Arrangementer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 1. mars 2017 16:15 - 18:00, Rom 595 Helga Engs hus

Hansjörg Hohr presentere sin forskning om estetisk oppdragelse.

Tid og sted: 2. mars 2017 08:30 - 10:00, Klubben på Georg Sverdrups Hus

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til et frokostmøte for ansatte på Det utdanningsvitenskapelige fakultet og andre interesserte i forbindelse med lanseringen av en ny SIG (Spesiell Interesse Gruppe) på tvers av andre forskergrupper (på UV) om forskning i forbindelse med utdanning for bærekraftig utvikling.

Tid og sted: 7. mars 2017 10:00 - 15:30, University of Oslo, Niels Henrik Abel House, room 107

Working with video data within humanities and social sciences: Notification form, privacy, storing and recording data, and ethical challenges.

Workshop for: Researchers working with audio and video for use within research and teaching. Technical support staff within the same area.

Tid og sted: 17. mars 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Jan Erik Dahl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Fredag 17. mars 2017

Avhandlingens tittel er:

Digital annotation: An empirical and conceptual study of an emerging medium for communication and learning.

Tid og sted: 21. mars 2017 12:00 - 16:00, Rom S-322, Høgskolen i Sørøst-Norge, avdeling Notodden

Eksempler fra the Down syndrome LanguagePlus-project