Kvalitetssystemer

Kvalitetssystemet er basert på det sentrale kvalitetssystemet for utdanningsvirksomheten ved Universitetet i Oslo og består av emneevaluering og periodisk programevaluering​​​​​​.

Emneevaluering

Emner skal evalueres hver gang de gjennomføres. Formålet med evalueringen er å gi den emneansvarlige og studentene/ph.d.-kandidatene en mulighet for dialog og tilbakemelding underveis, samt sikre løpende videreutvikling av emnet. Tidspunktet for evalueringen må tilpasses slik at løpende dialog og tilbakemelding muliggjøres. En oppsummering av emnaevalueringen legges ut på fakultetes nettsider.

 

Programevaluering

Innenfor en seksårsperiode skal det foretas en evaluering av helheten i hvert program. Formålet med evalueringen er å vurdere kvaliteten på programmet og mulighetene for videreutvikling av programmet. Den periodiske programevalueringen består av en egenevaluering og en ekstern evaluering. UVs ph.d.-program ble evaluert i 2021.

Egenevaluering

Ekstern evaluering

 

Publisert 8. sep. 2022 23:37 - Sist endret 8. sep. 2022 23:37