Keep temporary recording files". Andre valg er ikke viktige.
   • Lukk "Settings" vinduet.
  • Start Zoom-møtet du har sendt ut. Gjøres ved å klikke "Join" og skrive inn møte-ID/-passord, eller klikke "Meetings" øverst og finne frem møtet du har planlagt. 
  • Nettleseren din vil spørre om tillatelse til å bruke kamera og mikrofon. Svar ja/tillatt på dette.
  • Video er ofte litt uklart, men lyden er vanligvis ok.
  • Start opptak ved å klikke "Record". Hent eventuelt inn muntlig samtykke fra informanten. Informanten skal ha blitt informert i forkant om at det gjøres opptak av intervjuet.
  • Avslutt opptaket ved å klikke  "End" og "End for all".
  • Zoom bruker litt tid på å prosessere opptaket. Vent til det er ferdig. 
  • Når filene dine er klare vises de i mappen. Mappen vil hete noe som: "C:\Users\xxxxx\2021-01-28 23.37.52 jan jansens's zoom meeting 65225298385" (der xxxxx er ditt UiO-brukernavn). Video-opptaket vil hete "zoom_0.mp4", mens det samme opptaket kun med lyd vil hete "audio_only.m4a".
  • Neste steg er å importere opptaket til TSD. Åpne Chrome eller Edge (kan åpnes fra "Type here to search"), og gå inn på data.tsd.usit.no 
  • Klikk "Import Files"
  • Log inn med din TSD-påloggingsinformasjon og Google Authenticator app,
  • Klikk "Browse files", og bla deg frem til "Windows (C:)", Users, ditt UiO-brukernavn, Zoom-mappen med opptaket, og velg den filen du ønsker.
  • Under "Group" velg gruppen med ditt UiO-brukernavn. Hvis du deler data med andre velger du istedet "project code-prosjektgruppexxx-group" der xxx er det tallet dere har fått tildelt.
  • Velg eventuelt flere filer (Browse files) og sett riktig group igjen.
  • Klikk "Upload". 
  • Det skal stå "Uploaded" under "Status". Du kan nå logge inn på TSD (gjør det fra din egen PCs nettleser/VMWare) og finne filene dine under N:\data\durable\file-import\xxxxx (der xxx er ditt UiO-brukernavn eller prosjektgruppe). Kopiér filen over til enten din egen mappe eller prosjektgruppe-mappe.
  • Test at lyden/videoen er ok. Hvis alt er ok kan du logge ut fra "UiO Windows Desktop" ved å lukke nettleservinduet.
Publisert 25. feb. 2021 13:15 - Sist endret 25. feb. 2021 13:23