Om

SpedAims mål er å bedre læring, trivsel og motivasjon for barn med særskilte behov. Dette skal vi gjøre gjennom spesialpedagogisk forskning av høy kvalitet. 

SpedAims er finansiert av Forskningsrådet, og fem forskningsmiljøer deltar:

  Logo Norsk forskningsråd

  Ambisjon

  SpedAims skal være det ledende nasjonale forskningsmiljøet på barn med spesielle behov og inkludering, og ønsker å være en viktig internasjonal aktør på feltet.

  Målet for senteret er å skape det beste grunnlaget for kunnskapsbasert praksis i skole og barnehage.

   Ledelse og nøkkelpersoner

   Se presentasjon av ledelse, styret og personer tilknyttet arbeidspakkene 

   Kontaktinformasjon

   SpedAims holder til i Helga Engs hus ved Universitet i Oslo. 

   Kontakt senteret gjennom direktør Monica Melbye Lervåg eller vise-direktør Øistein Anmarkrud

   Finn alle personer tilknttet senteret under personer