Søke om økonomisk støtte hos Studentvalget

Er dere en forening eller utvalg med tilknytning til Det Utdanningsvitenskapelige fakultetet? Søk økonomisk støtte hos Studentutvalget!

Hva?

Studentutvalget ved Det Utdanningsvitenskapelige fakultetet gir hvert år ut tusenvis av kroner i støtte til foreningene og utvalgene på fakultetet.

Vi støtter arrangementer, prosjekter og spesielle investeringer i materiell. Vi støtter ikke generell drift.

Vi har en årlig pott som vi må vurdere nøye hvordan vi fordeler. Derfor forsøker vi etter beste evne å fordele penger slik at det blir jevnest mulig fordelt mellom ulike utvalg og foreninger.

For å få støtte, så må foreninger og utvalg søke til studentutvalget.

Hvordan?

Søknader sendes til studentutvalget@uv.uio.no.

En søknad skal inneholde foreningens/utvalgets regnskap for året, budsjett for året, og budsjett for arrangementet/prosjektet/annet som det søkes om og søknadsbrev.

I søknadsbrevet skal det være en kort beskrivelse av hva man søker om.

Når søknaden er behandlet, vil foreningen få beskjed om søknaden er innvilget eller ikke. Denne beskjed gis via kontaktinformasjonen som er oppgitt i søknaden.

For å få utbetalt støtte, må kopi av kvitteringer og utfylt skjema for støtte leveres til studentutvalget. Disse kan enten leveres via mail eller på studentutvalgets kontor.

Støtte utbetales kun til foreningens/utvalgets kontonummer, og ikke til kontonummer som tilhører medlemmer i foreningen/utvalget.

Når?

Studentutvalget behandler søknader hver måned, bortsett fra juli.

Søknadsfristen er den 1. i hver måned, og søknader som er innlevert innen søknadsfristen blir behandlet innen 14 dager. Det gis ikke unntak fra søknadsfristen.

Innvilget støtte blir utbetalt når studentutvalget har mottatt kopi av kvitteringer. Ved behov og etter avtale, kan støtten utbetales på forhånd.

Spørsmål?

Dersom man har spørsmål eller trenger hjelp til å utforme søknad, så ta kontakt på studentutvalget@uv.uio.no. Vi hjelper mer enn gjerne!

Disse retningslinjene ble vedtatt på Studentutvalget ved Det Utdanningsvitenskapelige fakultetet sitt styremøte 17.07.2016

Publisert 28. sep. 2020 13:34 - Sist endret 28. sep. 2020 13:45