English version of this page

QUINT-forsker deltar i OECDs forum om TALIS videostudie

Kirsti Klette, senterleder ved QUINT, er invitert til å snakke om muligheter for videre forskning som springer ut av OECDs Global Teaching InSights Video Study.

Professor og senterleder Kirsti Klette (foto: Alex Tufte/UiO).

OECDs Global Teaching InSights Video Study - tidligere kjent som Teaching and Learning International Survey (TALIS) Video Study - er en innovativ internasjonal studie som undersøker undervisning og læring i flere land gjennom videoopptak i klasserom.

Den 11. mars 2021 avholder AERA og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling et webinar om studien. Etter presentasjon av metoder, data og hovedfunn fra studien, skal et internasjonalt ekspertpanel, hvor QUINT senterleder Kirsti Klette (foto) deltar, diskutere muligheter for videre forskning som springer ut av studien.

Arrangementet er åpent for alle interesserte. Informasjon om programmet og registrering er tilgjengelig på AERAs nettsider. Opptaket blir gjort tilgjengelig på AERAs Youtube kanal i etterkant.

Publisert 10. mars 2021 14:58 - Sist endret 4. aug. 2021 01:03