chrislha

Image of person
Could not get user data from external service

Academic interests

Write a few words here about your academic interests.

Courses taught

 • <Link to programme of study/course>
 • <Link to programme of study/course>
 • ...

Background

Brief presentation of previous work experience and education

Awards

 • <Name and link to prize 1, if any>
 • <Name and link to prize 1, if any>
 • ...

Appointments

 • <Title and (if applicable) link 1>
 • <Title and (if applicable) link 2>
 • ...

Positions held

 • <Name and link to position 1, if any>
 • <Name and link to position 2, if any>
 • ...

Partners

 

Publications

View all works in Cristin

 • Haukedal, Christiane Lingås (2021). Oppsummering av avhandlinga "Quality of life in children with hearing loss". Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.
 • Haukedal, Christiane Lingås (2020, 21. september). Barn med nedsatt hørsel bør få bedre språkoppfølging. [Internett].  UIO.
 • Haukedal, Christiane Lingås (2020, 11. september). Hørselshemmede barn får lite språkoppfølging. [Internett].  Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse OUS.
 • Haukedal, Christiane Lingås (2020). Livskvalitet hos barn som har et hørselstap.
 • Haukedal, Christiane Lingås (2020). Livskvalitet hos barn som har hørselstap.
 • Haukedal, Christiane Lingås (2020). Quality of Life in Children with Hearing Loss.
 • Haukedal, Christiane Lingås (2019). Livskvalitet hos barn med cochleaimplantat i Norge.
 • Haukedal, Christiane Lingås & Vartun, Marika (2019, 27. mars). Selv om barna hører svært dårlig, trives de like godt som andre barn. [Internett].  forskning.no.
 • Haukedal, Christiane Lingås (2018). Livskvalitet hos barn med cochleaimplantat i Norge.
 • Haukedal, Christiane Lingås; Lyxell, Björn & Wie, Ona Bø (2018). Health-Related quality of life in Norwegian children with cochlear implants or normal hearing.
 • Haukedal, Christiane Lingås (2017). Livskvalitet hos barn med CI.
 • Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2017). Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet "Språk, hørsel hos livskvalitet hos personer som har fått CI som barn i Norge mellom 1988 og 2015".
 • Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2017). Self- and proxy-reported Health-Related Quality of Life in children with Cochlear Implants.
 • Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2017). Unge med CI og helserelatert livskvalitet..
 • Haukedal, Christiane Lingås & Ona Bø, Wie (2016). Presentasjon av resultater fra forskningsprosjektet "språk, hørsel hos livskvalitet hos personer som har fått CI som barn i Norge mellom 1988 og 2015".
 • Haukedal, Christiane Lingås; Torkildsen, Janne von Koss & Wie, Ona Bø (2016). Quality of life in children who received cochlear implanted before the age of two.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Arciuli, Joanne; Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2016). Intact visual statistical learning in children with cochlear implants.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Wie, Ona Bø & Haukedal, Christiane Lingås (2016). Language abilities in children with moderate hearing impairment.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Arciuli, Joanne; Haukedal, Christiane Lingås; Gismarvik, Marit Enny & Wie, Ona Bø (2015). Statistical Learning in typically developing children, children with specific language impairment and children with hearing loss.
 • Torkildsen, Janne von Koss; Arciuli, Joanne; Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2015). Visual Statistical Learning in children With Language impairment and children With hearing loss.
 • Wie, Ona Bø & Haukedal, Christiane Lingås (2015). Hørsel, språk og livskvalitet hos personer som har fått CI som barn. Aldersgruppe 0-6 år..
 • Haukedal, Christiane Lingås & Wie, Ona Bø (2014). Early literacy skills in children with simultaneous bilateral cochlear implantation between 5 and 18 months.

View all works in Cristin

Published July 4, 2016 3:19 PM