Leif Christian Lahn

Professor emeritus - Institutt for pedagogikk
Bilde av Leif Christian Lahn
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Professor II (20%), Yrkesfaglærerutdanningen, Høgskolen i Akershus

Forskningsinteresser

 • Yrkesdidiaktikk og voksnes læring.
 • Aktivitetsteori og designbasert forskning.
 • Kvalitativ metodologi, syntetisering av forskning, vitenskapsteori.

Pågående aktiviteter

 • Prosjekt om syntetisering av utdanningsforskning
 • Forskning på kvalitative metoder og designbasert læringsforskning.
 • Studier av yrkesdidaktikk og opplæring i arbeidslivet.

Fullførte prosjekter (utvalgte)

 • Teknologi, organisasjon og læring (TOOL-studiet) Program på bachelor og masternivå. I samarbeid med Institutt for informatikk og institutt for sosiologi.
 • Kp-lab (Knowledge practices lab, 2005-2010) Integrert prosjet under EUs 6.FP Information Society Technologies programmet. Pedagogisk forskningsinstitutt ved UiO deltok først og fremst i den arbeidspakken som gikk på profesjonslæring.
 • ProLearn (Professional learning in a changing society, 2004-2008) finansiert av Norwegian National Council of Research under programmet Kunnskap, utdannning og læring).
 • Kaleidoscope (2003-2008). Network of excellence under EU 5. FP Information Society Technologies program. Medlem av styringsgruppen for SIG “ Technology enhanced learning in the work place.

Undervisning

 • Teknologi, organisasjon og læring (TOOL-studiet) Program på bachelor og masternivå. I samarbeid med Institutt for informatikk og institutt for sosiologi.
 • Kvalitativ metodologi. Fakultetets obligatoriske drgradskurs.
 • Læring i arbeid og kompetanseutvikling. KUL master program.
 • Teknologi og læring i arbeid. Bachelor og masterkurs.

Bakgrunn

 • Cand. Psychol., Universitet i Oslo
 • Cand. Polit., Universitet i Oslo
 • Dr.polit., Universitet i Oslo
 • NPF spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • Gjesteprofessorat ved SCANCOR, Stanford University
Emneord: Pedagogikk, Arbeidslivslæring, IKT og læring, Kvalitativ metodologi, Voksenopplæring
Publisert 13. aug. 2010 11:39 - Sist endret 6. des. 2019 15:56

Prosjekter