Beredskap ved UV

Det utdanningsvitenskapelige fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på   22 85 66 66 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppen på UV

Tittel/Stilling Navn Telefon Mobil

Dekan (leder)

Sten

Ludvigsen

22 84 07 12 95 77 46 52

Fakultetsdirektør

(S3 - operasjon)

Bård

Kjos

22 85 82 40 91 89 74 58

Assisterende

fakultetsdirektør

(S1 - personell)

Solveig

Bauge

Løland

22 85 80 56 99 56 30 63

Seksjonssjef studier

(S2 - informasjon)

Line

Sletten

22 85 57 52 92 40 51 17

Seksjonssjef økonomi

(S4 - logistikk)

Jarle Traavik

22 85 82 64 46 41 24 02

Kommunikasjons-

rådgiver

(S5 - kommunikasjon)

Aina Rødal

22 84 44 62 98 07 39 63
Rådgivere      
Seksjonsleder IT Åge Vatnøy 22 85 81 42 99 45 54 47

Områdeleder

(Eiendom)

Ann-Liz Johansen Grønli

95 77 21 17

95 77 21 17

Verneombud Kristin Flood Strøm 22 84 48 58 41 62 85 66

 

Publisert 23. mai 2012 15:15 - Sist endret 12. okt. 2018 10:36