Marit Eline Lervik Christensen

Image of Marit Eline Lervik Christensen
Norwegian version of this page
Phone +47 22858150
Mobile phone +47 97620226
Room 543
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postal address Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Tasks performed

 • Research communication
 • Press contact
 • Web editor
 • Research documentation in Cristin

Background

 • Communication Adviser at Stortinget, the Norwegian Parliament
 • Project Adviser (research and communication) at Institute of Social Research
 • Teacher
 • Research Assistant
 • Journalist

Education

 • Teacher Education Programme (PPU), UiO
 • MA in Social Anthropology, UiO
 • BA in Social Sciences, NTNU
 • Nordic language and literature, UiO
Tags: Research communication, Research dissemination, web publishing, Web editor, Social media, podcast

Publications

 • Christensen, Marit Eline (2015). Likestilling og mangfold i norske storselskapers selvprofilering. In Teigen, Mari (Eds.), Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-48415-3. p. 160–185.

View all works in Cristin

 • Christensen, Marit Eline Lervik (2022). Utdanningspolitikken i Norge er overraskende lite forskningsbasert. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Bibi, Afshan & Christensen, Marit Eline Lervik (2022). Lærere reiste i dagevis for å skape en bedre skole for barna. [Internet]. UiO website and on Forskning.no.
 • Christensen, Marit Eline Lervik (2022). Allerede på 1800-tallet reiste norske lærere på skolekonferanser i utlandet. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Christensen, Marit Eline Lervik (2022). Solidaritet og nestekjærlighet nærmest usynlig i læreplanene. utdanningsforskning.no.
 • Christensen, Marit Eline Lervik (2022). Myndighetene har ikke greid å krympe læreplanen. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Christensen, Marit Eline Lervik (2022). Spider-Man og håret til Wayne Rooney kan gi aha-opplevelser i klasserommet. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Christensen, Marit Eline Lervik (2022). Utdanningspolitikken i Norge er overraskende lite forskningsbasert. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Christensen, Marit Eline Lervik (2015). Diskriminering kan gå i arv. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Christensen, Marit Eline (2015). Bokanmeldelse: "Innvandrere på utsiden av samfunnet" av Mehmed S. Kaya og Halvor Fauske. Tidsskrift for samfunnsforskning. ISSN 0040-716X. 55(2), p. 247–250.
 • Christensen, Marit Eline & Teigen, Mari (2015). Forventninger på målstreken. Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Christensen, Marit Eline Lervik (2014). – Flere menn må velge kvinneyrker. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Christensen, Marit Eline Lervik (2013). Menn er like småsyke som kvinner. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2013). Glassheis i løse luften. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Christensen, Marit Eline (2013). "We forget the distance on the map": Transnational everyday lives and political participation.
 • Christensen, Marit Eline (2013). "Deltagelse er ikke nullsum". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Christensen, Marit Eline (2011). "Religioner ulmer ikke". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Christensen, Marit Eline (2012). Grenser for identifikasjon: Politisk deltakelse blant norsktyrkere. Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Apr. 22, 2022 1:42 PM - Last modified Sep. 6, 2022 1:50 PM