John Kjøbli

Professor II - Institutt for pedagogikk
Bilde av John  Kjøbli
Mobiltelefon +47- 93660252
Brukernavn
Besøksadresse Gullhaugveien 1-3 0484 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Sosioemosjonell utvikling hos barn og ungdom
  • Relasjoner mellom foreldre barn
  • Foreldretrening for å hjelpe foreldre med barn som har atferdsvansker
  • Forebygging og behandling av vansker hos barn og ungdom
  • Forskningsbasert praksis
  • Implementering av forskningsbasert praksis
  • Identifisering av virksomme elementer
Emneord: Pedagogikk, Sosioemosjonell utvikling, Forebygging
Publisert 20. mai 2019 14:18 - Sist endret 8. sep. 2020 14:59