John Kjøbli

Professor II - Institutt for pedagogikk
Bilde av John  Kjøbli
Mobiltelefon +47- 93660252
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaugveien 1-3 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Sosioemosjonell utvikling hos barn og ungdom
 • Relasjoner mellom foreldre barn
 • Foreldretrening for å hjelpe foreldre med barn som har atferdsvansker
 • Forebygging og behandling av vansker hos barn og ungdom
 • Forskningsbasert praksis
 • Implementering av forskningsbasert praksis
 • Identifisering av virksomme elementer
Emneord: Pedagogikk, Sosioemosjonell utvikling, Forebygging

Publikasjoner

 • Slaatto, Ane Jacobsen; Mellblom, Anneli; Kleppe, Lise Cecilie; Baugerud, Gunn Astrid & Kjøbli, John (2021). Conflict prevention, de-escalation and restraint in children/youth inpatient and residential facilities: A systematic mapping review. Children and Youth Services Review.  ISSN 0190-7409.  127 . doi: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106069 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Vaskinn, Linda; Mellblom, Anneli; Waaler, Pamela Marie; Skagseth, Oda; Bjørkli, Cato Alexander & Kjøbli, John (2020). Implementation in Residential Youth Care: Providers Perspectives on Effective Leadership Behavior. Residential Treatment for Children & Youth.  ISSN 0886-571X.  s 1- 23 . doi: 10.1080/0886571X.2020.1774464
 • Hagen, Kristine Amlund; Olseth, Asgeir Røyrhus; Laland, Hanne; Rognstad, Kristian; Apeland, Anett Kristin; Askeland, Elisabeth; Taraldsen, Knut; Christensen, Bernadette; Kjøbli, John; Ugueto, Ana M; Bearman, Sarah Kate & Weisz, John (2019). Evaluating Modular Approach to Therapy for Children with Anxiety, Depression, Trauma and Conduct Problems (MATCH-ADCT) in Norwegian child and adolescent outpatient clinics: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials.  ISSN 1745-6215.  20 . doi: 10.1186/s13063-018-3074-9
 • Hukkelberg, Silje Sommer; Reedtz, Charlotte & Kjøbli, John (2018). Construct Validity of the Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI): An Exploratory Structural Equation Modeling Approach. European Journal of Psychological Assessment.  ISSN 1015-5759.  34(1), s 14- 21 . doi: 10.1027/1015-5759/a000316
 • Kjøbli, John; Zachrisson, Henrik Daae & Bjørnebekk, Gunnar (2018). Three Randomized Effectiveness Trials — One Question: Can Callous-Unemotional Traits in Children Be Altered?. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology.  ISSN 1537-4416.  47(3), s 436- 443 . doi: 10.1080/15374416.2016.1178123 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tømmerås, Truls; Kjøbli, John & Forgatch, Marion S. (2018). Benefits of Child Behavior Interventions for Parent Well‐Being. Family Relations.  ISSN 0197-6664.  67(5), s 644- 659 . doi: 10.1111/fare.12344
 • Bjørnebekk, Gunnar & Kjøbli, John (2017). Observed callousness as a predictor of treatment outcomes in parent management training. Clinical Child Psychology and Psychiatry.  ISSN 1359-1045.  22(1), s 59- 73 . doi: 10.1177/1359104515621961
 • Ogden, Terje; Askeland, Elisabeth; Christensen, Bernadette; Christiansen, Terje & Kjøbli, John (2017). Crossing national, Cultural and Language Barriers. Implementng and testing evidence-based practices in Norway, In John Weisz & Alan Kazdin (ed.),  Evidence-based psychotherapies for Children and Adolescents.  Guilford Press.  ISBN 9781462522699.  Kapittel 22.  s 379 - 395
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (2016). Innleiing, I: Sigrun K. Ertesvåg; Helene Eng; Ivar Frønes & John Kjøbli (red.),  Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491854.  Innleiing.  s 11 - 17
 • Ertesvåg, Sigrun K. & Kjøbli, John (2016). Implementering: Bindeleddet mellom forskning og praksis, I: Ivar Frønes; Sigrun K. Ertesvåg; Helene Eng & John Kjøbli (red.),  Risiko, intervensjon og evidens.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49022-2.  kapitel 4.  s 48 - 64
 • Forgatch, Marion S. & Kjøbli, John (2016). Parent Management Training—Oregon Model: Adapting Intervention with Rigorous Research. Family Process.  ISSN 0014-7370.  55(3), s 500- 513 . doi: 10.1111/famp.12224
 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene & Kjøbli, John (2016). Intervensjon og evidens; forståelse og utfordringer, I: Ivar Frønes; Sigrun K. Ertesvåg; Helene Eng & John Kjøbli (red.),  Risiko, intervensjon og evidens.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49022-2.  kapittel 1.
 • Kjøbli, John; Solholm, Roar; Reer, Marit; Christiansen, Terje; Askeland, Elisabeth & Bjørnebekk, Gunnar (2016). Tidlig innsats for barn i risiko : et program for å forebygge og redusere atferdsproblemer. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  51(5), s 5- 15
 • Bjørknes, Ragnhild; Larsen, Marit Hjellset; Ottemöller, Fungisai Puleng & Kjøbli, John (2015). Exploring mental distress among immigrant mothers participating in parent training. Children and Youth Services Review.  ISSN 0190-7409.  51, s 10- 17 . doi: 10.1016/j.childyouth.2015.01.018
 • Bjørnebekk, Gunnar; Kjøbli, John & Ogden, Terje (2015). Children With Conduct Problems and Co-occurring ADHD: Behavioral Improvements Following Parent Management Training. Child & family behavior therapy (Print).  ISSN 0731-7107.  37(1), s 1- 19 . doi: 10.1080/07317107.2015.1000227
 • Fossum, Sturla; Kjøbli, John; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Mørch, Willy-Tore & Ogden, Terje (2014). Comparing two evidence-based parent training interventions for aggressive children. Journal of Children's Services.  ISSN 1746-6660.  9(4), s 319- 329 . doi: 10.1108/JCS-04-2014-0021
 • Kjøbli, John; Nærde, Ane; Bjørnebekk, Gunnar & Askeland, Elisabeth (2014). Maternal mental distress influences child outcomes in brief parent training. Child and Adolescent Mental Health.  ISSN 1475-357X.  19(3), s 171- 177 . doi: 10.1111/camh.12028
 • Kjøbli, John & Bjørnebekk, Gunnar (2013). A Randomized Effectiveness Trial of Brief Parent Training: Six-Month Follow-Up. Research on social work practice.  ISSN 1049-7315.  23(6), s 603- 612 . doi: 10.1177/1049731513492860
 • Kjøbli, John; Hukkelberg, Silje Sommer & Ogden, Terje (2013). A randomized trial of group parent training: Reducing child conduct problems in real-world settings. Behaviour Research and Therapy.  ISSN 0005-7967.  51(3), s 113- 121 . doi: 10.1016/j.brat.2012.11.006
 • Bjørknes, Ragnhild; Kjøbli, John; Manger, Terje & Jakobsen, Reidar (2012). Parent Training Among Ethnic Minorities: Parenting Practices as Mediators of Change in Child Conduct Problems. Family Relations.  ISSN 0197-6664.  61(1), s 101- 114 . doi: 10.1111/j.1741-3729.2011.00683.x
 • Kjøbli, John; Bjørknes, Ragnhild & Askeland, Elisabeth (2012). Adherence to Brief Parent Training as a Predictor of Parent and Child Outcomes in Real-World Settings. Journal of Children's Services.  ISSN 1746-6660.  7(3), s 165- 177 . doi: 10.1108/17466661211261352
 • Kjøbli, John; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla & Askeland, Elisabeth (2012). Evidensbasert foreldretrening: Hvordan kan forskning bidra til at flere barn med atferdsvansker får bedre hjelp?. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  49(2), s 145- 149
 • Kjøbli, John & Ogden, Terje (2012). A Randomized Effectiveness Trial of Brief Parent Training in Primary Care Settings. Prevention Science.  ISSN 1389-4986.  13(6), s 616- 626 . doi: 10.1007/s11121-012-0289-y
 • Ogden, Terje; Bjørnebekk, Gunnar; Kjøbli, John; Patras, Joshua; Christiansen, Terje; Taraldsen, Knut & Tollefsen, Nina (2012). Measurement of implementation components ten years after a nationwide introduction of empirically supported programs - a pilot study. Implementation Science.  ISSN 1748-5908.  7:49 . doi: 10.1186/1748-5908-7-49
 • Kjøbli, John & Hagen, Kristine Amlund (2009). A Mediation Model of Interparental Collaboration, Parenting Practices, and Child Externalizing Behavior in a Clinical Sample. Family Relations.  ISSN 0197-6664.  58(3), s 275- 288 . doi: 10.1111/j.1741-3729.2009.00552.x Vis sammendrag
 • Kjøbli, John & Ogden, Terje (2009). Gender differences in intake characteristics and behavior change among children in families receiving parent management training. Children and Youth Services Review.  ISSN 0190-7409.  31(8), s 823- 830 . doi: 10.1016/j.childyouth.2009.03.004
 • Kjøbli, John; Tyssen, Reidar; Vaglum, Per Jørgen Wiggen; Aasland, Olaf Gjerløw; Grønvold, Nina Tangnæs & Ekeberg, Øivind (2004). Personality traits and drinking to cope as predictors of hazardous drinking among medical students. Journal of Studies on Alcohol.  ISSN 0096-882X.  65, s 582- 585 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (red.) (2017). Den krevende foreldrerollen. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50088-4.  234 s.
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (red.) (2017). Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500891.  224 s.
 • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (red.) (2016). Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491854.  179 s.
 • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene & Kjøbli, John (red.) (2016). Risiko, intervensjon og evidens. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49022-2.  129 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kjøbli, John; Engell, Thomas; Olafsen, Kåre Sten; Mellblom, Anneli & Helland, Siri Saugestad (2020). Historien om p: en underliggende faktor for utvikling av psykiske vansker for barn og unge. Psykologisk.no.
 • Kjøbli, John; Engell, Thomas; Tømmerås, Truls; Rognstad, Kristian; Hammerstrøm, Karianne Thune & Bjørndal, Arild (2020). Virksomme elementer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Rognstad, Kristian; Rolfsjord, Cilje Sunde; Meltzer, Anne-Stine; Neumer, Simon-Peter & Kjøbli, John (2020). Psykologen trenger hjelp. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.
 • Vaskinn, Linda; Mellblom, Anneli; Bjørkli, Cato Alexander & Kjøbli, John (2020). Implementation in Residential Youth Care: Providers Perspectives on Effective Leadership Behavior. Residential Treatment for Children & Youth.  ISSN 0886-571X. . doi: 10.1080/0886571X.2020.1774464 Vis sammendrag
 • Solheim Kvamme, Line; Waaler, Pamela & Kjøbli, John (2019). Happily Ever After? What Works For Youth Who Are Leaving Out-Of-Home Care? A Systematic Review Of Reviews..
 • Austvoll-Dahlgren, Astrid; Bjørndal, Arild; Hammerstrøm, Karianne & Kjøbli, John (2018). Enabling informed treatment choices: development of an evidence portal for children and young people's mental health in Norway (oral-presentation).
 • Austvoll-Dahlgren, Astrid; Bjørndal, Arild; Hammerstrøm, Karianne & Kjøbli, John (2018). Utvikling av en kunnskapsportal om effekt av tiltak for barn og unges psykiske helse: en beslutningstøtteressurs for ansatte i tjenestene (poster- presentation).
 • Espenes, Kristin; Kjøbli, John & Rognstad, Kristian (2018). Improving outcomes for vulnerable children: Identifying the core components of intervention.
 • Kjøbli, John (2018). Atferdsvansker hos barn og unge: Tilstandsbilder, utredning og behandling av barn og unge.
 • Kjøbli, John (2018). Comorbidity is the rule, not the exception: Transdiagnostic approaches to increase the effectiveness and reach of evidence-based intervention.
 • Kjøbli, John (2018). Comorbidity is the rule, not the exception: Transdiagnostic approaches to increase the effectiveness of treatment.
 • Kjøbli, John & Drozd, Filip (2018). Forskningen når ikke ut til barn og unge. Det kan vi endre.. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Kjøbli, John; Tollefsen, Thomas Kristian; Jakobsen, Reidar; Baraldsnes, Andre; Brunborg, Bjørn & Breivik, Kyrre (2018). Nytten av tilbakemeldinger. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(2), s 107- 111
 • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar & Kjøbli, John (2017). Introduksjon, I: Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg; Ivar Frønes & John Kjøbli (red.),  Den krevende foreldrerollen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50088-4.  Introduksjon.  s 11 - 20
 • Eng, Helene & Kjøbli, John (2017). Foreldrerollen og samfunnet - Familiestøtte som forebyggende strategi, I: Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg; Ivar Frønes & John Kjøbli (red.),  Den krevende foreldrerollen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-50088-4.  Kapittel 1.  s 21 - 46
 • Kjøbli, John & Eng, Helene (2017). Andre individrettede intervensjoner, I: John Kjøbli; Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg & Ivar Frønes (red.),  Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500891.  Kapittel 9.  s 205 - 218
 • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K. & Frønes, Ivar (2017). Introduksjon, I: John Kjøbli; Helene Eng; Sigrun K. Ertesvåg & Ivar Frønes (red.),  Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205500891.  Introduksjon.  s 11 - 19

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. mai 2019 14:18 - Sist endret 8. sep. 2020 14:59