Fagprat på fredag: Leseintervensjoner med professor Lee Branum-Martin

Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims) inviterer til faglig påfyll fredag 3. juni klokken 13.00. Tema: Leseintervensjoner

Gutt strever med å lese en bok.
Foto: Colourbox

Professor Lee Branum-Martin ved Institutt for psykologi, Georgia State University, forsker på måling av språk- og leseferdigheter. Fredag 3. juni kommer han til UiO for å dele sine erfaringer i Fagprat på fredag, en serie der du omtrent en gang i måneden kan høre forskere og eksperter fortelle om spennende tematikk innen spesialpedagogikk.

Effektive tiltak

Mann står utendørs og smiler
Professor Lee Branum-Martin. Foto: Privat.

Branum-Martin har en p.hd. i pedagoisk psykologi, og mye av forskningen hans har handlet om hvordan skoler ved hjelp av god kunnskap om elevene sine, og en forskningsbasert tilnærming, kan ta bedre pedagogiske beslutninger og bli bedre skoler. I tillegg har han fokusert på språkforskjeller, inkludert tospråklighet, døvhet og afroamerikansk dialekt.

— Jeg har alltid hatt stor interesse for både de teoretiske og de mer praktiske sidene ved utdanning. Selv om jeg ikke driver med intervensjonsforskning, ønsker jeg å benytte robuste metodiske design i min forskning på utdanning, læring og språk, sier Branum-Martin.

I Fagprat på fredag 3. juni vil han diskutere to interessante problemstillinger:  

  • Hvilken effekt har tiltakene? 
  • Hvordan gjøre målinger i komplekse metodiske design?

— Foredraget mitt vil fokusere på hvordan vi kan håndtere mange utfall i mange små studier ved å bruke statistiske modeller for å bedre forstå selve leseprosessen, og som en følge av det — effektene av tiltakene våre, sier Branum-Martin.

Gratis og åpent for alle

Fagprat på fredag med professor Lee Branum-Martin finner sted på Blindern i Oslo, men det kan også følges på Zoom.

Ond sirkel

Forskning fra en rekke land viser at elevene som sliter med å komme i gang med lesing det første året på skolen, har høy risiko for å streve med lesing senere i skoleløpet. I tillegg viser forskning at elever med lese- og skrivevansker har bedre utbytte av tidlige tiltak enn av senere tiltak. 

— Elever som strever med lesing, har ofte mange nederlagsopplevelser knyttet til skole og læring. Dette fører naturlig nok til at mange mister motivasjonen for lesing og prøver å unngå situasjoner der de må lese. Konsekvensen av dette er at disse elevene får mindre lesetrening enn de andre elevene – selv om de egentlig trenger mer. Det er dessverre ingen «quick fix» for lesevansker, og dersom vi skal snu en negativ spiral kjennetegnet av lav motivasjon, lite lesetrening og lave forventinger er det ikke nok å ha fokus på leseferdigheter alene. Vi må også arbeide med mestring, motivasjon og engasjement.

Det sier Oddny Judith Solheim, professor i spesialpedagogikk ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. Hun har gjennomført flere studier der de har utviklet og testet effekten av ulike typer tiltak for elever som strever med lesing. 

Les: På sporet – et eksempel på tidlig intensiv opplæring i lesing og Forskningsprosjektet Engasjer.

Fungerer det i praksis?

Professor Solheim forteller at det finnes svært lite kunnskap om hvordan spesialpedagogisk leseopplæring faktisk gjennomføres i Norge. 

Portrett av kvinnelig forsker som smiler
Professor Oddny Judith Solheim. Foto: UiS

— Mitt inntrykk er imidlertid at forskningsbasert kunnskap om gode tiltak for elever som strever med lesing i for liten grad har fått konsekvenser for undervisningspraksis. Det kan se ut til at det er mye fokus på tekniske leseferdigheter, og mindre på hvordan vi kan støtte disse elevene til å bli aktive og meningssøkende lesere, sier hun.

Hun legger til at det er utfordrende å gjøre forskningsresultater om til noe som fungerer godt i klasserommene. 

— Vi som forskere bør derfor støtte praksisfeltet gjennom å utvikle eksempler på hvordan forskningsbasert praksis kan se ut og ved å teste effekten av slike omsettinger.

Stor intervensjonsstudie

Professor Solheim er arbeidsleder i en av de store hovedundersøkelsene i SpedAims, der de skal utvikle og undersøke effekten av et intensivt tiltak for elever som strever med både lesing og matematikk. Dette arbeidet settes i gang for fullt i løpet av høsten 2022.

Mer om SpedAims

Besøk våre nettsider.

Her kan du se en kort introduksjonsvideo om SpedAims (YouTube).

Nyhetssak: Toppforskingssenter i spesialpedagogikk opnar på UiO (Uniforum).

Emneord: Lesevansker, Leseintervensjoner, Spesialpedagogikk, Foredrag, Forskning, Forskningsformidling Av Fredrik Solli Wandem
Publisert 23. mai 2022 18:03 - Sist endret 23. mai 2022 18:32