Innlevering av masteroppgave

Innlevering av masteroppgave skjer elektronisk. Du skal ikke levere trykket eksemplar av masteroppgaven.  

Innlevering av masteroppgaven

Innlevering av masteroppgaven forutsetter at du er semesterregistrert, og eksamensmeldt i Studentweb. Innlevering av masteroppgaven forutsetter også at du har bestått alle obligatoriske komponenter i masterprogrammet og har gyldig brukernavn og passord ved UiO. 

Innleveringsfrist

Innleveringsfristen finner du på semestersiden. 

Innlevering i Inspera åpner ca. to uker før innleveringsfristen. 

Slik leverer du masteroppgaven

Masteroppgaven skal skal leveres i pdf-format i Studentweb og Inspera. Pdf-filene du leverer i Studentweb og Inspera skal være identiske.

Innlevering av masteroppgave i Inspera og Studentweb lukkes etter innleveringsfristen. Vi oppfordrer deg til å starte innleveringsprosessen så tidlig som mulig, og gjerne noen dager før innleveringsfristen, hvis du har anledning til det. 

Begrense tilgang til masteroppgaver

Masteroppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysninger må klausuleres. Klausulering og begrenset tilgjengelighet angis når du leverer i Studentweb.

 

Publisert 11. des. 2019 17:30 - Sist endret 28. mai 2020 14:39