2016

Lærer underviser matematikk
Publisert 18. apr. 2016 15:00

Ny forskning viser at motivasjonen til nyutdannede lærere i småtrinnet på grunnskolen øker i takt med antall tilbakemeldinger og hvor utfyllende de er.