English version of this page

Innlevering av masteroppgave

Innlevering av masteroppgave skjer elektronisk. Du skal ikke levere masteroppgaven i trykket eksemplar.  

Innlevering av masteroppgaven

Innlevering av masteroppgaven forutsetter at du har bestått alle obligatoriske komponenter i masterprogrammet. Innlevering av masteroppgave forutsetter også at du er semesterregistrert og eksamensmeldt i Studentweb, og at du har gyldig brukernavn og passord ved UiO.

Innleveringsfrist

Innleveringsfristen finner du på semestersiden. 

Innlevering i Inspera åpner ca. to uker før innleveringsfristen. 

Slik leverer du masteroppgaven

Masteroppgaven skal skal leveres i pdf-format i Studentweb og Inspera. Pdf-filene du leverer i Studentweb og Inspera skal være identiske.

Når to studenter skriver masteroppgave sammen må begge studentene levere identiske pdf-filer både i Studentweb og i Inspera. 

Innlevering av masteroppgave i Inspera og Studentweb lukkes ved innleveringsfristen. Vi oppfordrer deg til å starte innleveringsprosessen så tidlig som mulig, og gjerne noen dager før innleveringsfristen, hvis du har anledning til det. 

Begrense tilgang til masteroppgaver

Masteroppgaver som inneholder taushetsbelagte opplysninger må klausuleres. Klausulering og begrenset tilgjengelighet angis når du leverer i Studentweb.

Kontaktpunkter dersom du skulle få problemer med innlevering

For spørsmål angående innlevering i Inspera, kontakt studieadministrasjonen på epost: master@isp.uio.no.

For spørsmål angående innlevering i Studentweb, kontakt DUO på duo-hjelp@ub.uio.no 

 

 

Publisert 11. des. 2019 17:30 - Sist endret 22. juni 2022 13:31