English version of this page

Fagutvalget ved ISP


Facebook: FagutvalgetISP | Instagram: fu_isp | E-post: fagutvalget@isp.uio.no

Formålet til fagutvalget ved Institutt for spesialpedagogikk er å være et bindeledd mellom studentene og instituttet, og å skape faglig og sosial tilknytning til studiet. Fagutvalgets oppgave er derfor først og fremst å skape trygghet for studentene i studiet, og arbeider direkte opp mot instituttet for å fremme studentenes stemme. I tillegg avholder Fagutvalget jevnlig arrangementer for studenter ved Institutt for spesialpedagogikk. Blant annet blir det avholdt både et masterinfomøte og “Spesialpedagoger i arbeid”-dagen på vårsemesteret hvert år.

Fagutvalget skal være enkelt tilgjengelig for deg som student. Derfor har vi både en Facebook-side, en Instagram-side og en egen e-postadresse. Gjennom disse kanalene distribuerer vi informasjon som er relevante for kommende spesialpedagoger, og vi er tilgjengelige for henvendelser fra dere. I tillegg har vi et kontor i kjelleren på Helga Engs hus hvor det bare er å titte innom om døren står åpen.

Ønsker du å engasjere deg i en studentorganisasjon, eller å være med å påvirke hvordan livet på studiet er, vil vi gjerne ha deg med i Fagutvalget! For å få med oss hva som rører seg i alle kriker og kroker arbeider vi for å få minst én student fra hvert kull på bachelorprogrammet og minst én student fra hver masterretning. Oppgavene i styret er varierte. Man kan drive med alt fra kommunikasjon og arrangementer til økonomi- og administrasjonsoppgaver. Det blir avholdt styremøter ca. én gang i måneden på Fagutvalgets eget kontor i kjelleren på Helga Engs hus.