Fredagstalk på Zoom: Språkforstyrrelser med professor Courtenay Norbury og dr. Sarah Griffiths

Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims) inviterer til faglig påfyll fredag 13.mai klokken 14.00. Tema: Språkforstyrrelser

Et skrivebord med en kaffekopp og en PC-skjerm som viser deltakere i et digitalt møte.
Foto: Pixabay

Professor Courtenay Norbury og dr. Sarah Griffiths ved University College London forsker på språkforstyrrelser. I vår neste «Fredagstalk» skal de presentere resultater fra SCALES-studien, en stor longitudinell studie som har sett på sammenhengen mellom barns språkferdigheter ved skolestart og senere skoleprestasjoner. 

Stor studie

Professor Courtenay Norbury er utdannet logoped og har en ph.d. i eksperimentell psykologi fra Universitetet i Oxford. De siste ti årene har hun ledet SCALES-studien, der de har fulgt utvikling i språk og atferd hos en stor gruppe barn fra skolestart til fylte 13 år. Dr. Sarah Griffiths har en ph.d. i eksperimentell psykologi fra Universitetet i Bristol, og i SCALES-studien har hun undersøkt forholdet mellom språklige og emosjonelle ferdigheter.

Professor Sarah Griffiths og professor Courtenay Norbury
Dr. Sarah Griffiths og professor Courtenay Norbury ved University College London. Foto: Privat

– I SCALES kartla vi språkferdighetene til over 7000 barn da de begynte på skolen. Vi har nå koblet disse dataene til utdanningsdata fra den nasjonale elevdatabasen. I «Fredagstalk» vil vi diskutere forholdet mellom språkferdigheter ved skolestart og resultater på nasjonale prøver i lesing, skriving og matematikk senere i skolegangen. Vi vil se på hvilke faktorer som kan si noe om hvilke barn som vil ha behov for spesialundervisning og i hvilken form denne bør gis. Videre vil vi snakke om betydningen av tidlige språkferdigheter for senere læring og hvorfor det er utfordrende å måle effekten av spesialundervisning, sier professor Norbury.

Gratis og åpent for alle

Fredagstalk med Professor Courtenay Norbury og dr. Sarah Griffiths finner sted på Zoom fredag 13. mai klokken 14.00.

Stort behov for kunnskap

Språk - og talevansker er vanlig hos små barn. En norsk studie viser at dette gjelder hvert tiende barn mellom seks og ti år. Språkforstyrrelser handler om problemer med å forstå språk, å uttrykke seg muntlig og å uttale språklydene. For noen barn går språk- og talevanskene over i løpet av det første skoleåret, men for mange barn vedvarer vanskene, og noen utvikler lese- og skrivevansker. Språkforstyrrelser er vanligere hos gutter enn jenter. 

Frøydis Morken er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Hun er utdannet logoped og har en ph.d. innenfor dysleksifeltet. Morken mener det er viktig at språkforstyrrelser blir satt på agendaen. 

– Dette er en tilstand som er veldig utbredt. Språkforstyrrelser er omtrent like vanlig som dysleksi, men samtidig er det langt færre som kjenner til det. Det er også gjort mye mindre forskning på det sammenliknet med dysleksi. Det er rett og slett et stort behov for mer kunnskap rundt språkforstyrrelser. I SCALES-studien har de gjort et imponerende stykke arbeid med å kartlegge språkforstyrrelser, så det blir spennende å høre hva de har å fortelle på «Fredagstalk», sier hun.

Kvinne, smil, utendørs, portrett
Frøydis Morken er førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. Hun er utdannet logoped og har en ph.d. innenfor dysleksifeltet. Foto: Paul S. Amundsen

Viktig med tidlig støtte

Morken er også engasjert i SpedAims, der hun jobber med en stor longitudinell observasjonsstudie som skal følge 1250 norske barn fra barnehagealder og videre inn i skolen. Hun forteller at et godt språklig grunnlag kan være avgjørende for hvordan du takler overgangen fra barnehage til skole, og for hvordan du mestrer de vanlige kravene du møter i barne-, ungdoms- og voksenlivet.

– Språket legger grunnlaget for hvordan du mestrer skolehverdagen, både faglig og sosialt. Det er viktig for å kunne forstå det du skal lære, og også for å kunne kommunisere om det du har lært. Det gjør at du er i stand til å reflektere, diskutere og motta og formidle informasjon. Du er også bedre rustet til å forstå og gjøre deg forstått i sosiale situasjoner. Det å ikke henge med i det som skjer faglig eller sosialt, kan føre til frustrasjon og skape uhensiktsmessige reaksjonsmønster hos den det gjelder. Videre i livet kan språkforstyrrelser være en risikofaktor for å utvikle vanskeligheter knyttet til utdanning, arbeidsliv og sosialt liv. Derfor er det viktig å komme inn med støtte og tiltak så tidlig som mulig, avslutter hun.

Kilder: Hollund-Møllerhaug (2010). Prevalence of Language Impairment in Norwegian Children as measured by the «Children's Communication Checklist» (CCC–2)

Språkvansker hos barn (FHI)

Mer om SpedAims

Besøk våre nettsider.

Her kan du se en kort introduksjonsvideo om SpedAims (YouTube).

Nyhetssak: Toppforskingssenter i spesialpedagogikk opnar på UiO (Uniforum).

Emneord: Språkvansker, Språkforstyrrelser, Forskningsformidling, Forskningsadministrasjon Av Fredrik Solli Wandem
Publisert 3. mai 2022 10:32 - Sist endret 5. mai 2022 09:43