Liv Heidi Mjelve

Image of Liv Heidi Mjelve
Norwegian version of this page
Phone +47 22858131
Username
Visiting address Helga Engs hus Sem Sælands vei 7 0371 Oslo
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Academic Interests

 • Psychosocial difficulties
 • Communication
 • Guidance, counseling and therapy

Teaching

Higher education and employment history

Education

 • PhD, Department of special needs education, University of Oslo
 • Cand. Paed. Spes., Department of special needs education, University of Oslo
 • Gestalt therapy, Norwegian gestalt institute, Oslo
 • Early childhood education, Child Welfare Academy, Oslo

Work experience

 • Associate Professor, Department of special needs education, University of Oslo
 • Post.doc., Department of special needs education, University of Oslo
 • Manager/department leader in a kindergarten
 • Special needs education teacher, Teaching Hospital in Oslo
 • Deputy head, Haug school and resource center
 • Psychotherapy and counseling, private practice
 • Teacher, supervisor and a member of examination committees, University of Oslo and Norwegian gestalt institute.

Cooperation

 • Collaboration with Norwegian gestalt institute and Oslo University College

Publications

 • Mjelve, Liv Heidi & Tangen, Reidun Synnøve (2020). Imitation as a Method of Analyses: Understanding Participants’ Perspectives. Qualitative Research in Psychology.  ISSN 1478-0887. . doi: 10.1080/14780887.2020.1840684 Full text in Research Archive.
 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi; Edwards, Anne & Crozier, Ray (2020). Teachers’ strategies for enhancing shy children's engagement in oral activities: necessary, but insufficient?. International Journal of Inclusive Education.  ISSN 1360-3116. . doi: 10.1080/13603116.2020.1711538 Full text in Research Archive.
 • Solberg, Stine; Edwards, Anne; Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2020). Working Relationally with Networks of Support Within Schools: Supporting Teachers in their Work with Shy Students. Journal of Education for Students Placed at Risk.  ISSN 1082-4669. . doi: 10.1080/10824669.2020.1854760 Full text in Research Archive.
 • Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Edwards, Anne & Crozier, Ray (2019). Teachers’ Understandings of Shyness: psychosocial differentiation for student inclusion. British Educational Research Journal (BERJ).  ISSN 0141-1926. . doi: 10.1002/berj.3563 Full text in Research Archive. Show summary
 • Mjelve, Liv Heidi; Ulleberg, Inger & Vonheim, Kristin (2018). “What do I Share?” Personal and Private Experiences in Educational Psychological Counselling. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 14 . doi: 10.1080/00313831.2018.1527396 Full text in Research Archive. Show summary
 • Skottun, Gro & Mjelve, Liv Heidi (2018). Bruk av diagnoseskjema i gestaltterapi. Norsk Gestalttidsskrift.  ISSN 1503-8912.  15(1), s 8- 37 Full text in Research Archive.
 • Skottun, Gro & Mjelve, Liv Heidi (2018). Bruk av diagnoseskjema i gestaltterapi : rapport fra evalueringen av et pilotprosjekt. Norsk Gestalttidsskrift.  ISSN 1503-8912.  15(1), s 9- 37
 • Mjelve, Liv Heidi (2017). Process Competence versus Expert Knowledge: Counseling in Special Needs Education. NORDVEI- Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk.  ISSN 2535-3047.  2(1), s 1- 15 . doi: 10.15845/ntvp.v2i1.870 Full text in Research Archive.
 • Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2017). Innagerende atferdsvansker og inkludering, I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  8.  s 181 - 195
 • Mjelve, Liv Heidi (2016). Parallel Processes in Counseling for Schools, In  Towards a Research Tradition in Gestalt Therapy.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-1-4438-0734-0.  Chapter Fifteen.  s 271 - 289
 • Mjelve, Liv Heidi; Skottun, Gro & van Baalen, Daan (2015). Bruk av CORE-skjemaer i gestaltterapi. Norsk Gestalttidsskrift.  ISSN 1503-8912.  11 [i.e. 12](2), s 8- 29
 • Mjelve, Liv Heidi (2014). Spesialpedagogisk rådgivning - på rådgivers eller rådsøkers premisser? : en kvalitativ videoobservasjonsstudie av rådgivningsrelasjoner. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  79(2), s 58- 69
 • Stensæth, Karette; Wold, Elizabeth & Mjelve, Liv Heidi (2012). "Trygge barn som utfolder seg": De estetiske fagenes funksjon i spesialpedagogisk arbeid, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  15.  s 303 - 318

View all works in Cristin

 • Mjelve, Liv Heidi (2007). Oppbrudd: Tanker og følelser ved skilsmisse. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37438-6.  177 s.
 • Mjelve, Liv Heidi (2005). Å være foreldre. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-35156-2.  167 s.
 • Mjelve, Liv Heidi & Kokkersvold, Erling (2003). Mellom oss. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-30437-6.  151 s.
 • Mjelve, Liv Heidi & Holmberg, Jorun Buli (1989). Hvordan rolle- og ansvarsfordelinger i konsultasjonsforhold kan påvirke samspillet. Statens Spesiallærerhøgskole.  ISBN 82-90363-26-5.  21 s.

View all works in Cristin

 • Arnesen, Anne; Mjelve, Liv Heidi; Nyborg, Geir; Crozier, Ray; Bjørnebekk, Gunnar & Coplan, Robert (2020). Student-teacher relationships and (early) adolescents’ school engagement.
 • Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2020). Stille og innadvendte elever trenger ekstra støtte fra læreren.
 • Arnesen, Anne; Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2019). Stille og innadvendte elever: Hvordan se og hjelpe dem i skolen?.
 • Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2019). Barn med stille og innadvendt atferd i skolen - læreres tilnærming.
 • Nyborg, Geir; Mjelve, Liv Heidi & Arnesen, Anne (2019). Skolens arbeid med den stille, innadvendte elevgruppen.
 • Mjelve, Liv Heidi & Nyborg, Geir (2018). Oral activity and anxiety reduction for shy students in elementary school.
 • Smedstad, Tormod; Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2018, 15. oktober). Hvordan gi stille og sjenerte barn god læringsstøtte?. [Fagblad].  Skolelederen.
 • Mjelve, Liv Heidi; Vonheim, Kristin & Ulleberg, Inger (2017). Self Disclosure in Counselling: How counsellors use stories from their personal life explicitly in their counselling practice.
 • Nyborg, Geir & Mjelve, Liv Heidi (2016). Innagerende atferdsvansker og utfordringer ved inkludering.
 • Ulleberg, Inger; Vonheim, Kristin & Mjelve, Liv Heidi (2016). Self-disclosure in counseling. How does counselor’s private and personal experiences influence their counseling practice in educational psychological counseling service?.
 • Mjelve, Liv Heidi (2013). Parallel Processes in Educational Counselling.
 • Mjelve, Liv Heidi & Skottun, Gro (2013). The use of Gestalt Thearpy in treatment with clients with bipolar disorders - a qualitative case study.
 • Mjelve, Liv Heidi (2012). Parallelle prosesser i spesialpedagogisk rådgivning.
 • Mjelve, Liv Heidi (2009). Rådgivning i forhold til barn med psykososiale vansker i barnehagen.
 • Mjelve, Liv Heidi; Carling, Anne; Myhre, Grethe; Skottun, Gro & Tveit, Helga (2002). Sitter jeg bare her og diller? Gestaltterapi med barn og Daniel Sterns utviklingsteorier. Den Flyvende Hollender.  s 154- 188
 • Mjelve, Liv Heidi (1998). Lekotek - læring gjennom glede. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  63(7), s 52- 53
 • Mjelve, Liv Heidi & Holmberg, Jorun Buli (1989). Kommunikasjon i rådgivningsarbeid.
 • Mjelve, Liv Heidi & Holmberg, Jorun Buli (1988). Samspill i konsultasjonsforhold.

View all works in Cristin

Published Aug. 26, 2010 2:03 PM - Last modified Aug. 22, 2018 8:45 AM