Veiledning med masteroppgave

Alle studenter som tas opp til masterstudier ved Institutt for spesialpedagogikk får tildelt en veileder som vil veilede dem i arbeidet med masteroppgaven. Instituttet tildeler veileder i slutten av tredje semester av masterprogrammet etter at det masteroppgaveforberedende seminaret (MOS) er fullført. Instituttet tildeler veiledere på bakgrunn av prosjektplanen. Tildelingen av veileder forutsetter at prosjektplanen er godkjent. Det er instituttet som foretar endelig tildeling av veileder, men du kan melde inn ønske.

Masteroppgaven på 40 studiepoeng gir inntil ti timer med veiledning. To studenter som skriver masteroppgave får sammenlagt ti timer med veiledning

Veiledningen inngår som en obligatorisk del av arbeidet med masteroppgaven og er en forutsetning for å levere oppgaven til sensur. Se Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 2.5.7

Veiledningen kan foregå individuelt eller i grupper, på epost, via telefon eller på skype. Veiledningstid avtales mellom deg og veileder.

Du som student har ansvar for å ta kontakt med veileder og avtale tidspunkt for veiledningen. Det forventes at du møter godt forberedt til veiledning og at du gir beskjed i god tid dersom du ikke kan møte opp. 

Momenter til samtale om veiledning

På nettsiden momenter til samtale om veiledning finner du oversikt over temaer som kan være nyttige å drøfte med din veileder i løpet av de første møtene dere har sammen. 

Veiledningsavtale

Skriflig avtale om veiledning skal inngås så snart som mulig etter tildelt veileder. 

Vi anbefaler at du tar med veiledningsavtalen til første møte med din veileder. Avtalen skal gjennomgås og undertegnes av begge. Ferdig utfylt avtale skal leveres til instituttet for godkjenning.

Frist for å levere veiledningsavtale er:

  • 1. februar for vårsemesteret.
  • 1. september for høstsemesteret. 

Student eller veileder skal umiddelbart ta opp eventuelle alvorlige utfordringer i veiledningssamarbeidet med instituttet. I slike tilfeller kan student eller veileder be om å bli løst fra veiledningsforholdet og ny veileder kan vurderes.

Skjema for veiledningsavtale 

Skjema for endring i avtale om veiledning

Ved bytte av veileder eller forlenget avtale om veiledning skal utfylt skjema for endring av veilederavtale leveres til instituttet.

Etiske retningslinjer for veiledere 

Universitetet i Oslo har utarbeidet etiske retningslinjer for veiledere ved UiO

Publisert 11. des. 2019 15:39 - Sist endret 17. feb. 2020 10:41