Kari Beate Remmen

Bilde av Kari Beate Remmen
English version of this page
Telefon +47 22845684
Mobiltelefon +47 90139914
Rom 307
Brukernavn
Besøksadresse Niels Henrik Abels hus
Postadresse Postboks 1099 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Utforskende feltundervisning i geofag
 • Uteundervisning i naturfagundervisning og i lærerutdanning
 • Samarbeid mellom skolelærere og eksterne fagpersoner i naturfag
 • Videoobservasjon av undervisning og læring i geofag og naturfag, i og utenfor klasserommet 
 • Bruk av representasjoner i naturfagundervisning - og læring
 • Bærekraftdidaktikk

Undervisning

Praktisk pedaogisk utdaninng deltid (PPU deltid): Geografi fagdidaktikk

Praktisk-pedagogisk utdanning heltid (PPU heltid): Geografi fagdidaktikk

Lektorprogrammet i geofag (PROF3025 og PROF 4045): Geofagdidaktikk  

Didaktisk forskningsmetode: Design og innsamling av data (DIFO4001)

Didaktisk forskningsmetode med praksis: Analyse og fremstilling av data (DIFO4015)

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (2016 - )
 • Førstelektor, Naturfagsenteret. Lektor2-ordningen: Samarbeid mellom skole og lokalt arbeidsliv om undervisning i realfag (2015-2016)
 • Forsker, utvikling av undervisningsressurser, Naturfagsenteret (2015)
 • Prosjektleder, Utdanningsetaten i Oslo. Samarbeid mellom Hersleb VGS og Blindern VGS, og Universitetet i Oslo (2014)
 • PhD stipendiat, Naturfagsenteret og Institutt for geofag, Universitetet i Oslo (2009-2013)
 • Førstekonsulent, Utdanningsdirektoratet (2009)

Samarbeid

Skolelaboratoriet i geofag, Institutt for geofag, UiO

Skolelaboratoriet i geofag, Institutt for geovitenskap, UiB

Naturfagsenteret, UiO

OsloMet

Universitetet i Tromsø

Veiledning

Masterveiledning: Kaja Johansen (UiO, 2016), Espen Tangnes (UiB, 2017), Hilde C. Haugland (NTNU, 2017), Elisabeth Stormoen Raddum (UiO, 2019), Madelen Ø. Andersen (UiO, 2021), Vegard Nymoen Paulsen, Jørund Holm Tangen, Torun Risdal Eriksen (UiO, i prosess). 

PhD-veiledning: Julie Guttormsen (USN), Laura I. Hultberg (UiO). 

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Frøyland, Merethe & Remmen, Kari Beate (2019). Utvidet klasserom i naturfag. Universitetsforlaget. ISBN 9788215027197. 192 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Raddum, Elisabeth Stormoen & Remmen, Kari Beate (2020). How do upper secondary students construct a geological time line of their local area? .
 • Jegstad, Kirsti Marie; Höper, Jan & Remmen, Kari Beate (2019). The outdoors as a setting for learning chemistry in teacher education.
 • Jegstad, Kirsti Marie; Höper, Jan & Remmen, Kari Beate (2019). The outdoors as a setting for talking chemistry in teacher education.
 • Kostøl, Kristine Bakkemo; Remmen, Kari Beate; Braathen, Anette & Stromholt, Shelley (2019). 'I was part of something big' - student outcomes of using a co-design tool in a STEM partnership program.
 • Remmen, Kari Beate (2018). Feltstudier i geografi.
 • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2018). Representations in students’ argumentation on SSI.
 • Fredlund, Tobias; Knain, Erik & Remmen, Kari Beate (2017). Two central aspects of sign-making for the learning of science: differentiation and integration .
 • Knain, Erik; Remmen, Kari Beate & Fredlund, Tobias (2017). The role of representations in students' argumentation on SSI.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2017). DEVELOPING A LEARNING PROGRESSION FOR STUDENTS: FROM EVERYDAY TO SCIENTIFIC OBSERVATION IN GEOLOGY.
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate & Lundmark, Anders Mattias (2017). Etter- og videreutdanning for lærere – hva skal til for å lykkes?
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2017). Hvordan kan elever i videregående skole lære å observere som geologer?
 • Remmen, Kari Beate; Lundmark, Anders Mattias & Frøyland, Merethe (2017). Smakebit på EVU for geofaglærere - what's in it for you?
 • Remmen, Kari Beate (2016). CO2-oppdraget. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 46–48.
 • Kostøl, Kristine Bakkemo & Remmen, Kari Beate (2016). Læring gjennom oppdrag. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 38–43.
 • Remmen, Kari Beate & Kostøl, Kristine Bakkemo (2015). Andre læringsarena i undervisningen - hvordan?
 • Remmen, Kari Beate & Kostøl, Kristine Bakkemo (2015). Lærer + arbeidslivet = bedre realfagundervisning?
 • Remmen, Kari Beate (2015). Hvordan samarbeide om å designe undervisningsopplegg?
 • Frøyland, Merethe; Remmen, Kari Beate & Sørvik, Gard Ove (2015). Contrasting elementary and upper secondary school students’ learning of geological observation .
 • Remmen, Kari Beate & Kostøl, Kristine Bakkemo (2015). Lektor2-modellen - Et verktøy for samarbeid om undervisningsopplegg.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2015). Investigating students' learning processes: Reconsidering pedagogical recommendations for fieldwork .
 • Remmen, Kari Beate (2015). Kan vi bli rike på gråstein? Geoprogrammet og veien videre.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2015). Kan vi bli rike på gråstein? Naturfag. ISSN 1504-4564. 1, s. 64–67.
 • Remmen, Kari Beate (2015). Lager klima for geodidaktikk. Naturfag. ISSN 1504-4564. 1, s. 4–8.
 • Remmen, Kari Beate; Delsett, Lene Liebe & Vesterkjær, Kristin (2015). Hvordan kan forskere og lærere samarbeide? Naturfag. ISSN 1504-4564. 1, s. 72–75.
 • Delsett, Lene Liebe; Vesterkjær, Kristin & Remmen, Kari Beate (2015). Hva og hvordan kan elever, lærere og stipendiater på NHM samarbeide om undervisning? Eksempler fra samarbeidsprosjekt mellom Hersleb VGS og NHM.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2014). Lærerløftet som glemmer eleven. Utdanningsnytt.no.
 • Remmen, Kari Beate (2014). Erfaring med bruk av det teoretiske rammeverket for samarbeid skole-energibedrift.
 • Remmen, Kari Beate (2014). To videregående skoler under UiOs vinger. [Avis]. Uniforum.
 • Remmen, Kari Beate (2014). Student learning processes during geoscience fieldwork.
 • Remmen, Kari Beate (2014). Hva er et godt feltarbeid? Resultater fra forskningsprosjekt på geofag i videregående skole.
 • Remmen, Kari Beate (2014). Hva skjer før, under og etter uteaktiviteter? Eksempel fra forskningsprosjekt på feltarbeid i geofag med elever i videregående skole.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2014). The Implementation of Fieldwork and Student Learning Processes during Preparation,Field Activity and Follow-Up Work.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). Etterarbeid i klasserommet - oppgaver som hjelper elevene til å bearbeide dataene fra feltarbeid. Kimen. ISSN 1890-5137. s. 82–87.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). "Jammen vi vet jo ikke hva vi skal se etter..." - Hvordan "geobriller" kan hjelpe elevene til å anvende geofaglig kunnskap ute i felt. Kimen. ISSN 1890-5137. s. 73–87.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). Feltarbeid i en geotop - et rammeverk. Kimen. ISSN 1890-5137. s. 57–72.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). What happens in classrooms after field activities? Identifying follow-up activities which enhance students’ understanding.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). Classroom preparation and fieldwork: A case study of upper secondary students' ability to apply geoscience knowledge in the field.
 • Remmen, Kari Beate & Frøyland, Merethe (2013). How to support students to apply knowledge learned in the classroom to a field setting.
 • Frøyland, Merethe & Remmen, Kari Beate (2013). Utvidet klasserom. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 44–46.
 • Sørvik, Gard Ove & Remmen, Kari Beate (2011). Gjett hva lærer'n tenker på: Betydningen av faglig snakk for et utforskende læringsmiljø. Naturfag. ISSN 1504-4564. s. 40–43.
 • Remmen, Kari Beate (2011). Elevspørsmål for meningsfull undervisning og læring. Naturfag. ISSN 1504-4564. 2, s. 44–47.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 1. apr. 2016 11:12 - Sist endret 17. sep. 2021 11:03