Arrangementer

Kommende 5 dager

27 sep.
Tid og sted: 27. sep. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Cand.polit. Hilde Christine Hofslundsengen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Onsdag 27. september 2017

Avhandlingens tittel er:

Betydningen av barns oppdagende skriving i barnehagen. En kvasi-eksperimentell intervensjonsstudie.

28 sep.
Tid og sted: 28. sep. 2017 16:15 - 18:00, Rom 595 Helga Engs hus

Forskergruppa Humaniorastudier i pedagogikk ønsker velkommen til åpent seminar med professor Tone Kvernbekk

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 4. okt. 2017 12:00 - 15:30, Georg Sverdrups hus, auditorium 2

4. oktober feirer vi 10 års jubileum med seminar og jubileumsnummer.

Tid og sted: 12. okt. 2017 14:15 - 18:00, Auditorium 1, Helga Engs hus

Forskergruppen HumStud ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet inviterer til filmfremvisning med påfølgende paneldebatt og åpen diskusjon.

Tid og sted: 13. okt. 2017 08:30 - 16:00, Georg Sverdrups hus

Institutt for lærerutdanning og skoleforskning inviterer til konferanse for skoleledere, forskere og andre interesserte innen utdanningsfeltet.

Tittel på årets konferanse er Ledelse i skolen: Ny kunnskap, nye forventninger og nye karriereveier.

Tid og sted: 16. nov. 2017 13:00 - 14:00, Harriet Holters hus, Seminarrom 101

Welcome to CEMO's high profile talk. Christin Lotz and Jörn Sparfeldt from University of Saarland in Germany will address intelligence in education.

Tid og sted: 23. nov. 2017 12:15, Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Master Jarmila Bubikova Moan vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.

Torsdag 23. november 2017

Avhandlingens tittel er:

Discursive portraits of language, literacy and learning: emerging bilinguals in Norway.