Kari Beate Remmen

Bilde av Kari Beate Remmen
English version of this page
Telefon +47 22845684
Mobiltelefon +47 90139914
Rom 307
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Utforskende feltundervisning i geofag
 • Uteundervisning i naturfagundervisning og i lærerutdanning
 • Samarbeid mellom skolelærere og eksterne fagpersoner i naturfag
 • Videoobservasjon av undervisning og læring i geofag og naturfag, i og utenfor klasserommet 
 • Bruk av representasjoner i naturfagundervisning - og læring
 • Bærekraftdidaktikk

Undervisning

Praktisk pedaogisk utdaninng deltid (PPU deltid): Geografi fagdidaktikk

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU heltid): Geografi fagdidaktikk

Lektorprogrammet i geofag (PROF3025 og PROF 4045): Geofagdidaktikk  

Didaktisk forskningsmetode: Design og innsamling av data (DIFO4001)

Didaktisk forskningsmetode med praksis: Analyse og fremstilling av data (DIFO4015)

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (2016 - )
 • Førstelektor, Naturfagsenteret. Lektor2-ordningen: Samarbeid mellom skole og lokalt arbeidsliv om undervisning i realfag (2015-2016)
 • Forsker, utvikling av undervisningsressurser, Naturfagsenteret (2015)
 • Prosjektleder, Utdanningsetaten i Oslo. Samarbeid mellom Hersleb VGS og Blindern VGS, og Universitetet i Oslo (2014)
 • PhD stipendiat, Naturfagsenteret og Institutt for geofag, Universitetet i Oslo (2009-2013)
 • Førstekonsulent, Utdanningsdirektoratet (2009)

Samarbeid

Skolelaboratoriet i geofag, Institutt for geofag, UiO

Skolelaboratoriet i geofag, Institutt for geovitenskap, UiB

Naturfagsenteret, UiO

OsloMet

Universitetet i Tromsø

Veiledning

Masterveiledning: Kaja Johansen (UiO, 2016), Espen Tangnes (UiB, 2017), Hilde C. Haugland (NTNU, 2017), Elisabeth Stormoen Raddum (UiO, 2019), Madelen Ø. Andersen (UiO, 2021), Vegard Nymoen Paulsen, Jørund Holm Tangen, Torun Risdal Eriksen (UiO, i prosess). 

PhD-veiledning: Julie Guttormsen (USN), Laura I. Hultberg (UiO). 

Publisert 1. apr. 2016 11:12 - Sist endret 17. sep. 2021 11:03