Beredskap ved UV

Det utdanningsvitenskapelige fakultets lokale beredskapsplan beskriver tiltak og ansvarlige ved hendelser hvor det er et behov for krisehåndtering.

Hva gjør du ved krisehendelser?

Ved ulykker eller farlige situasjoner skal du ringe Vakt- og alarmsentralen ved UiO på   22 85 66 66 (døgnbemannet), alternativt kontakte brannvesen/politi/ambulanse.

Beredskapsgruppa på UV

Beredskapsgruppa på UV ledes av dekanen.

 

Publisert 23. mai 2012 15:15 - Sist endra 11. feb. 2019 09:13