LPU - Lektorprogrammets programutvalg

LPU – Lektorprogrammets programutvalg er et studentdrevet fagutvalg for alle studentene på Lektorprogrammet og PROF ved UiO. Vi arbeider for studentenes velferd og rettigheter, og jobber for å forbedre de faglige og organisatoriske sidene ved utdanningene våre.

Hva gjør vi i LPU?

  • er talerør i saker som angår lektorprogrammets og PROFs studenter
  • arrangerer faglig relaterte debatter og arrangementer
  • sitter i ansettelseskomiteer for nye ansatte
  • sitter i ulike beslutningsorganer som vedrører lektorprogrammet og PROF
  • bistår deg i studiehverdagen din
  • tar kontakt eller henviser deg til relevant personell angående det du lurer på

Ønsker du å delta i utformingen av studiet ditt? Kunne du tenke deg å få erfaring med organisasjonsarbeid, og bli kjent med en gjeng engasjerte lærerstudenter? Så er LPU utvalget for deg! Vi er alltid åpne for nye medlemmer, så det er bare å ta kontakt!


Få med deg siste nytt, følg LPU på Facebook!