Geir Nyborg

Image of Geir Nyborg
Norwegian version of this page
Phone +47 22859182
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Academic Interests

Behavioral Learning Disorders

Teaching

SPED4010

SPED4020

SPED4300

Higher education and employment history

2009 - 2012: Post.doc., Department of Special Needs Education

2003 - 2008: Phd Research Fellow, Department of Special Needs Education

 

Publications

 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Edwards, Anne & Crozier, Ray (2020). Teachers’ strategies for enhancing shy children's engagement in oral activities: necessary, but insufficient?. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116. . doi: 10.1080/13603116.2020.1711538 Full text in Research Archive.
 • Solberg, Stine; Edwards, Anne & Nyborg, Geir (2020). Leading for School Inclusion and Prevention? How School Leadership Teams Support Shy Students and Their Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: https://doi.org/10.1080/00313831.2020.1788156 Full text in Research Archive.
 • Solberg, Stine; Edwards, Anne; Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2020). Working Relationally with Networks of Support Within Schools: Supporting Teachers in their Work with Shy Students. Journal of Education for Students Placed at Risk.  ISSN 1082-4669. . doi: 10.1080/10824669.2020.1854760 Full text in Research Archive.
 • Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Edwards, Anne & Crozier, Ray (2019). Teachers’ Understandings of Shyness: psychosocial differentiation for student inclusion. British Educational Research Journal (BERJ).  ISSN 0141-1926. . doi: 10.1002/berj.3563 Full text in Research Archive. Show summary
 • Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2017). Innagerende atferdsvansker og inkludering, I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  8.  s 181 - 195
 • Nyborg, Geir (2014). Spesifikke språkvansker og atferds-, emosjonelle og sosiale vansker : et arbeidsseminar for lærere. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  49(4), s 49- 61
 • Nyborg, Geir (2013). Spesifikke språkvansker og atferd, emosjonelle og sosiale vansker: Et oppfølgingsopplegg for barn og foreldre. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  48(5), s 61- 73
 • Nyborg, Geir (2011). Lærerens bruk av motiverende ytringer i spesialundervisning. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  46(4), s 17- 30
 • Nyborg, Geir (2011). TEACHERS’ USE OF MOTIVATIONAL UTTERANCES IN SPECIAL EDUCATION IN NORWEGIAN COMPULSORY SCHOOLING. A CONTRIBUTION AIMED AT FOSTERING AN INCLUSIVE EDUCATION FOR PUPILS WITH LEARNING DIFFICULTIES?. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  26(3)
 • Nyborg, Geir (2011). The quality of mediational teaching practiced by teachers in special education. An observational study in Norwegian primary schools. International Journal of Special Education.  ISSN 0827-3383.  26(1), s 101- 111
 • Nyborg, Geir (2010). Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning organisert som eneundervisning. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (6), s 30- 45

View all works in Cristin

 • Arnesen, Anne; Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Crozier, Ray; Bjørnebekk, Gunnar & Coplan, Robert (2020). Student-teacher relationships and (early) adolescents’ school engagement.
 • Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2020). Stille og innadvendte elever trenger ekstra støtte fra læreren.
 • Arnesen, Anne; Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2019). Stille og innadvendte elever: Hvordan se og hjelpe dem i skolen?.
 • Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2019). Barn med stille og innadvendt atferd i skolen - læreres tilnærming.
 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi & Arnesen, Anne (2019). Skolens arbeid med den stille, innadvendte elevgruppen.
 • Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2018). Oral activity and anxiety reduction for shy students in elementary school.
 • Smedstad, Tormod; Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2018, 15. oktober). Hvordan gi stille og sjenerte barn god læringsstøtte?. [Fagblad].  Skolelederen.
 • Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2016). Innagerende atferdsvansker og utfordringer ved inkludering.
 • Nyborg, Geir (2009). Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning. En studie av kvalitet av medierende undervisning.
 • Nyborg, Geir (2008). Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning. En studie av kvalitet av mediert undervisning.
 • Nyborg, Geir (2002). Gruppekonsultasjon. Show summary
 • Nyborg, Geir (2002). Gruppekonsultasjon. En arbeidsmåte for økt mestring av undervisningssituasjoner. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (9), s 40- 45
 • Nyborg, Geir (2001). Gruppebasert konsultasjon med lærere. Norsk Skoleblad.  ISSN 0029-2117.  (5), s 26- 28
 • Nyborg, Geir (1999). Veiledning ved hjelp av videoanalyse i skolen. Norsk Skoleblad.  ISSN 0029-2117.  (7), s 26- 28
 • Nyborg, Geir (1997). "Slowlearners" i den palestinske skolen. En intervjuundersøkelse blant lærere på Vestbredden.

View all works in Cristin

Published Sep. 1, 2013 12:00 AM - Last modified Nov. 8, 2016 4:24 PM