John Kjøbli

Professor II - Institutt for pedagogikk
Bilde av John  Kjøbli
Mobiltelefon +47- 93660252
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaugveien 1-3 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Sosioemosjonell utvikling hos barn og ungdom
 • Relasjoner mellom foreldre barn
 • Foreldretrening for å hjelpe foreldre med barn som har atferdsvansker
 • Forebygging og behandling av vansker hos barn og ungdom
 • Forskningsbasert praksis
 • Implementering av forskningsbasert praksis
 • Identifisering av virksomme elementer
Emneord: Pedagogikk, Sosioemosjonell utvikling, Forebygging

Publikasjoner

 • Kjøbli, John; Melendez-Torres, G.J.; Gardner, Frances; Backhaus, Sophia; Linnerud, Siv & Leijten, Patty (2022). Research review: Effects of parenting programs for children's conduct problems on children's emotional problems – a network meta-analysis. Journal of Child Psychology and Psychiatry. ISSN 0021-9630. doi: 10.1111/jcpp.13697.
 • Helland, Siri Saugestad; Mellblom, Anneli; Kjøbli, John; Wentzel-Larsen, Tore; Espenes, Kristin & Engell, Thomas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Elements in Mental Health Interventions Associated with Effects on Emotion Regulation in Adolescents: A Meta-Analysis. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research. ISSN 0894-587X. 49, s. 1004–1018. doi: 10.1007/s10488-022-01213-2.
 • Rognstad, Kristian; Saugestad Helland, Siri; Neumer, Simon-Peter; Baardstu, Silje & Kjøbli, John (2022). Short measures of youth psychopathology: psychometric properties of the brief problem monitor (BPM) and the behavior and feelings survey (BFS) in a Norwegian clinical sample. BMC Psychology. ISSN 2050-7283. 10(1). doi: 10.1186/s40359-022-00894-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Espenes, Kristin; Waaler, Pamela Marie; Keles, Serap; Helland, Siri Saugestad; Schmidt III, Henry & Kjøbli, John [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Implementing a Residential Dialectical Behavior Therapy Informed Treatment Model to Improve Adolescent Mental Health: Feasibility, Fidelity, and Acceptability. Residential Treatment for Children & Youth. ISSN 0886-571X. doi: 10.1080/0886571X.2022.2090481.
 • Solheim Kvamme, Line; Keles, Serap; Nes, Ragnhild Bang; Vaskinn, Linda; Waaler, Pamela Marie & Wentzel-Larsen, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Common Practice Elements in Treatment Programs for Adolescents with Externalizing and Internalizing Problems: A Meta-Analysis. Residential Treatment for Children & Youth. ISSN 0886-571X. doi: 10.1080/0886571X.2022.2111397. Fulltekst i vitenarkiv
 • Helland, Siri Saugestad; Bårdstu, Silje Kvam; Kjøbli, John; Aalberg, Marianne & Neumer, Simon-Peter (2022). Exploring the Mechanisms in Cognitive Behavioural Therapy for Anxious Children: Does Change in Emotion Regulation Explain Treatment Effect? Prevention Science. ISSN 1389-4986. s. 1–12. doi: 10.1007/s11121-022-01341-z.
 • Vaskinn, Linda; Waaler, Pamela Marie; Mellblom, Anneli; Bjørkli, Cato & Kjøbli, John (2021). Implementation in Residential Youth Care: Providers’ Perspectives on Organizational Facilitators and Barriers. Residential Treatment for Children & Youth. ISSN 0886-571X. doi: 10.1080/0886571X.2021.2007826.
 • Bergsund, Hans Bugge; Drozd, Filip; Olafsen, Kåre S.; Nilsen, Karianne Hammerstrøm; Linnerud, Siv & Kjøbli, John [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). The effect of relationship-based interventions for maltreated children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. Development and Psychopathology. ISSN 0954-5794. doi: 10.1017/S0954579421001164.
 • Solheim Kvamme, Line; Waaler, Pamela Marie; Helland, Siri Saugestad & Kjøbli, John (2021). Striving for happily ever after – supportive interventions for youth leaving residential placement – a systematic review. Child and Adolescent Mental Health. ISSN 1475-357X. doi: 10.1111/camh.12507. Fulltekst i vitenarkiv
 • Slaatto, Ane Jacobsen; Mellblom, Anneli; Kleppe, Lise Cecilie; Baugerud, Gunn Astrid & Kjøbli, John (2021). Conflict prevention, de-escalation and restraint in children/youth inpatient and residential facilities: A systematic mapping review. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. 127. doi: 10.1016/j.childyouth.2021.106069. Fulltekst i vitenarkiv
 • Vaskinn, Linda; Mellblom, Anneli; Waaler, Pamela Marie; Skagseth, Oda; Bjørkli, Cato Alexander & Kjøbli, John (2020). Implementation in Residential Youth Care: Providers Perspectives on Effective Leadership Behavior. Residential Treatment for Children & Youth. ISSN 0886-571X. s. 1–23. doi: 10.1080/0886571X.2020.1774464.
 • Hagen, Kristine Amlund; Olseth, Asgeir Røyrhus; Laland, Hanne; Rognstad, Kristian; Apeland, Anett Kristin & Askeland, Elisabeth [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Evaluating Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, Trauma and Conduct Problems (MATCH-ADCT) in Norwegian child and adolescent outpatient clinics: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials. ISSN 1745-6215. 20. doi: 10.1186/s13063-018-3074-9.
 • Tømmerås, Truls; Kjøbli, John & Forgatch, Marion S. (2018). Benefits of Child Behavior Interventions for Parent Well‐Being. Family Relations. ISSN 0197-6664. 67(5), s. 644–659. doi: 10.1111/fare.12344.
 • Kjøbli, John; Zachrisson, Henrik Daae & Bjørnebekk, Gunnar (2018). Three Randomized Effectiveness Trials — One Question: Can Callous-Unemotional Traits in Children Be Altered? Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology. ISSN 1537-4416. 47(3), s. 436–443. doi: 10.1080/15374416.2016.1178123. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hukkelberg, Silje Sommer; Reedtz, Charlotte & Kjøbli, John (2018). Construct Validity of the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI): An Exploratory Structural Equation Modeling Approach. European Journal of Psychological Assessment. ISSN 1015-5759. 34(1), s. 14–21. doi: 10.1027/1015-5759/a000316.
 • Ogden, Terje; Askeland, Elisabeth; Christensen, Bernadette; Christiansen, Terje & Kjøbli, John (2017). Crossing national, Cultural and Language Barriers. Implementng and testing evidence-based practices in Norway. I Weisz, John & Kazdin, Alan (Red.), Evidence-based psychotherapies for Children and Adolescents. Guilford Press. ISSN 9781462522699. s. 379–395.
 • Bjørnebekk, Gunnar & Kjøbli, John (2017). Observed callousness as a predictor of treatment outcomes in parent management training. Clinical Child Psychology and Psychiatry. ISSN 1359-1045. 22(1), s. 59–73. doi: 10.1177/1359104515621961.
 • Ertesvåg, Sigrun K. & Kjøbli, John (2016). Implementering: Bindeleddet mellom forskning og praksis. I Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene & Kjøbli, John (Red.), Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49022-2. s. 48–64.
 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene & Kjøbli, John (2016). Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer. I Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene & Kjøbli, John (Red.), Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-49022-2.
 • Kjøbli, John; Solholm, Roar; Reer, Marit; Christiansen, Terje; Askeland, Elisabeth & Bjørnebekk, Gunnar (2016). Tidlig innsats for barn i risiko : et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 51(5), s. 5–15.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (2016). Innleiing. I Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (Red.), Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205491854. s. 11–17.
 • Forgatch, Marion S. & Kjøbli, John (2016). Parent Management Training—Oregon Model: Adapting Intervention with Rigorous Research. Family Process. ISSN 0014-7370. 55(3), s. 500–513. doi: 10.1111/famp.12224.
 • Bjørnebekk, Gunnar; Kjøbli, John & Ogden, Terje (2015). Children With Conduct Problems and Co-occurring ADHD: Behavioral Improvements Following Parent Management Training. Child & family behavior therapy (Print). ISSN 0731-7107. 37(1), s. 1–19. doi: 10.1080/07317107.2015.1000227.
 • Bjørknes, Ragnhild; Larsen, Marit Hjellset; Ottemöller, Fungisai Puleng & Kjøbli, John (2015). Exploring mental distress among immigrant mothers participating in parent training. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. 51, s. 10–17. doi: 10.1016/j.childyouth.2015.01.018.
 • Kjøbli, John; Nærde, Ane; Bjørnebekk, Gunnar & Askeland, Elisabeth (2014). Maternal mental distress influences child outcomes in brief parent training. Child and Adolescent Mental Health. ISSN 1475-357X. 19(3), s. 171–177. doi: 10.1111/camh.12028.
 • Fossum, Sturla; Kjøbli, John; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy-Tore & Ogden, Terje (2014). Comparing two evidence-based parent training interventions for aggressive children. Journal of Children's Services. ISSN 1746-6660. 9(4), s. 319–329. doi: 10.1108/JCS-04-2014-0021.
 • Kjøbli, John & Bjørnebekk, Gunnar (2013). A Randomized Effectiveness Trial of Brief Parent Training: Six-Month Follow-Up. Research on social work practice. ISSN 1049-7315. 23(6), s. 603–612. doi: 10.1177/1049731513492860.
 • Kjøbli, John; Hukkelberg, Silje Sommer & Ogden, Terje (2013). A randomized trial of group parent training: Reducing child conduct problems in real-world settings. Behaviour Research and Therapy. ISSN 0005-7967. 51(3), s. 113–121. doi: 10.1016/j.brat.2012.11.006.
 • Kjøbli, John & Ogden, Terje (2012). A Randomized Effectiveness Trial of Brief Parent Training in Primary Care Settings. Prevention Science. ISSN 1389-4986. 13(6), s. 616–626. doi: 10.1007/s11121-012-0289-y.
 • Ogden, Terje; Bjørnebekk, Gunnar; Kjøbli, John; Patras, Joshua; Christiansen, Terje & Taraldsen, Knut [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2012). Measurement of implementation components ten years after a nationwide introduction of empirically supported programs - a pilot study. Implementation Science. ISSN 1748-5908. 7:49. doi: 10.1186/1748-5908-7-49.
 • Kjøbli, John; Bjørknes, Ragnhild & Askeland, Elisabeth (2012). Adherence to Brief Parent Training as a Predictor of Parent and Child Outcomes in Real-World Settings. Journal of Children's Services. ISSN 1746-6660. 7(3), s. 165–177. doi: 10.1108/17466661211261352.
 • Kjøbli, John; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla & Askeland, Elisabeth (2012). Evidensbasert foreldretrening: Hvordan kan forskning bidra til at flere barn med atferdsvansker får bedre hjelp? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 49(2), s. 145–149.
 • Bjørknes, Ragnhild; Kjøbli, John; Manger, Terje & Jakobsen, Reidar (2012). Parent Training Among Ethnic Minorities: Parenting Practices as Mediators of Change in Child Conduct Problems. Family Relations. ISSN 0197-6664. 61(1), s. 101–114. doi: 10.1111/j.1741-3729.2011.00683.x.
 • Kjøbli, John & Hagen, Kristine Amlund (2009). A Mediation Model of Interparental Collaboration, Parenting Practices, and Child Externalizing Behavior in a Clinical Sample. Family Relations. ISSN 0197-6664. 58(3), s. 275–288. doi: 10.1111/j.1741-3729.2009.00552.x.
 • Kjøbli, John & Ogden, Terje (2009). Gender differences in intake characteristics and behavior change among children in families receiving parent management training. Children and Youth Services Review. ISSN 0190-7409. 31(8), s. 823–830. doi: 10.1016/j.childyouth.2009.03.004.
 • Kjøbli, John; Tyssen, Reidar; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Aasland, Olaf Gjerløw; Grønvold, Nina Tangnæs & Ekeberg, Øivind (2004). Personality traits and drinking to cope as predictors of hazardous drinking among medical students. Journal of Studies on Alcohol. ISSN 0096-882X. 65, s. 582–585.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (2017). Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205500891. 224 s.
 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (2017). Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-50088-4. 234 s.
 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene & Kjøbli, John (2016). Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk. ISBN 978-82-05-49022-2. 129 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (2016). Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk. ISBN 9788205491854. 179 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Espenes, Kristin; Waaler, Pamela Marie; Keles, Serap; Helland, Siri Saugestad; Schmidt, Henry & Kjøbli, John [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Emosjonsregulering blant ungdom i barnevernet – funn fra en metaanalyse og en implementeringsstudie av en institusjonstilpasset DBT-informert modell i barnevernsinstitusjoner.
 • Espenes, Kristin; Waaler, Pamela Marie; Keles, Serap; Helland, Siri Saugestad; Schmidt, Henry & Kjøbli, John [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Implementing a Residential Dialectical Behavior Therapy Informed Treatment Model to Improve Adolescent Mental Health: Feasibility, Fidelity, and Acceptability.
 • Solheim Kvamme, Line; Keles, Serap; Nes, Ragnhild Bang; Waaler, Pamela Marie; Vaskinn, Linda & Wentzel-Larsen, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Practice elements in treatment programs for adolescents with externalizing and internalizing problems.
 • Solheim Kvamme, Line; Keles, Serap; Nes, Ragnhild Bang; Waaler, Pamela Marie; Vaskinn, Linda & Wentzel-Larsen, Tore [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2022). Practice elements in residential programs for adolescents with externalizing and internalizing problems: A meta-analysis.
 • Vaskinn, Linda; Mellblom, Anneli; Bjørkli, Cato Alexander & Kjøbli, John (2020). Implementation in Residential Youth Care: Providers Perspectives on Effective Leadership Behavior. Residential Treatment for Children & Youth. ISSN 0886-571X. doi: 10.1080/0886571X.2020.1774464.
 • Rognstad, Kristian; Rolfsjord, Cilje Sunde; Meltzer, Anne-Stine; Neumer, Simon-Peter & Kjøbli, John (2020). Psykologen trenger hjelp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Kjøbli, John; Engell, Thomas; Tømmerås, Truls; Rognstad, Kristian; Hammerstrøm, Karianne Thune & Bjørndal, Arild (2020). Virksomme elementer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470.
 • Kjøbli, John; Engell, Thomas; Olafsen, Kåre Sten; Mellblom, Anneli & Helland, Siri Saugestad (2020). Historien om p: en underliggende faktor for utvikling av psykiske vansker for barn og unge. Psykologisk.no.
 • Solheim Kvamme, Line; Waaler, Pamela & Kjøbli, John (2019). Happily Ever After? What Works For Youth Who Are Leaving Out-Of-Home Care? A Systematic Review Of Reviews.
 • Kjøbli, John (2018). Atferdsvansker hos barn og unge: Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge.
 • Kjøbli, John (2018). Comorbidity is the rule, not the exception: Transdiagnostic approaches to increase the effectiveness and reach of evidence-based intervention.
 • Kjøbli, John (2018). Comorbidity is the rule, not the exception: Transdiagnostic approaches to increase the effectiveness of treatment.
 • Espenes, Kristin; Kjøbli, John & Rognstad, Kristian (2018). Improving outcomes for vulnerable children: Identifying the core components of intervention.
 • Austvoll-Dahlgren, Astrid; Bjørndal, Arild; Hammerstrøm, Karianne & Kjøbli, John (2018). Utvikling av en kunnskapsportal om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse: en beslutningstøtteressurs for ansatte i tjenestene (poster- presentation).
 • Austvoll-Dahlgren, Astrid; Bjørndal, Arild; Hammerstrøm, Karianne & Kjøbli, John (2018). Enabling informed treatment choices: development of an evidence portal for children and young people's mental health in Norway (oral-presentation).
 • Kjøbli, John & Drozd, Filip (2018). Forskningen når ikke ut til barn og unge. Det kan vi endre. Forskning.no. ISSN 1891-635X.
 • Kjøbli, John; Tollefsen, Thomas Kristian; Jakobsen, Reidar; Baraldsnes, Andre; Brunborg, Bjørn & Breivik, Kyrre (2018). Nytten av tilbakemeldinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 55(2), s. 107–111.
 • Kjøbli, John & Eng, Helene (2017). Andre individrettede intervensjoner. I Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (Red.), Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205500891. s. 205–218.
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (2017). Introduksjon. I Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (Red.), Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205500891. s. 11–19.
 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (2017). Introduksjon. I Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (Red.), Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-50088-4. s. 11–20.
 • Eng, Helene & Kjøbli, John (2017). Foreldrerollen og samfunnet - Familiestøtte som forebyggende strategi. I Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (Red.), Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-50088-4. s. 21–46.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. mai 2019 14:18 - Sist endret 8. sep. 2020 14:59