Om Studentutvalget

SUUV gjør en viktig jobb ved å representere studentene i organer som bestemmer hvordan fakultetet skal styres. Ved å engasjere deg i SUUV kan du være studenten som deltar i råd og utvalg sammen med professorer og andre vitenskapelige ansatte. Du vil få nyttige bekjentskap med de ansatte ved fakultetet og innsikt i hvordan et universitet styres. Du lærer å arbeide både faglig, administrativt og sosialt. Å ha deltatt i et utvalg gir verdifull erfaring som kommer godt med senere i livet. Utvalgsarbeid er blant annet ofte grunnlag for politiske beslutninger.

Hva gjør SUUV?

Studentutvalgene er til for å ivareta studenters interesser. Alle studenter ved UV er hjertelig velkommen til oss med hva som helst. Det er vår jobb å fungere som talerør for studenter. Om det er noe du som student ikke er fornøyd med og trenger hjelp til, kan du komme til oss så skal vi gjøre vårt beste for å løse problemet.

I tillegg til å ivareta studentene ved UV har vi representanter i ulike råd, utvalg og komiteer og sørger for at fakultetet alltid har studentene i fokus. Eksempler på oppgaver vi er med å bestemme er ansettelser av nye personer, hvordan skape et godt arbeidsmiljø for studenter og ansatte ved UiO og hvilke studier som skal tilbys ved fakultetet. Vi arrangerer også faglige debatter, quiz og andre sosiale samlinger som skaper et godt miljø på UV.

SUUV trenger nye medlemmer! Ønsker du å jobbe for å bedre din egen studiehverdag og påvirke styringen av ditt fakultet? Bli med oss og oppdag flere av mulighetene universitetet gir. Få mer ut av studietiden og verdifull erfaring du får bruk for i livet.

Ta kontakt med oss på Facebook, e-post eller møt opp på kontoret vårt innerst i kantina på Helga Engs hus.

Publisert 28. sep. 2020 13:34 - Sist endret 28. sep. 2020 13:45