Arbeidspakkeledere

Forskningen i SpedAims er organisert i syv store hovedundersøkelser. 
 

Serap Keles

Bildet kan inneholde: panne, smil, leppe, yttertøy, skulder.

Arbeidspakke 1: Systematiske oversikter

Serap Keles er førsteamanuensis i psykologi ved Kunnskapssenter for utdanning, Universitetet i Stavanger. 

Se ytterligere informasjon og publikasjoner.

Mari Vaage Wang

Image may contain: Clothing, Forehead, Nose, Cheek, Smile.

Arbeidspakke 2: Registerdatastudie og eksisterende datasett

Mari Vaage Wang er førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Se utdypende informasjon og publikasjoner.

Øistein Anmarkrud

Bildet kan inneholde: person, panne, briller, hake, synsomsorg.

Arbeidspakke 3: SpedAims Kohort

Øistein Anmarkrud er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Anmarkrud er også visedirektør i SpedAims.

Se utdypende informasjon og publikasjoner.

Bjørg Mari Hannås

Bildet kan inneholde: person, panne, kinn, leppe, hake.

Arbeidspakke 4: Longitudinell observasjonsstudie av samiskspråklige barn

Bjørg Mari Hannås er professor i pedagogikk ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet.

Se utdypende informasjon og publikasjoner.

Vibeke Rønneberg

Bildet kan inneholde: person, panne, smil, hake, øyenbryn.

Arbeidspakke 5: SpedAims ABC123

Vibeke Rønneberg er førsteamanuensis på Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.

Se utdypende informasjon og publikasjoner.

David Lansing Cameron

Bildet kan inneholde: briller, panne, briller, kinn, smil.

Arbeidspakke 6: SpedAims TUPP

David Lansing Cameron er professor i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder. Cameron er styremedlem ved senteret og leder for arbeidspakke 6.

Se utdypende informasjon og publikasjoner.

Camilla Herlofsen

Bildet kan inneholde: person, kinn, leppe, hake, yttertøy.

Arbeidspakke 7: SpedAims ProCIP

Camilla Herlofsen er førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder.

Se utdypende informasjon og publikasjoner.