Prestisjefull pris til UV-forskere

Monica Melby-Lervåg (ISP) og Arne Lervåg (PFI) har mottatt den prestisjefulle «The UKLA/ Wiley-Blackwell Research in Literacy Education Award» for beste publikasjon i britiske Journal of Research in Reading.

Artikkelen omhandler morsmålets betydning for tospråklige barns utvikling av ferdigheter i språk nummer to. Den er basert på en analyse forskerne har gjort av en rekke tidligere studier på dette området.

Stor oppmerksomhet

Spørsmålet om hvilken rolle morsmålet spiller i utviklingen av andrespråklige ferdigheter har tiltrukket seg stor oppmerksomhet både fra forskere, lærere og andre som arbeider med tospråklige. En rekke teorier og studier har forsøkt å belyse problemstillingen.

Spesielt har man vært opptatt av om gode morsmålsferdigheter påvirker ferdighetene i språk nummer to.

Svak sammenheng mellom muntlige språkferdigheter 

Resultatene som presenteres i Melby-Lervåg og Lervågs artikkel, viser imidlertid at det kun er en svak sammenheng mellom muntlige ferdigheter i første- og andrespråk. Derimot finnes det en moderat til sterk sammenheng mellom ferdighetene i morsmålet og andrespråket når det gjelder tekniske leseferdigheter og ferdigheter knyttet språklyder.

Gir viktig innsikt

Melby-Lervåg og Lervåg får ros for sin artikkel av priskomiteens leder, Jackie Marsh.

- Artikkelen gir viktig innsikt i sammenhengen mellom språkferdigheter i morsmål og andrespråk. Denne kunnskapen er viktig for framtidig forskning på dette området, sier Marsh.

Forskerne Monica Melby-Lervåg og Arne Lervåg, mottok prisen for artikkelen "Cross-linguistic transfer of oral language, decoding, phonological awareness and reading comprehensive: a meta-analysis of the correlational evidence". Artikkelen ble publisert i 2011 i tidsskriftet Journal of Research in Reading, som er et fagfellevurdert tidsskrift på høyt internasjonalt nivå.

Vi gratulerer Monica Melby-Lervåg og Arne Lervåg med prisen!

Published Sep. 4, 2012 1:58 PM - Last modified Feb. 13, 2022 7:45 PM