English version of this page

Bokskap

Kvinne som sitter i en stol og leser

Det er studentutvalget ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet som har ansvaret for bokskapene på Helga Engs hus. Som student kan du benytte deg av bokskapene ved å sette en hengelås på og merke med en lapp med følgende informasjon:

  • Navn
  • Kontaktinfo (telefonnummer eller mailadresse)
  • Årstall for semester (eksempel: "vår 2021")
  • Studie

Vi ber om at du følger med på oppslag, da du vil bli bedt om tømme bokskapene minst en gang i året. Lappen må oppdateres hvert semester.

Studentutvalget kan kontaktes på studentutvalget@uv.uio.no

Publisert 2. sep. 2010 19:00 - Sist endret 29. apr. 2021 13:23