Ny stipendiat i SpedAims: — Jeg har alltid vært nysgjerrig, og jeg liker å vite hvordan og hvorfor ting fungerer

Malin Dalby Silkstone har alltid vært interessert i språk og kommunikasjon. Nå skal hun forske på utviklingsmessige språkforstyrrelser i SpedAims. — Jeg føler meg privilegert som får muligheten til å fordype meg i det jeg interesserer meg mest for, sier hun.

Kvinne som smiler.

— Jeg liker hvor ambisiøst SpedAims er, og jeg er har stor tro på at forskningen vi skal i gang med vil ha mye å si for spesialpedagogiske tjenester i Norge i framtiden, sier Malin Dalby Silkstone.

Foto: Privat

Da Malin var 17 år, flyttet hun til Wales for å gå på en internasjonal videregående skole. Det var da gnisten for språk og læring ble tent.

— Jeg skulle lenge bli lege, men arbeid på sykehjem, i skole og i barnehage som ungdom og student formet etter hvert veien inn mot logopedifeltet, og det er jeg veldig glad for.

Malin har en bachelor i lingvistikk og engelsk språk fra Lancaster University i England og en master i logopedi fra Universitetet i Bergen. Siden hun var ferdig utdannet i 2014, har hun jobbet som rådgiver og seniorrådgiver i Statped.

— Jeg har fått jobbe med mye forskjellig innenfor logopedifeltet knyttet til både utredning, rådgivning og undervisning, og jeg har særlig erfaring fra arbeid med utviklingsmessige språkforstyrrelser og lese- og skrivevansker. De siste årene har jeg jobbet mye med flerspråklige barn og unge med sammensatte utfordringer knyttet til språk og læring.

Nysgjerrig

Helt siden hun var ferdig med studiene, har Malin hatt lyst til å ta en forskerutdanning. Da hun leste om stillingen i SpedAims, falt brikkene på plass.

— Jeg har alltid vært nysgjerrig, og liker å vite hvordan og hvorfor ting fungerer. Jeg synes alt som har med hjernen å gjøre er kjempespennende, og som logoped er jeg særlig interessert i språk og kommunikasjon. Jeg brenner spesielt for språkvanskebarna, som etter min mening ofte kan forsvinne under radaren og ikke nødvendigvis få den oppfølgingen de trenger for å henge med i utdanningsløpet. Dette ønsker jeg å gjøre noe med, og jeg håper at mitt prosjekt i SpedAims kan bidra til mer kunnskap om hvem disse barna er og hva de trenger i et spesialpedagogisk tilbud.

Priviligert

I SpedAims skal Silkstone jobbe med en stor longitudinell observasjonsstudie som skal følge 1250 norske barn fra barnehagealder og videre inn i skolen. 

— Jeg føler meg privilegert som får muligheten til å fordype meg i det jeg interesserer meg mest for. Det er viktig for meg at prosjektet mitt skal ha nytteverdi for mine logopedkollegaer og andre fagpersoner. Jeg liker hvor ambisiøst SpedAims er, og jeg er har stor tro på at forskningen vi skal i gang med vil ha mye å si for spesialpedagogiske tjenester i Norge i framtiden. Mye av kunnskapen vi har i dag er fra utlandet, der skoleløp og spesialpedagogiske tjenester er organisert annerledes enn i Norge. Eksisterende kunnskap om spesialpedagogikk er derfor ikke basert på norske barn i en norsk kontekst, og vi trenger å vite mer.

Rett person

Bjarte Furnes, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Bergen, er styremedlem i SpedAims og nestleder i forskningsprosjektet Malin skal delta i. Furnes skal være veileder for Malin sammen med kollega Frøydis Morken. Han er svært fornøyd med ansettelsen.

Bjarte Furnes, førsteamanuensis i spesialpedagogikk ved Institutt for pedagogikk på Universitetet i Bergen. Foto: Fredrik Solli Wandem, SpedAims.

— Malin fikk jobben fordi hun har utarbeidet en prosjektsøknad av meget høy kvalitet, som i tillegg er godt integrert i de problemstillingene vi skal fokusere på i den longitudinelle studien. I tillegg har hun en utdanningsbakgrunn og yrkeserfaring som gjør henne særlig kvalifisert. Hun ga også et veldig godt inntrykk på intervjuet, noe som gjør oss trygg på at hun er den rette personen til denne stillingen.

Mer om SpedAims

Besøk våre nettsider.

Nyhetssak: Toppforskingssenter i spesialpedagogikk opnar på UiO (Uniforum).

Av Fredrik Solli Wandem
Publisert 25. aug. 2022 15:14 - Sist endret 25. aug. 2022 15:14