Leif Christian Lahn

Professor emeritus - Institutt for pedagogikk
Bilde av Leif Christian Lahn
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1091 Blindern 0317 Oslo

Professor II (20%), Yrkesfaglærerutdanningen, Høgskolen i Akershus

Forskningsinteresser

 • Yrkesdidiaktikk og voksnes læring.
 • Aktivitetsteori og designbasert forskning.
 • Kvalitativ metodologi, syntetisering av forskning, vitenskapsteori.

Pågående aktiviteter

 • Prosjekt om syntetisering av utdanningsforskning
 • Forskning på kvalitative metoder og designbasert læringsforskning.
 • Studier av yrkesdidaktikk og opplæring i arbeidslivet.

Fullførte prosjekter (utvalgte)

 • Teknologi, organisasjon og læring (TOOL-studiet) Program på bachelor og masternivå. I samarbeid med Institutt for informatikk og institutt for sosiologi.
 • Kp-lab (Knowledge practices lab, 2005-2010) Integrert prosjet under EUs 6.FP Information Society Technologies programmet. Pedagogisk forskningsinstitutt ved UiO deltok først og fremst i den arbeidspakken som gikk på profesjonslæring.
 • ProLearn (Professional learning in a changing society, 2004-2008) finansiert av Norwegian National Council of Research under programmet Kunnskap, utdannning og læring).
 • Kaleidoscope (2003-2008). Network of excellence under EU 5. FP Information Society Technologies program. Medlem av styringsgruppen for SIG “ Technology enhanced learning in the work place.

Undervisning

 • Teknologi, organisasjon og læring (TOOL-studiet) Program på bachelor og masternivå. I samarbeid med Institutt for informatikk og institutt for sosiologi.
 • Kvalitativ metodologi. Fakultetets obligatoriske drgradskurs.
 • Læring i arbeid og kompetanseutvikling. KUL master program.
 • Teknologi og læring i arbeid. Bachelor og masterkurs.

Bakgrunn

 • Cand. Psychol., Universitet i Oslo
 • Cand. Polit., Universitet i Oslo
 • Dr.polit., Universitet i Oslo
 • NPF spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi.
 • Gjesteprofessorat ved SCANCOR, Stanford University
Emneord: Pedagogikk, Arbeidslivslæring, IKT og læring, Kvalitativ metodologi, Voksenopplæring

Publikasjoner

 • Hellne-Halvorsen, Ellen Beate; Lahn, Leif Christian & Nore, Hæge (2021). Writing Competences in Norwegian Vocational Education and Training: - How Students and Apprentices Express their Professional Competences. Vocations and Learning.  ISSN 1874-785X.  14(2), s 1- 22 . doi: 10.1007/s12186-020-09262-0 Vis sammendrag
 • Elvebakk, Beate; Nævestad, Tor-Olav & Lahn, Leif Christian (2020). Mandatory periodic training for professional drivers: A Norwegian study of implementation and effects. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.  ISSN 1369-8478.  72(July 2020), s 264- 279 . doi: 10.1016/j.trf.2020.04.014 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lahn, Leif Christian & Nore, Hæge (2019). Large scale studies of holistic professional competence in vocational education and training (VET). The case of Norway.. International Journal for Research in Vocational Education and Training.  ISSN 2197-8646.  6(2), s 132- 152 . doi: 10.13152/IJRVET.6.2.2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lahn, Leif Christian & Nore, Hæge (2018). ePortfolios as Hybrid Learning Arenas in Vocational Education and Training, In Sarojni Choy; Gun-Britt Wärvik & Viveca Lindberg (ed.),  Integration of Vocational Education and Training Experiences: Purposes, Practices and Principles.  Springer.  ISBN 9789811088568.  chap 11.  s 207 - 226
 • Lahn, Leif Christian (2016). Organizational teaching and learning – a (re)view from educational science. Learning Organization.  ISSN 0969-6474.  23(5), s 342- 356 . doi: 10.1108/TLO-10-2015-0056
 • Lahn, Leif Christian & Erikson, Truls (2016). Entrepreneurship education by design. Education + Training.  ISSN 0040-0912.  58(7-8), s 684- 699 . doi: 10.1108/ET-03-2016-0051
 • Nore, Hæge & Lahn, Leif Christian (2015). Trade Examinations – Questions of Ownership and Validity, In Michael Gessler & Larissa Freund (ed.),  Crossing Boundaries in Vocational Education and Training: Innovative Concepts for the 21st Century.  Evaluate Europe Handbook Series.  ISBN 0000000000.  Kap 16.  s 237 - 241
 • Nore, Hæge & Lahn, Leif Christian (2014). Bridging the Gap between Work and Education in Vocational Education and Training. A study of Norwegian Apprenticeship Training Offices and E-Portfolio Systems. International Journal for Research in Vocational Education and Training.  ISSN 2197-8646.  1(1), s 21- 34 . doi: 10.13152/IJRVET.1.1.2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fugeli, Pål; Lahn, Leif Christian & Mørch, Anders Irving (2013). Shared prolepsis and intersubjectivity in open source development: expansive grounding in distributed work, In Amy Bruckman; Scott Counts; Cliff Lampe & Loren Terveen (ed.),  Proceedings of the 2013 conference on Computer supported cooperative work.  ACM Publications.  ISBN 978-1-4503-1331-5.  paper i proceedings.  s 129 - 144 Vis sammendrag
 • Nore, Hæge & Lahn, Leif Christian (2013). "Vi gjør så godt vi kan". Lokale og faglige variasjoner i arbeid med innhold og vurdering i yrkesopplæring på Vg2, I: Håkon Høst (red.),  Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen: Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.  NIFU, FAFO, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Bergen.  ISBN 978-82-7218-920-3.  kapittel 2.  s 73 - 96
 • Jensen, Karen; Lahn, Leif Christian & Nerland, Monika (2012). Introduction - Professional learning in new knowledge landscapes: A cultural perspective, In Karen Jensen; Leif Christian Lahn & Monika Nerland (ed.),  Professional Learning in the Knowledge Society.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6091-992-3.  Introduksjonskapittel.  s 1 - 24
 • Nore, Hæge & Lahn, Leif Christian (2012). Innhold og vurdering, I: Håkon Høst (red.),  Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.  NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.  ISBN 978-82-7218-836-7.  kapittel 3.  s 33 - 43
 • Lahn, Leif Christian (2011). Professional learning as epistemic trajectories, In Sten Runar Ludvigsen; Andreas Lund; Ingvill Rasmussen & Roger Säljö (ed.),  Learning across sites : new tools, infrastructures and practices.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-415-58176-9.  4.  s 53 - 68
 • Kudrik, Yulia; Lahn, Leif Christian & Mørch, Anders Irving (2009). Technology-Enhanced Workplace Learning: Blended Learning in Insurance Company, In Siu Cheung Kong; Hiroaki Ogata & Hans Christian Arnseth (ed.),  Proceedings of the 17th International Conference on Computers in Education (ICCE 2009).  Asia-Pacific Society for Computers in Education (CD Rom).  ISBN 978-986-84735-3-9.  Short paper.  s 955 - 959 Vis sammendrag
 • Sutherland, Ross; Lindström, Berner & Lahn, Leif Christian (2009). Sociocultural perspectives on technology-enhanced learning, In N. Balacheff; Sten Runar Ludvigsen; T. de Jong; A. Lazonder; S. Barnes & L. Mondandon (ed.),  Technology Enhanced Learning: Principles and Products.  Springer.  ISBN 978-1-4020-9826-0.  3.  s 39 - 54
 • Lahn, Leif Christian & Jensen, Karen (2008). Profesjon og læring, I: Anders Molander & Lars Inge Terum (red.),  Profesjonsstudier.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00859-2.  17.  s 295 - 305
 • Jensen, Karen & Lahn, Leif Christian (2007). Professional learning: Introduction, In Karen Jensen & Leif Christian Lahn (ed.),  Professional Learning / La formation professionnelle.  L'Harmattan.  ISBN 978-2-296-02747-3.  Introduction.  s 9 - 14
 • Lahn, Leif Christian & Jensen, Karen (2007). Models of professional learning. Exploring the epistemic tool perspective, In Karen Jensen & Leif Christian Lahn (ed.),  Professional Learning / La formation professionnelle.  L'Harmattan.  ISBN 978-2-296-02747-3.  3.  s 63 - 82
 • Jensen, Karen & Lahn, Leif Christian (2005). The binding role of knowledge. An analysis of nursing students knowledge ties. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  18(3), s 307- 322
 • Lahn, Leif Christian (2004). Dilemmas in the development of e-learning at work. Journal of Workplace Learning.  ISSN 1366-5626.  16(8), s 466- 478
 • Lahn, Leif Christian (2004). Gruppeautonomi og kogenetisk læring. Nordiske organisasjonsstudier.  ISSN 1501-8237.  6(3), s 6- 20
 • Lahn, Leif Christian (2003). Competence and Learning in Late Career. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  2(1), s 126- 140
 • Ludvigsen, Sten; Lahn, Leif Christian & Havnes, Anton (2003). Workplace Learning across Activity Systems: A Case Study of Sales Engineers, In  Between School and Work. New perspectives on Transfer and Boundary Crossing.  Pergamon Press.  14.  s 291 - 310
 • Ludvigsen, Sten; Havnes, Anton & Lahn, Leif Christian (2001). Workplace Learning across Activity Systems: A Case Study of Sales Engineers, In T. Tuomi-Gröhn & Yrjö Engeström (ed.),  Conceptualizing transfer.  Under arbeid.
 • Lahn, Leif Christian (1999). Note on literature update. Report from "Working life changes and the training of older workers" (WORKTOW). EU Fourth Framework Programme on Targeted Socio-Economic Research, In  EU's fourth framework programme on targeted socio-economic research.  University of Jyväskylä, Jyväskylä.
 • Lahn, Leif Christian (1998). Tacit professional knowledge and the learning environment of adult workers, In  Corporate and nonformal learning.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-1307-1.  artikkel.  s 29 - 59
 • Lahn, Leif Christian (1998). Tacit knowledge and the computerization of professional work, In Knut Holtan Sørensen (ed.),  The spectre of participation. Technology and work in a welfare state.  Scandinavian University Press, Oslo.  ISBN 82-00-42309-3.  s 117 - 138
 • Lahn, Leif Christian (1998). Tacit knowledge and the computerization of work, In Knut H. Sørensen (ed.),  The Spectre of Participation. Technology and Work in a Welf are State.  Scandinavian University Press.  ISBN 82-00-42309-3.  Kapittel.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jensen, Karen; Lahn, Leif Christian & Nerland, Monika (ed.) (2012). Professional Learning in the Knowledge Society. Sense Publishers.  ISBN 978-94-6091-992-3.  228 s.
 • Jensen, Karen & Lahn, Leif Christian (red.) (2007). Professional Learning / La formation professionnelle. L'Harmattan.  ISBN 978-2-296-02747-3.  144 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lahn, Leif Christian & Brevik, Birger (2020). HELDAL prosjektsamarbeid med Elektro og datateknologi.
 • Johannesen, Hedvig Skonhoft; Nore, Hæge & Lahn, Leif Christian (2019). Transformations in(to) vocational identity among Norwegian VET students and apprentices learning in school and at work.
 • Nore, Hæge & Lahn, Leif Christian (2019). How can apprentices learn and develop professional competences through ePortfolios? In F. Marhuenda & M.J. Chisvert-Tarazona (Eds.), Pedagogical concerns and market demands in VET. Proceedings of the 3rd Crossing Boundaries in VET conference, Vocational Education and Training Network (VETNET) (pp.171-175).
 • Johannesen, Hedvig; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge & Bakken, Roger (2018). Vocational cultures and identities as expressed by Norwegian VET Students and Apprentices. Undergoing large scale assessment of vocational competency in the MECVET project.
 • Kubberød, Elin; Pettersen, Inger Beate; Erikson, Truls & Lahn, Leif Christian (2018). Progresjon og kvalitet i høyere entreprenørskapsutdanning. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  41(1), s 5- 9 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-01-01
 • Lahn, Leif Christian & Nore, Hæge (2017). ePortfolios systems in Norwegian vocational education and training (VET); an exploratory study.
 • Nore, Hæge; Hellne-Halvorsen, Ellen Beate & Lahn, Leif Christian (2017). Assessment of written assignments in VET. How do students and apprentices write their vocational competence?. Vis sammendrag
 • Nore, Hæge; Johannesen, Hedvig; Lahn, Leif Christian & Bakken, Roger (2017). Quality Improvement in VET Through Large Scale Assessment of Vocational Competence.
 • Elvebakk, Beate; Nævestad, Tor-Olav; Lahn, Leif Christian; Langeland, Per Andreas & Sundfør, Hanne Beate (2016). Obligatorisk etterutdanning for yrkessjåfører. TØI-rapport. 1467.
 • Nore, Hæge; Johannesen, Hedvig & Lahn, Leif Christian (2016). Vocational Competencies of Apprentices in new Boundary Institutions.
 • Nore, Hæge; Johannesen, Hedvig; Lahn, Leif Christian & Bakken, Roger (2016). Skriftlig testing og vurdering av yrkeskompetanse – ønskelig for hva og hvem?.
 • Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge & Bakken, Roger (2015). International large scale studies of competence in VET. Issues of comparability in test construction.
 • Nore, Hæge & Lahn, Leif Christian (2015). Resultatkvalitet uttrykt gjennom fag- og svenneprøver, I: Håkon Høst (red.),  Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen: Sluttrapport.  Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.  ISBN 978-82-327-0105-6.  kap.3.  s 145 - 171
 • Nore, Hæge & Lahn, Leif Christian (2015). Trade and Journeyman's examinations - for whom and for what?.
 • Deichman-Sørensen, Trine; Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge; Heinemann, Lars & Bakken, Roger (2014). Comparatvie Research on Competence Development and Occupational Commitment.
 • Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge; Bakken, Roger & Deichman-Sørensen, Trine (2014). Occupational validation as design framework for competence assessment in vocational education and training (VET).
 • Nore, Hæge & Lahn, Leif Christian (2014). Innhold og vurdering i bedriftsopplæringen, I: Håkon Høst (red.),  Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen.  NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.  ISBN 978-82-327-0000-4.  kap 2.  s 85 - 100
 • Nore, Hæge & Lahn, Leif Christian (2014). Training Offices as innovators in VET?.
 • Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian; Bakken, Roger & Deichman-Sørensen, Trine (2014). Translating international test-tasks and surveys for measuring occupational Identity and vocational competence.
 • Nore, Hæge & Lahn, Leif Christian (2013). Templates for tailoring VET. The impact of local variations on vocational competence and identity.
 • Nore, Hæge; Lahn, Leif Christian; Deichman-Sørensen, Trine & Bakken, Roger (2013). Resultater av MECVET-utprøving på Vg2 helsearbeiderfaget.
 • Deichman-Sørensen, Trine; Lahn, Leif Christian & Nore, Hæge (2012). Measuring Competence Development in Norwegian VET.
 • Lahn, Leif Christian; Deichman-Sørensen, Trine; Bakken, Roger & Nore, Hæge (2012). MECVET (Measuring Competence Development in Vocational Education and Training) - bakgrunn og prosess.
 • Lahn, Leif Christian; Deichman-Sørensen, Trine & Nore, Hæge (2012). Occupational validation as design framework for competence assessment in VET: An exploratory study.
 • Askildsen, Thorkel C; Bjørnskau, Torkel; Elvebakk, Beate; Skollerud, Kåre H. & Lahn, Leif Christian (2011). Foreslåtte prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører. TØI-rapport. 1181.
 • Elvebakk, Beate; Askildsen, Thorkel; Bjørnskau, Torkel; Skollerud, Kåre H.; Aarhaug, Jørgen & Lahn, Leif Christian (2011). Prosjekter for evaluering av etterutdanning for yrkessjåfører. TØI-rapport. 1181.
 • Klette, Kirsti & Lahn, Leif Christian (2011). Teachers’ professional learning. Examining ”communities of practice".
 • Lahn, Leif Christian & Mørch, Anders Irving (2011). A framework for educational design-based research in working life.
 • Lahn, Leif Christian; Nore, Hæge & Deichman-Sørensen, Trine (2011). Competence assessment and learning in VET.
 • Nore, Hæge; Deichman-Sørensen, Trine & Lahn, Leif Christian (2011). Måling av kompetanse innen fag- og yrkesopplæring. Et kunnskapsgrunnlag.
 • Lahn, Leif Christian (2010). Comments and questions on digitalization of work.
 • Lahn, Leif Christian & Mørch, Anders I. (2010). Towards a metatheory of designing learning environments in working life.
 • Lahn, Leif Christian; Wiik, Ragnhild & Johnsen, Hans Chr. Garmann (2009). Et kunnskapsgrunnlag for evaluerende læring i VRI.
 • Lahn, Leif Christian (2009). Good professional work in accounting, engineering, nursing and teaching. From practice based to standardized quality assessment.
 • Lahn, Leif Christian (2009). International research on competencies in the field of vocational and occupational eduation and training.
 • Lahn, Leif Christian (2009). The quality of research design in educational science.
 • Lahn, Leif Christian & Mørch, Anders Irving (2009). A case study of blended learning in a Nordic insurance company: Three issues for e-learning.
 • Jensen, Karen; Lahn, Leif Christian; Nerland, Monika; Smeby, Jens-Christian; Klette, Kirsti; Fugeli, Pål; Christiansen, Bjørg; Karseth, Berit; Carlsten, Tone Cecilie & Mathisen, Arve (2008). Profesjonslæring i endring. Sluttrapport til NFRs KUL program.
 • Lahn, Leif Christian (2008). Artefacts and object mediation in professional learning. An exploration into the use of knowledge sources among novice accountants, engineers, nurses and teachers.
 • Lahn, Leif Christian (2008). Distributed knowledge practices among novice accountants, engineers, nurses and teachers. An exploratory study.
 • Lahn, Leif Christian & Agerup, Kristi (2008). Learning trajectories. A case of organizational learning and knowledge in project management.
 • Lahn, Leif Christian (2007). Learning trajectories in the construction of professional expertise and identity.
 • Moen, Anne; Toiviainen, Hanna; Mørch, Anders Irving; Lallimo, Jiri; Nygård, Kathrine Amundsen; Nes, Sturle & Lahn, Leif Christian (2007). Knowledge Practices in Professional Networks.
 • Lahn, Leif Christian (2006). Professional learning as epistemic trajectories.
 • Lahn, Leif Christian (2006). Professional learning as epistemic trajectories. Reports from 138 creative days in nursing, teaching, accounting and engineering.
 • Lahn, Leif Christian & Mørch, Anders Irving (2006). Developing learning portals in working life. Experiences with participative design in industrial firms and the service sector.
 • Åsand, Hege-René Hansen & Lahn, Leif Christian (2005). Super Users Dual Role as End-User Developers and Knowledge Activators.
 • Lahn, Leif Christian (2004). Closing the conference and opening a field.
 • Lahn, Leif Christian (2004). Presentation to Kaleidoscope SIG Technology enhanced learning at work: CMC Work and learning.
 • Lahn, Leif Christian & Jensen, Karen (2004). Professional learning as objectual practice.
 • Lahn, Leif Christian (2003). Competence development in late career: A European perspective. Vis sammendrag
 • Lahn, Leif Christian (2003). Developing on-line learning in the work-place.
 • Lahn, Leif Christian (2003). Developmental transfer � a look from the outside.
 • Lahn, Leif Christian (2003). Tales of e-learning at work. Evaluating the development of web-based learning environments in Norwegian industrial companies.
 • Lahn, Leif Christian & Jensen, Karen (2003). Professional learning and knowledge culture. The case of nursing.
 • Lahn, Leif Christian & Ludvigsen, Sten (2003). Vertical and horizontal development: Learning, work and technology as networked activities.
 • Lahn, Leif Christian (2002). Boundary crossing zones in working life ¿ between developmental transfer and fashionable imitation. Symposium ¿Developmental transfer ¿ novel solutions to transfer problems¿. 5th ISCRAT Congress, Amsterda,18.-22. June 2002.
 • Lahn, Leif Christian (2002). Competence and learning in late career. Symposium ¿The European perspective of HRD¿. ECER Lisbon, September, 10-14, 2002.
 • Tikkanen, Tarja; Lahn, Leif Christian; Whitnall, A.; Ward, P. & Lyng, K. (2002). Working life changes and training of older workers.
 • Lahn, Leif Christian (2001). Developing web-based learning environments in smaller companies. An exploration into cases of complex boundary-crossing.
 • Lahn, Leif Christian (2001). Developing web-based learning environments in smaller companies. An exploration into cases of complex boundary-crossing.
 • Lahn, Leif Christian (2001). Developmental research in working life. Mediating the mediated discourse between theory and practice.
 • Deichman-Sørensen, Trine; Lahn, Leif Christian; Lauvdal, Torunn & Johansen, Grete Moen (2000). Strategisk kompetanseutvikling i statlige virksomheter. Modeller og verktøy i praksis. AFI-notat. 6. Vis sammendrag
 • Iversen, Sissel; Lauvdal, Torunn; Lahn, Leif Christian & Eikeland, Olav (2000). Livsfasetilpasset personalpolitikk. Seniorperspektivet. AFI-rapport. 5. Vis sammendrag
 • Lahn, Leif Christian (1999). From working environments to learning environments for older workers: An overview. Paper presented at "Work transformations and ageing workers", University of Jyväkylä, 15.-16. March 1999,.
 • Lahn, Leif Christian (1999). Lærlingmodelln og arbeidsplassen som læringsarena. Notat til prosjektet "Nettbasert og multimediabasert læringsarena" (NEMLIG). Intermedia, Uio. NEMLIG.
 • Lahn, Leif Christian (1999). Note on conceptual development. Report from "Working life changes and the training of older workers" (WORKTOW). EU Fourth Framework Programme on Targeted Socio-Economic Research.
 • Lahn, Leif Christian; Johansen, Grete Moen; Karlsen, Beate & Aas, Annar (1999). Livsløp, yrkeskompetanse og arbeidsmiljøutvikling. AFI-rapport. 5. Vis sammendrag
 • Lahn, Leif Christian (1996). Aldring og arbeidsmiljø. AFI-notat. 4.
 • Eikeland, Olav & Lahn, Leif Christian (1995). Organisasjon og arbeidsmiljø ved Avdeling for historie, Universitetet i Oslo. AFI-rapport. 2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2010 11:39 - Sist endret 6. des. 2019 15:56

Prosjekter