Rosa Elizabeth Valseth

Førstekonsulent - Institutt for pedagogikk
Bilde av Rosa Elizabeth Valseth
English version of this page
Telefon +47-22840701
Rom 4305
Treffetider Mandag - fredag
Brukernavn
Besøksadresse 0349 Oslo Forskningsparken C1 Gaustadalleen 21
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Arbeidsområder

 • 20% administrativ ansvarlig for Faglig enhet for universitetspedagogikk (FUP)
 • Stedlig ansvarlig i for alle henvendelser til Instituttet i Forskningsparken.
  • Verneombud i FP og representant i Lokalt arbeidsmiljøutvalg ved UV.
  • Leverandøroppfølging og kvalitetssikring av leveranser.
  • Kontaktpunkt og mellomledd mellom ansatte og øvrige instituttadministrasjon og ledelse
 • Ansvar for kontakt med Forskningsparkens administrasjon og driftsenhet.
  • Oppfølging av avtaler og pådriverfunksjon for utvikling av driftstjenester herunder relatert til oppgaver som verneombud.
 • Saksbehandler i E bilag for forskningskontrakter, Forskningsparken.
 • Resepsjonstjenester og administrativ støtte for seminarer og konferanser.

Bakgrunn

 • 2013- :     Førstekonsulent, Institutt for pedagogikk
 • 2011-13 : Rådgiver, Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (60%)
 • 2007-12 : Konsulent, InterMedia (40%)
 • 2007-10:  Sekretær, Østensjø Familiekontor (60%)
 • 2004:       Kontor assistent, Flykningerådet.
 • 2000-02:  Rådgiver, Ombudsmannen, (Piura, Peru)
 • 1998-99:  Rådgiver, Electronoroeste S.A. (Piura, Peru)
 • 1998:       Advokatbevilling (Peru) etter fullførte jusstudier
Emneord: Arrangementer, Rekvisita, Resepsjon
Publisert 2. sep. 2010 21:53 - Sist endret 28. juni 2017 14:08