English version of this page

Organisasjon

CEMO er etablert som eit forskingssenter under Det utdanningsvitskaplege fakultet på Universitetet i Oslo. Senteret har lokala sine i Gaustadalleen 30D.

CEMO i april 2018 under det årlege seminaret i Stavern. Foto: Øystein Andresen/UiO

Les meir: CEMOs årsrapportar