Vi forsker på

Vår hovedidé er å bringe ledende forskere og lovende yngre forskere sammen for å løfte kvaliteten på den spesialpedagogiske forskningen i Norge.

SpedAims skal være det ledende nasjonale forskningsmiljøet på barn med spesielle behov og inkludering, og ønsker å være en viktig internasjonal aktør på feltet. Målet for senteret er å skape det beste grunnlaget for kunnskapsbasert praksis i skole og barnehage.

Forskningen i senteret er bygget opp rundt fire sentrale spørsmål:

 • HVEM trenger spesialundervisning, og NÅR bør de få den? 
 • HVA skal spesialundervisningen inneholde, og HVORDAN bør den gis?

Tredelt støttesystem

I en rekke offentlige utredninger og stortingsmeldinger har det vært foreslått at støttesystemet for barn med spesielle behov bør være bygget opp i et tredelt system, slik man blant annet har i Finland.

Dette systemet bygger på at man fordeler barna i tre grupper som hver har ulike behov for spesialpedagogiske tiltak, slik at man bedre kan tilpasse tiltakene til de ulike gruppene.

Den største gruppen har ingen behov for slike tiltak, mens de to andre gruppene har varierende behov for tilrettelegging:

 • Gruppe 1: rundt 80 prosent av barna følger vanlig undervisning i klasserommet
 • Gruppe 2: 10 til 15 prosent får tilleggsstøtte i klasserommet eller periodevis i mindre grupper
 • Gruppe 3: 5 til 10 prosent får spesialundervisning med skreddersydde tiltak

Forskningsprosjekter

Forskning i senteret er organisert etter denne tredelte modellen og består av syv arbeidspakker:

 • Arbeidspakke 1: Systematiske oversikter
 • Arbeidspakke 2: Registerdatastudie og eksisterende datasett
 • Arbeidspakke 3 - SpedAims Kohort: Longitudinell observasjonsstudie
 • Arbeidspakke 4: Longitudinell observasjonsstudie av samiskspråklige barn
 • Arbeidspakke 5: Intervensjonsstudier av matematikk- og lesetiltak
 • Arbeidspakke 6: Multiple single case-studier av skreddersydde intervensjoner
 • Arbeidspakke 7 - SpedAims ProCIP: Støttesystemet rundt barn med spesialpedagogiske behov
   
Av Fredrik Solli Wandem
Publisert 26. sep. 2021 21:39 - Sist endret 20. sep. 2022 11:56