English version of this page

Organisasjon

CEMO er etablert som eit forskingssenter under Det utdanningsvitskaplege fakultet ved Universitetet i Oslo. Senteret held til i Forskningsparken, bygning C1, Gaustadalléen 21.

CEMO i april 2018 under det årlege seminaret i Stavern. Foto: Øystein Andresen/UiO

Les meir: CEMOs årsrapportar