SpedAims ProCIP – Profesjoner i samarbeid for inkluderende praksis

I forskningsprosjektet SpedAims ProCIP ønsker vi å finne ut mer om hva som kjennetegner det tverrfaglige samarbeidet som PP-tjenesten (Pedagogisk-psykologisk tjeneste) er involvert i. 

Fakta om SpedAims ProCIP

Undersøker

det tverrfaglige samarbeidet i PP-tjenesten.

 

Et samarbeid

mellom SpedAims og norske kommunale PP-tjenester over hele landet.

Finansiert

av Norges forskningsråd og alle partnerinstitusjonene.

Vi trenger mer kunnskap

Forskning viser at det er variasjon i kvalitet og organisering av tverrfaglig samarbeid og at dette kan være utfordrende. Det finnes lite forskning på hvordan ansatte i PP-tjenesten opplever det tverrfaglige samarbeidet rundt barn og unge med spesialpedagogiske behov. 

I SpedAims ProCIP spør vi:

  • HVA kjennetegner det tverrfaglige samarbeidet PP-tjenesten er involvert i?  
  • HVORDAN samarbeider PP-tjenester med andre instanser for å fremme et inkluderende læringsmiljø for barn med et særskilt behov for tilrettelegging? 

Undersøkelsen er todelt. Den første delen av undersøkelsen er en nasjonal spørreundersøkelse til alle PP-ledere og PP-rådgivere i Norge. Spørreundersøkelsen fokuserer på PP-tjenestens tverrfaglige samarbeid, inkluderende læringsmiljø, organisering, arbeidsformer, kunnskap og kompetansebehov m.m. Spørreundersøkelsen vil bli fulgt opp av en kvalitativ casestudie av seks PP-tjenester. 
 

Image may contain: Font, Magenta, Electric blue.

SpedAims - Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering er et samarbeid mellom spesialpedagogiske forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Nord universitet. 

Mer om SpedAims >>

Informasjon til deltakere

Personvern — hva skjer med din informasjon?

Alle data i SpedAims ProCIP blir behandlet konfidensielt og etter retningslinjer gitt av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Alle opplysninger om prosjektdeltakerne vil også bli behandlet konfidensielt. Det er bare forskerne i prosjektet som vil ha tilgang til datamaterialet,  og alle som deltar i prosjektet har taushetsplikt. Du har rett til innsyn i materialet og informasjonen som samles inn om deg, og all personidentifiserende informasjon slettes ved prosjektets utløp.

Det er frivillig å delta

Hvis du samtykker til å delta, kan du trekke samtykket uten å oppgi noen grunn. Alle personopplysninger vil da bli slettet. 

Kontaktpersoner i SpedAims ProCIP

Image may contain: Person, Cheek, Lip, Chin, Outerwear.

Camilla Herlofsen

Leder

Førsteamanuensis ved Universitetet i Agder 

camilla.herlofsen@uia.no

Image may contain: Clothing, Nose, Hair, Cheek, Skin.

Kathrin Olsen

Nestleder

Førsteamanuensis ved Nord universitet.

kathrin.olsen@nord.no

Image may contain: Necklace, Forehead, Nose, Cheek, Lip.

Elisabeth Hesjedal

Førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

Elisabeth.Hesjedal@uib.no

Image may contain: Person, Forehead, Nose, Cheek, Smile.

Marianne S. Tveitnes

Førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

marianne.s.tveitnes@uis.no

Image may contain: Person, Forehead, Nose, Cheek, Smile.

David Lansing Cameron 

Professor ved Universitetet i Agder.

david.l.cameron@uia.no

Image may contain: Person, Forehead, Smile, Chin, Mammal.

Christian Brandmo

Professor ved Universitetet i Oslo.

christian.brandmo@isp.uio.no