Vi forsker på

Forskningen i senteret er bygget opp rundt fire sentrale spørsmål: hvem, når, hva og hvordan – og et tredelt støttesystem for spesialundervisning og inkludering.

SpedAims hovedidé er å bringe ledende forskere og lovende yngre forskere sammen for å løse fire viktige spørsmål innenfor spesialundervisning og inkludering – hvem, når, hva og hvordan. Forskningen har vi delt i to hovedtemaer, som hver tar for seg to av spørsmålene:

Tredelt støttesystem

I en rekke offentlige utredninger og stortingsmeldinger har det vært foreslått at støttesystemet for barn med spesielle behov bør være bygget opp i et tredelt system, slik man blant annet har i Finland.

Dette systemet bygger på at man fordeler barna i tre grupper som hver har ulike behov for spesialpedagogiske tiltak, slik at man bedre kan tilpasse tiltakene til de ulike gruppene. 

Den største gruppen har ingen behov for slike tiltak, mens de to andre gruppene har varierende behov for tilrettelegging:

  • Gruppe 1: rundt 80 prosent av barna følger vanlig undervisning i klasserommet
  • Gruppe 2: 10-15 prosent får tilleggsstøtte i klasserommet eller periodevis i mindre grupper
  • Gruppe 3: 5-10 prosent får spesialundervisning med skreddersydde tiltak

I SpedAims organiserer vi vår forskning etter denne tredelte modellen. De syv arbeidspakkene i senteret vil ta for seg de ulike gruppene i sin forskning.

Publisert 26. sep. 2021 21:39 - Sist endret 1. okt. 2021 14:44