Geir Nyborg

Associate Professor - Institutt for spesialpedagogikk
Image of Geir Nyborg
Norwegian version of this page
Phone +47 22859182
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Academic Interests

Behavioral Learning Disorders

Teaching

SPED4010

SPED4020

SPED4300

Higher education and employment history

2009 - 2012: Post.doc., Department of Special Needs Education

2003 - 2008: Phd Research Fellow, Department of Special Needs Education

 

Publications

 • Sørensen, Petter Toivo; Nyborg, Geir; Lorentsen, Torleif; Olasveengen, Theresa M.; Langerud, Anne Kathrine & Aarhus, Mads [Show all 9 contributors for this article] (2022). Vasospasm Surveillance by a Simplified Transcranial Doppler Protocol in Traumatic Brain Injury. World Neurosurgery. ISSN 1878-8750. 164, p. e318–e325. doi: 10.1016/j.wneu.2022.04.108.
 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Arnesen, Anne; Crozier, W. Ray; Bjørnebekk, Gunnar & Coplan, Robert J. (2022). Teachers’ strategies for managing shy students’ anxiety at school. Nordic Psychology. ISSN 1901-2276. doi: 10.1080/19012276.2022.2058072. Full text in Research Archive
 • Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Arnesen, Anne; Bjørnebekk, Gunnar; W. Ray, Crozier & Coplan, Robert (2022). Characteristics of Teacher-Nominated Shy Students in Norwegian Elementary Schools . Journal of Research in Childhood Education. ISSN 0256-8543. doi: 10.1080/02568543.2022.2027582.
 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Edwards, Anne; Crozier, W. Ray & Coplan, Robert J. (2022). Working relationally with shy students: Pedagogical insights from teachers and students. Learning, Culture and Social Interaction. ISSN 2210-6561. 33. doi: 10.1016/j.lcsi.2022.100610. Full text in Research Archive
 • Solberg, Stine; Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Edwards, Anne & Arnesen, Anne (2022). Teachers’ experiences of school-based support in their work with shy students. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. ISSN 0742-051X. 111. doi: 10.1016/j.tate.2021.103628. Full text in Research Archive
 • Cordier, Reinie; Speyer, Renee; Mahoney, Natasha; Arnesen, Anne; Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2021). Effects of interventions for social anxiety and shyness in school-aged children: A systematic review and meta-analysis. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 16(7), p. 1–42. doi: 10.1371/journal.pone.0254117. Full text in Research Archive
 • Solberg, Stine; Edwards, Anne; Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2020). Working Relationally with Networks of Support Within Schools: Supporting Teachers in their Work with Shy Students. Journal of Education for Students Placed at Risk. ISSN 1082-4669. doi: 10.1080/10824669.2020.1854760. Full text in Research Archive
 • Solberg, Stine; Edwards, Anne & Nyborg, Geir (2020). Leading for School Inclusion and Prevention? How School Leadership Teams Support Shy Students and Their Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. doi: 10.1080/00313831.2020.1788156. Full text in Research Archive
 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Edwards, Anne & Crozier, Ray (2020). Teachers’ strategies for enhancing shy children's engagement in oral activities: necessary, but insufficient? International Journal of Inclusive Education. ISSN 1360-3116. doi: 10.1080/13603116.2020.1711538. Full text in Research Archive
 • Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Edwards, Anne & Crozier, Ray (2019). Teachers’ Understandings of Shyness: psychosocial differentiation for student inclusion. British Educational Research Journal (BERJ). ISSN 0141-1926. doi: 10.1002/berj.3563. Full text in Research Archive
 • Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2017). Innagerende atferdsvansker og inkludering. In Nilsen, Sven (Eds.), Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02776-0. p. 181–195.
 • Nyborg, Geir (2014). Spesifikke språkvansker og atferds-, emosjonelle og sosiale vansker : et arbeidsseminar for lærere. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 49(4), p. 49–61.
 • Nyborg, Geir (2013). Spesifikke språkvansker og atferd, emosjonelle og sosiale vansker: Et oppfølgingsopplegg for barn og foreldre. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 48(5), p. 61–73.
 • Nyborg, Geir (2011). TEACHERS’ USE OF MOTIVATIONAL UTTERANCES IN SPECIAL EDUCATION IN NORWEGIAN COMPULSORY SCHOOLING. A CONTRIBUTION AIMED AT FOSTERING AN INCLUSIVE EDUCATION FOR PUPILS WITH LEARNING DIFFICULTIES? International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 26(3).
 • Nyborg, Geir (2011). Lærerens bruk av motiverende ytringer i spesialundervisning. Psykologi i kommunen (PIK). ISSN 1892-3364. 46(4), p. 17–30.
 • Nyborg, Geir (2011). The quality of mediational teaching practiced by teachers in special education. An observational study in Norwegian primary schools. International Journal of Special Education. ISSN 0827-3383. 26(1), p. 101–111.
 • Nyborg, Geir (2010). Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning organisert som eneundervisning. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. p. 30–45.

View all works in Cristin

 • Nyborg, Geir; Solberg, Stine & Stien-Leenderts, Andreas (2022). De stille elevene - hvordan fremme muntlig aktivitet. [Internet]. Podcast Utforsk Aschehoug Undervisning.
 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Crozier, Ray; Arnesen, Anne & Coplan, Robert (2021). Teachers’ strategies for helping shy students: Results from a national survey in Norway.
 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Colvin, Shane David & Vartun, Marika (2020). Slik kan læreren hjelpe de stille elevene til å mestre skolen. [Internet]. Institutt for spesialpedagogikk, UIO, hjemmeside.
 • Vartun, Marika; Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2020). Stille og innadvendte elever trenger ekstra støtte fra læreren. [Newspaper]. forskning.no.
 • Arnesen, Anne; Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Crozier, Ray; Bjørnebekk, Gunnar & Coplan, Robert (2020). Student-teacher relationships and (early) adolescents’ school engagement.
 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi & Arnesen, Anne (2019). Skolens arbeid med den stille, innadvendte elevgruppen.
 • Arnesen, Anne; Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2019). Stille og innadvendte elever: Hvordan se og hjelpe dem i skolen?
 • Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2019). Barn med stille og innadvendt atferd i skolen - læreres tilnærming.
 • Smedstad, Tormod; Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2018). Hvordan gi stille og sjenerte barn god læringsstøtte? [Business/trade/industry journal]. Skolelederen.
 • Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2018). Oral activity and anxiety reduction for shy students in elementary school.
 • Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2016). Innagerende atferdsvansker og utfordringer ved inkludering.
 • Nyborg, Geir (2009). Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning. En studie av kvalitet av medierende undervisning.
 • Nyborg, Geir (2002). Gruppekonsultasjon. En arbeidsmåte for økt mestring av undervisningssituasjoner. Spesialpedagogikk. ISSN 0332-8457. p. 40–45.
 • Nyborg, Geir (2001). Gruppebasert konsultasjon med lærere. Norsk Skoleblad. ISSN 0029-2117. p. 26–28.
 • Nyborg, Geir (1999). Veiledning ved hjelp av videoanalyse i skolen. Norsk Skoleblad. ISSN 0029-2117. p. 26–28.
 • Nyborg, Geir (2008). Interaksjon mellom lærere og elever i spesialundervisning. En studie av kvalitet av mediert undervisning. Unipub .
 • Nyborg, Geir (2002). Gruppekonsultasjon. Oslo kommune, skoleetaten. Pedagogisk-psykologisk tjeneste. ISSN 82-7994-005-7.
 • Nyborg, Geir (1997). "Slowlearners" i den palestinske skolen. En intervjuundersøkelse blant lærere på Vestbredden. Institutt for spesialpedagogikk.

View all works in Cristin

Published Sep. 1, 2013 12:00 AM - Last modified Nov. 8, 2016 4:24 PM