Kari Beate Remmen

Image of Kari Beate Remmen
Norwegian version of this page
Phone +47 22845684
Mobile phone +47 90139914
Username
Visiting address Moltke Moes vei 35 Niels Henrik Abels hus 0851 OSLO
Postal address Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

View all works in Cristin

 • Frøyland, Merethe & Remmen, Kari Beate (2019). Utvidet klasserom i naturfag. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215027197.  192 s.

View all works in Cristin

 • Guttormsen, Julie & Remmen, Kari Beate (2020). Teaching and learning Plate tectonics in school science – a research design. Show summary
 • Raddum, Elisabeth Stormoen & Remmen, Kari Beate (2020). How do upper secondary students construct a geological time line of their local area?.
 • Jegstad, Kirsti Marie; Höper, Jan & Remmen, Kari Beate (2019). The outdoors as a setting for learning chemistry in teacher education.
 • Jegstad, Kirsti Marie; Höper, Jan & Remmen, Kari Beate (2019). The outdoors as a setting for talking chemistry in teacher education.
 • Kostøl, Kristine Bakkemo; Remmen, Kari Beate; Braathen, Anette & Stromholt, Shelley (2019). 'I was part of something big' - student outcomes of using a co-design tool in a STEM partnership program.
 • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2018). Representations in students’ argumentation on SSI.
 • Remmen, Kari Beate (2018). Feltstudier i geografi.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Remmen, Kari Beate (2017). Two central aspects of sign-making for the learning of science: differentiation and integration.
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate & Lundmark, Anders Mattias (2017). Etter- og videreutdanning for lærere – hva skal til for å lykkes?.
 • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2017). The role of representations in students' argumentation on SSI.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2017). DEVELOPING A LEARNING PROGRESSION FOR STUDENTS: FROM EVERYDAY TO SCIENTIFIC OBSERVATION IN GEOLOGY.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2017). Hvordan kan elever i videregående skole lære å observere som geologer?.
 • Remmen, Kari Beate; Lundmark, Anders Mattias & Frøyland, Merethe (2017). Smakebit på EVU for geofaglærere - what's in it for you?.
 • Kostøl, Kristine Bakkemo & Remmen, Kari Beate (2016). Læring gjennom oppdrag. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 38- 43
 • Remmen, Kari Beate (2016). CO2-oppdraget. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 46- 48
 • Delsett, Lene Liebe; Vesterkjær, Kristin & Remmen, Kari Beate (2015). Hva og hvordan kan elever, lærere og stipendiater på NHM samarbeide om undervisning? Eksempler fra samarbeidsprosjekt mellom Hersleb VGS og NHM.
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate & Sørvik, Gard Ove (2015). Contrasting elementary and upper secondary school students’ learning of geological observation.
 • Remmen, Kari Beate (2015). Hvordan samarbeide om å designe undervisningsopplegg?.
 • Remmen, Kari Beate (2015). Kan vi bli rike på gråstein? Geoprogrammet og veien videre.
 • Remmen, Kari Beate (2015). Lager klima for geodidaktikk. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  1, s 4- 8
 • Remmen, Kari Beate; Delsett, Lene Liebe & Vesterkjær, Kristin (2015). Hvordan kan forskere og lærere samarbeide?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  1, s 72- 75
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2015). Investigating students' learning processes: Reconsidering pedagogical recommendations for fieldwork.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2015). Kan vi bli rike på gråstein?. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  1, s 64- 67
 • Remmen, Kari Beate & Kostøl, Kristine Bakkemo (2015). Andre læringsarena i undervisningen - hvordan?.
 • Remmen, Kari Beate & Kostøl, Kristine Bakkemo (2015). Lektor2-modellen - Et verktøy for samarbeid om undervisningsopplegg.
 • Remmen, Kari Beate & Kostøl, Kristine Bakkemo (2015). Lærer + arbeidslivet = bedre realfagundervisning?.
 • Remmen, Kari Beate (2014). Erfaring med bruk av det teoretiske rammeverket for samarbeid skole-energibedrift.
 • Remmen, Kari Beate (2014). Hva er et godt feltarbeid? Resultater fra forskningsprosjekt på geofag i videregående skole.
 • Remmen, Kari Beate (2014). Hva skjer før, under og etter uteaktiviteter? Eksempel fra forskningsprosjekt på feltarbeid i geofag med elever i videregående skole.
 • Remmen, Kari Beate (2014). Student learning processes during geoscience fieldwork.
 • Remmen, Kari Beate (2014, 20. november). To videregående skoler under UiOs vinger.  Uniforum.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2014). Lærerløftet som glemmer eleven. Utdanningsnytt.no.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2014). The Implementation of Fieldwork and Student Learning Processes during Preparation,Field Activity and Follow-Up Work.
 • Frøyland, Merethe & Remmen, Kari Beate (2013). Utvidet klasserom. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  s 44- 46
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). Classroom preparation and fieldwork: A case study of upper secondary students' ability to apply geoscience knowledge in the field.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). Etterarbeid i klasserommet - oppgaver som hjelper elevene til å bearbeide dataene fra feltarbeid. Kimen.  ISSN 1890-5137.  s 82- 87
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). Feltarbeid i en geotop - et rammeverk. Kimen.  ISSN 1890-5137.  s 57- 72
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). How to support students to apply knowledge learned in the classroom to a field setting.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). "Jammen vi vet jo ikke hva vi skal se etter..." - Hvordan "geobriller" kan hjelpe elevene til å anvende geofaglig kunnskap ute i felt. Kimen.  ISSN 1890-5137.  s 73- 87
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). What happens in classrooms after field activities? Identifying follow-up activities which enhance students’ understanding.
 • Remmen, Kari Beate (2011). Elevspørsmål for meningsfull undervisning og læring. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  2, s 44- 47
 • Sørvik, Gard Ove & Remmen, Kari Beate (2011). Gjett hva lærer'n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø. Naturfag.  ISSN 1504-4564.  (2), s 40- 43

View all works in Cristin

Published Apr. 1, 2016 11:12 AM - Last modified Aug. 22, 2016 2:15 PM