2018

Barn av ulik alder
Publisert 26. okt. 2018 10:20

Ny forskning fra Universitetet i Oslo viser at når på året du er født, kan ha stor betydning for hvordan du gjør det på skolen og videre i livet.

Publisert 1. mars 2018 12:32

– Lærerne som skal vurdere og tilrettelegge for barns læring og utvikling i lesing og sosiale ferdigheter har i stor grad basert seg på kartleggingsinstrumenter uten dokumentasjon av hvilken kvalitet de har, sier stipendiat Anne Arnesen ved Institutt for spesialpedagogikk. Dette har foregått i årevis uten at noen nødvendigvis har tenkt over det.