SpedAims ABC123

I forskningsprosjektet SpedAims ABC123 ønsker vi å finne ut mer om hvordan vi best kan støtte utviklingen til barn som strever med både matematikk og lesing. Undersøkelsen skal følge rundt 500 barn i småskolen i to år.

Image may contain: Clothing, Eyewear, Sleeve, Gesture, T-shirt.

Fakta om SpedAims ABC123

Undersøker

hva en intervensjon rettet mot barn som strever med både matematikk og lesing bør inneholde

Et samarbeid

mellom SpedAims og norske skoler på Øst- og Vestlandet.

Finansiert

av Norges forskningsråd og alle partnerinstitusjonene.

Vi trenger mer kunnskap

Det er mange studier som har sett på tiltak som kan støtte utviklingen til barn som strever med lesing eller barn som strever med matematikk. Derimot har vi lite kunnskap om hvordan vi best kan støtte utviklingen til barn som strever med både matematikk og lesing.

I SpedAims ABC123 spør vi:

  • Hva bør en intervensjon rettet mot barn som strever med både matematikk og lesing inneholde?
  • Hvilke undervisningsprinsipper kan støtte både barns leseutvikling og utvikling at tidlige matematiske ferdigheter?
  • Hva er effekten av en intervensjon rettet mot barn som strever med matematikk og lesing?

Image may contain: Font, Magenta, Electric blue.

SpedAims - Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering er et samarbeid mellom spesialpedagogiske forskningsmiljøer ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Nord universitet. 

Mer om SpedAims >>

Kontaktpersoner i SpedAims ABC123

Image may contain: Person, Forehead, Glasses, Chin, Vision care.

Vibeke Rønneberg

Førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.

vibeke.ronneberg@uis.no

51 83 32 72

Image may contain: Glasses, Clothing, Forehead, Glasses, Chin.

Anita Lopez-Pedersen

Førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

anita.lopez-pedersen@isp.uio.no

22 85 44 42

Image may contain: Glasses, Forehead, Hair, Glasses, Smile.

Åsmund Lillevik Gjære 

Førsteamanuensis ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Universitetet i Stavanger.

asmund.l.gjere@uis.no

51 83 31 11

Image may contain: Smile, Joint, Skin, Shoulder, Facial expression.

Oddny Judith Solheim

Professor i spesialpedagogikk på Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning, Universitetet i Stavanger.

oddny.j.solheim@uis.no

51 83 31 36

Image may contain: Person, Smile, Cheek, Lip, Chin.

Monica Melby Lervåg

Professor i spesialpedagogikk ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

monica.melby-lervag@isp.uio.no

22 85 81 38

Sigrun Karin Ertesvåg

Professor i pedagogisk psykologi og forskningsleder ved Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger.

sigrun.ertesvag@uis.no

51 83 29 31